Archief

Bracina 50 jaar - Aflevering 10 - 1981

 

Meer laureaten

Op voorstel van Jos Hoeybergs worden twee officiële laureaten voorzien in de categorie seniores: een voor een 8 mm-film en een voor een 16 mm-film. De provinciale wedstrijd wordt voor de derde maal op rij georganiseerd in Heverlee, in het Provisorenhuis van de Paters Jezuïeten, op 7 en 8 februari. De taken worden opnieuw over enkele clubs verdeeld: HFG voor de techniek, SWD voor de warme bar en SCB voor de koude bar, K65 voor administratie en public relations en HFT voor het onthaal. Er schrijven in totaal niet minder dan 68 films in (34 seniores en 34 juniores), waardoor het inschrijvingsgeld tot 100 BEF kon worden teruggebracht. Voor de kaft van het programmaboekje tekent Kervus, lid van SCB, tekenaar en humorist, en hij zal dat blijven doen tot in 1987, waarna die taak wordt overgenomen door Marcel Spanoghe. 

Detail: applaus na de film was niet toegelaten; elke film kreeg onmiddellijk na de projectie van de jury een quotatie en daarna pas was applaus toegestaan. Het was ook verboden om te roken in de zaal…

Laureaat werden: Chrétien Van Vooren (K65) met “Het licht komt uit het oosten” (senior, 8 mm), Ivo Boon en J. Borgerhoff (HFG) met “Paramnesia” (senior, 16 mm) en Ph. Luytens met “Kreta… land van Minos” (junior). K65 gaat als beste club met beide wisselbekers naar huis. 

De proclamatie op 28 februari om 19.30 uur keert dat jaar terug naar het stadhuis van Leuven, gevolgd door een gezellig samenzijn in de Vlaamse Leergangen. 

 

Verkiezing van nieuwe voorzitter

Een nieuwe club meldt zich: Filmclub Schaffen, gesticht door H. De Wit, en als we de geruchten mogen geloven een afscheuring van Damci. 

Tijdens de statutaire vergadering van 17 oktober worden nieuwe statuten goedgekeurd met 29 stemmen voor en 6 tegen. De boekhouding leert dat in- en uitgaven in evenwicht zijn en maar liefst 188.374 BEF bedragen (zo’n 4600 euro). 

Toen het nieuwe bestuur voor 1982 moest verkozen worden op 2 december in Schaffen stelde Michel Wybo, toenmalig voorzitter, als voorwaarde om voorzitter te blijven de oprichting van een dagelijks bestuur voor met beslissingsrecht. Dit wordt door de meeste leden niet aanvaard. De gemoederen raken verhit. Uiteindelijk wordt een nieuweling in het bestuur, Ivo Van Uffelen, die toen afgevaardigde was van SWD, als nieuwe voorzitter verkozen met 9 stemmen. Sommige leden kenden zijn naam niet en schreven op hun stembriefje” die van Dilbeek”. Jos Hoeybergs (HFG) blijft ondervoorzitter, René Piérard (SCB) secretaris, Maurice Trog (HFT) penningmeester. Jan Defryn (Webas) wordt de nieuwe public relations en Gaston De Wit (Locina) wordt tot technisch raadgever benoemd. 

 

Bestuur (1981)

Michel Wybo (voorzitter), Jos Hoeybergs (ondervoorzitter), René Piérard (secretaris), Maurice Trog (penningmeester), en Julien Keymolen (public relations)

 

Leden van de raad van bestuur

Michel Wybo, René Piérard, Hugo De Hornois, Walter Hendrickx, Jan Olbrechts, Maurice Trog, Etienne Gies, J. Versluys, L. Schellemans, B. Coolen, Ivo Van Uffelen, Jos Hoeybergs, Herman Vranckx, G. De Smet, Gaston de Wit, A. Goossens, W. Segers, Georges De Waele, Johan Leemans, J. Meuris, R. Colling, R. Hendrickx, A. Pressoir, H. De Wit en Jan Defryn. 

 

Aantal clubs: 14 

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Filmclub De Muze (Muizen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Merak (MERchtemse Amateur Kineasten), Foto- en Cineclub Erps-Kwerps, de Heverleese Filmgroep (HFG), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Smalfilm Vriendenkring de Viking Vilvoorde (SVVV), Filmclub Schaffen

Bracina 50 jaar - Aflevering 9 - 1980

Steeds meer films op de wedstrijd

Voor de eerste maal wordt de provinciale wedstrijd georganiseerd door Bracina zelf: HFG zorgt voor de techniek, SCB doet de bar, K65 de administratie. 

Locatie is opnieuw Heverlee. Op 9 en 10 februari worden 59 films aan het publiek en de jury voorgesteld. Bij de juniores is de laureaat een ex-aequo: Julien De Wit (K65) met “Tenerife” en Joris Salaets (HFG) met “Brood”, twee 8 mm-films. Deze films werden gejureerd door H. De Wit (Damci), Maurice Trog (HFT), Tony Hanssen (SCB), Ivo Boon (HFG), Guido Rottie (Locina) en Johan Leemans (SCV). Het was toen gebruikelijk dat een jurylid de films van eigen clubleden niet jureerde. Zo bleef het aantal juryleden per film constant. 

Bij de seniores is de 8 mm-laureaat Herman Vranckx (HFG) met “Een broos fundament” en de 16 mm-laureaat Jos Hoeybergs (HFG) met “Als een dief”. Hier waren de juryleden: mevr. Goyvaerts (Provac), Guido Withouck (Wevac) en M. De Bosschere, Marc De Bruycker en Yvon De Wispelaere (Vakov).

De wisselbeker juniores is voor SCB, de seniores voor HFG. 

De prijsuitreiking is op 22 maart in de Vlaamse Leergangen, in Leuven. 

 

Wijzigingen in het bestuur

Guido Bout zal het niet langer zitten om beide voorzitterschappen, dat van Bracina en dat van NAB, uit te oefenen. Dus neemt hij ontslag als voorzitter van Bracina en wordt op de raad van bestuur van 3 december opgevolgd door Michel Wybo (SCB). Hij was trouwens de enige kandidaat. Maurice Trog had er tijdelijk de taak van secretaris bijgenomen na het ontslag van Julien Keymolen. Op dezelfde vergadering wordt René Piérard (SCB) tot secretaris gekozen. 

Enkele maanden later (februari 1981) wordt Guido Bout tot ere-voorzitter van Bracina benoemd. 

 

Weer twee nieuwe clubs

De WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers, Webas (Raymond Colling en Hedwig Polaster) en de Smalfilm Vriendenkring de Viking Vilvoorde, SVVV (Pierre Palsterman en Robert Hendrickx) bieden zich aan en worden als leden aanvaard. 

 

Bestuur (1980) 

Guido Bout (voorzitter), Jos Hoeybergs (ondervoorzitter), Julien Keymolen en later Maurice Trog (secretaris), Maurice Trog (penningmeester) en Julien Keymolen (public relations)

 

Aantal clubs: 13 SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Filmclub De Muze (Muizen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Merak (MERchtemse Amateur Kineasten), Foto- en Cineclub Erps-Kwerps, de Heverleese Filmgroep, Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Smalfilm Vriendenkring de Viking Vilvoorde (SVVV)

 

 

 

 

Bracina 50 jaar - Aflevering 7 - 1978

 

Juniores en seniores

De provinciale wedstrijd wordt opgedeeld in een categorie juniores en een categorie seniores. In de categorie juniores moest elk nieuw Bracina-lid projecteren, evenals de cineasten die nog nooit een gouden of een zilveren medaille hadden behaald op een Bracina-wedstrijd. Wie ooit een zilveren medaille behaalde voor een film, moest naar de categorie seniores. Wie ooit brons + behaalde, mocht naar de categorie seniores, maar eenmaal senior kon je niet meer terug naar de status junior. Een junior kon niet deelnemen aan de NAB-wedstrijd die toen alleen voor seniores bestond. De juniorcategorie werd gejureerd door mensen uit de provincie zelf. Voor deze eerste editie waren dat: Luc Holvoet (SCB), Maurice Trog (SWD), W. Lemmens (Foto- en Cineclub Erps-Kwerps), Jos Hoeyberghs (HFG), Jan Olbrechts (K65) en H. Lambrechts (HFT). Zij moesten 18 films jureren. Laureaat werd Louis Stroobants (HFG) met “Obsessie” die dan ook prompt tot senior werd bevorderd. De eerste wisselbeker in deze nieuwe categorie is voor Locina. 

Bij de seniores schreven 30 films in, laureaat werd mevr. C. Verleyen (SCB) met “Het bezoek” (16 mm), gevolgd door “Streepjessymfonie” (8 mm) van Herman Vranckx (HFG). De seniorwisselbeker was voor SWD, Dilbeek. 

De wedstrijden werden georganiseerd door Merak, in de Vrije lagere school van Merchtem, op 4 en 5 februari, met prijsuitreiking op 25 februari. 

 

Financiële bijdragen

Inschrijvingsgeld/film: 250 BEF

Middagmaal: 385 BEF

Voorstellen ter gezondmaking van de Bracina-kas werden op de raad van bestuur van 4 december uitvoerig besproken. Een negatief saldo van 249 BEF moest dat jaar immers worden geneutraliseerd door een bijdrage van 30 BEF per club. 

 

Bestuur en aantal clubs: ongewijzigd

Bracina 50 jaar - Aflevering 8 - 1979

Stadhuis Leuven

De 7de provinciale Bracina-wedstrijd wordt georganiseerd door de Heverleese Filmgroep (HFG) in het Studiehuis van de Paters Jezuïeten (Heverlee) op 10 en 11 februari. 

De 25 juniorfilms werden gejureerd door: Corry `van Grunderbeek (SCB), Herman Vranckx (HFG), Cl. Bogaert (Merak), W. Savenberg (HFT), G. Rottie (Locina) en A. Van Echelpoel (K65), en de 23 seniorfilms door: Louis Meulders (Wevac), F. Gommé (Livac), W. Van de Velde en Armand Baptist (Provac), en Yvon De Wispelaere (Vakov). Het jurysecretariaat werd waargenomen door ene Paul Tollet, samen met de Bracina-secretaris, Julien Keymolen.

Laureaten bij de juniores werden Louisa De Troch (SCB) met “Lief en leed” (16 mm) en M. Nijs (HFG) met “De heersers van het moeras” (8 mm). Bij de seniores waren dat Corry Van Grunderbeek (SCB) met “Bevrijding” (8 mm) en William Van Londersele (SCB) met “De vallei van La Orotana” (16 mm). De wisselbeker ging respectievelijk naar SCB en naar K65. 

Voor de eerste maal vond de prijsuitreiking plaats op het Stadhuis van Leuven, 10 maart. 

HFG maakt door de organisatie 907 BEF winst. 

 

Alweer een nieuw lid

Op 26 november wordt Smalfilmclub Vilvoorde (SCV) verwelkomd als 11de club, met als bestuurders Johan Leemans en Jacques Meuris. 

Julien Keymolen wordt als NAB-bestuurder vervangen door Maurice Trog.

 

Bestuur : ongewijzigd

Guido Bout (voorzitter), W. Lemmens (ondervoorzitter), Julien Keymolen (secretaris), Maurice Trog (penningmeester) en Ivo Boon (public relations)

 

Aantal clubs: 11 

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Filmclub De Muze (Muizen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Foto- en Cineclub Erps-Kwerps, de Heverleese Filmgroep, Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV) 

 

Bracina-afgevaardigden naar NAB:

Guido Bout, René Piérard en Maurice Trog

Bracina 50 jaar - Aflevering 6 - 1977

Eerste tijdschrift

Onder impuls van Julien Keymolen werd gestart met “BRAKINA”, het tijdschrift van de Brabantse Amateurcineasten. Hierin staan verslagen van de Bracina-vergaderingen, contactadressen en nuttige inlichtingen over de clubleden, het reglement van de provinciale wedstrijd, het verslag van de algemene NAB-vergadering… Zolang Julien secretaris was, zal hij instaan voor het tijdschrift (een 10-tal in totaal). Heeft iemand hiervan nog een exemplaar in zijn archief? 

 

Wedstrijd

De provinciale wedstrijd had opnieuw plaats in het Sint-Jozefinstituut, in Ternat, op zondag 27 februari, ingericht door Hobby Film Ternat (HFT). Het inschrijvingsgeld per film was 250 BEF. De juryleden, Willy Verlinden, Armand Baptist en Bert Tauwenberg (Provac), Guido Withouck (Wevac) en Guy Dessers (Livac), moesten 34 films jureren. 

Een middagmaal kostte ineens 350 BEF.

Laureaat was “Middelheim in beeld”, een animatiefilm in 19 mm van R. Voisin (De Muze), gevolgd door “Labourd” (8 mm) van K. Broechoven (HFT). HFT werd uitgeroepen tot de beste club. Proclamatie was op 17 maart. 

 

Welkom Locina en Damci

De vergadering van 3 oktober in Merchtem moet memorabel geweest zijn: niet alleen omdat er een negende club werd verwelkomd, Locina uit Leuven, maar vooral omdat de leden van de raad van bestuur werden vergast op echte, heerlijke champagne. Wie daarvoor had gezorgd staat er niet bij. Het effect was wel dat tal van nieuwe ideeën aan de clubs werden voorgelegd, zoals het oprichten van een juniorescategorie met een aparte provinciale wedstrijd, het installeren van verschillende comités, bijv. voor administratie, financieel beheer, techniek, wedstrijd, en ook klachten…

Een maand later, op 10 november, wordt Damci uit Diest onthaald, in de persoon van H. De Wit. 

 

Bestuur

Guido Bout (voorzitter), W. Lemmens (ondervoorzitter), Julien Keymolen (secretaris), Maurice Trog (penningmeester) en Ivo Boon (public relations)

 

Aantal clubs: 10 met in totaal 223 leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Filmclub De Muze (Muizen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Foto- en Cineclub Erps-Kwerps, de Heverleese Filmgroep, Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2022  Bracina   globbers joomla template