Archief

Bracina 50 jaar - Aflevering 21 – 1992  

 

20 jaar: opdrachtfilm per club

De viering van 20 jaar Bracina op 31 oktober wordt groots opgevat met een academische zitting, een filmwedstrijd met thema "Het valies", een wisselschaal Bracina 20 jaar (om de Bracina-gedachte in de clubs levendig te houden), herinneringsklokjes, een map voor de actieve bestuurders en markante figuren uit het verleden, een receptie en een feestmaal, en de verkoop van tombolalotjes (om inkomsten te genereren). Alle Bracina-clubs mogen één film met het thema insturen die in clubverband moet zijn gerealiseerd. Op de academische zitting mag elke club bovendien een videoclip van zichzelf van maximum 60 seconden presenteren. 

Zes clubproducties gingen de uitdaging aan: Locina, SWD, K65, Objectief, HFG en Damci. Winnaar werd "My way" van Film- en Videoclub Damci (Diest). Ongeveer 180 mensen schreven in voor de receptie, 100 ook voor het feestmaal.

Het geheel loopt in CC De Bosuil, de tijdelijke thuisbasis van de Bracina-activiteiten want er worden datzelfde jaar ook de provinciale wedstrijd op 28 en 29 maart én de nationale wedstrijd voor seniores op 25/26 april en 2/3 mei ingericht. De rit naar De Bosuil kan iedereen intussen met de ogen toe uitvoeren. 

 

Eigen medaille

Op de 20ste provinciale wedstrijd haalt SWD dan wel de wisselbeker juniores binnen maar die van de seniores gaat naar SCV, evenals de laureaten juniores met "Van goden en demonen", een toeristische film van Jean Diddens, en seniores met "Ik ben steen", een documentaire van Jean Hannaert. 

De juryleden Yvonne Goyvaerts en Eduard Struyf (Antwerpen), Werner Van Branteghem (West-Vlaanderen), Wolfgang Freier (Oost-Vlaanderen) en Magda Verbist (Limburg) moeten 10 juniores en 15 seniores beoordelen. Het aantal films vermindert maar de publieke belangstelling voor de filmwedstrijd gaat in stijgende lijn. Voor de eerste maal wordt een eigen Bracina-medaille geslagen, met het schild van de provincie Brabant en de woorden Film-Video. Erevoorzitter Guido Bout mocht de eerste gouden Bracina-medaille in ontvangst nemen. Hij overlijdt evenwel onverwacht op 8 augustus 1992 en heeft de viering van 20 jaar Bracina waar hem – als bezieler en medestichter van Bracina (en NAB) - speciale hulde zou worden gebracht, niet meer kunnen meemaken. Guido werd 60 jaar. 

 

Nieuwe decreet

Het nieuwe decreet erkent de provinciale organisaties niet meer, maar wel de clubs van Bracina die ook NAB-clubs zijn als ze aan de voorwaarden bepaald in het decreet voldoen. NAB kan hiervoor dan geld krijgen dat het voor de provinciale werking kan doorspelen. 1992 is dan wel een overgangsjaar. Intussen komt er geen nieuw geld binnen en wordt aangemaand om zuinig om te springen met de uitgaven. Nadat alle uitgaven van de feestviering zijn afgetrokken, zit er nog 124.355 BEF in de kas.

Er worden twee nummers gemaakt van Bracina-Actueel, dat Bracina-Nieuws vervangt, met Leo Leenders als hoofdredacteur. Zoals de nieuwe naam aangeeft, wordt alleen een nummer uitgegeven "als er wat te gebeuren staat".

 

Bestuur: onveranderd

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Gust Dierickx en Omer Servaes (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Jean Diddens (SCV), Gaston Bourlet (Webas), Leo Leenders, opgevolgd door Jozef De Mulder (Hakis), Marcel Spanoghe (Objectief)

 

Aantal clubs: 11 met 258 leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Filmgroep (HFG) en Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis) en Objectief

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Ivo Van Uffelen, Maurice Crabbe en Michelle Cooreman

Bracina 50 jaar - Aflevering 20 – 1991  

 

Gevolgen van de enquête 

Wim Aertgeerts en Herman Vranckx stellen de resultaten van de ledenbevraging voor. Daaruit blijkt dat Bracina-leden over het algemeen nog steeds pelliculefilmers zijn met toch een geleidelijke verschuiving naar video. Familiefilms en reisfilms maken 90% van de producties uit. De leden hebben het meeste vertrouwen in hun clubbestuur, iets minder in Bracina (moet dus aan worden gewerkt) en veel minder in NAB dat ze verwijten alles binnenskamers te "arrangeren". 

Een fundamenteel verschillende mening over de enquête zelf vertroebelt de verstandhouding tussen Bracina-voorzitter Ivo Van Uffelen en SCV-voorzitter Johan Leemans definitief. Daarop volgt een extra vergadering van de raad van bestuur waarin de Bracina-voorzitter een vertrouwensstemming vraagt. 11 van de 13 aanwezige bestuurders geven hem dat vertrouwen. 

 

Vergaderingen…

Wim Aertgeerts, Maurice Crabbe en Gaston De Wit worden in hun respectievelijke functies van ondervoorzitter, penningmeester en materiaalmeester herverkozen. 

Een vergadering van de werkgroep foto-film van het VAKV (Vereniging Amateuristische Kunst Vlaanderen) wordt bijgewoond door Ivo Van Uffelen en Michelle Cooreman. Daar maken we voor de eerste keer kennis met Freddy Van Vlaanderen, de man die een grote impact zal hebben op het georganiseerd filmamateuristische landschap in Vlaanderen. 

 

Video domineert bij de juniores 

De 19de provinciale wedstrijd wordt voor de derde opeenvolgende keer georganiseerd in CC De Bosuil in Jezus-Eik. Dat is op 9 maart van 14 tot 22 uur en op 10 maart van 14 tot 17 uur, gevolgd door prijsuitreiking om 18 uur. Sprekend voor de toenmalige trend: er zijn 17 juniorfilms waarvan 13 videofilms, en 13 seniorfilms waarvan 1 videofilm, waardoor dit de laatste maal zal zijn dat de wisselbeker video wordt toegekend. Na vijf edities wordt die afgeschaft, de wisselbekers juniores en seniores blijven wel behouden. 

De juryleden zijn: Rudy Van Hoorde (Oost-Vlaanderen), Lieve Cluytmans en Tony Jacobs (Antwerpen), Magda Verbist (Limburg) en Joris Smet. Laureaat bij de juniores is "De glimlach van Boeddha" (video) van Jean Diddens (SCV); bij de seniores is dat "The History of the Great Moghuls" (8 mm) van Chrétien Van Vooren (SCV). De wisselbeker video is voor SCV, de juniores wordt niet toegekend, en die van de seniores is ook voor SCV. 

 

Cursus: videocursus door Jo Dockx, verspreid over verschillende dagen

 

Bestuur: ongewijzigd

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Gust Dierikx en Omer Servaes (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Marcel Van den Broeck (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Johan Leemans en Georges Van Den Broeck (SCV), Gaston Bourlet (Webas), Leo Leenders en Jeannine Wyns (Hakis), Marcel Spanoghe en Louis Maes (Objectief)

Bracina 50 jaar - Aflevering 18 – 1989

 

 

In De Bosuil moet je zijn

De 17de provinciale wedstrijd heeft plaats in CC De Bosuil, in Jezus-Eik, op 18 en 19 maart, technische uitvoering door Bracina met taakverdeling over de verschillende clubs. Voor drie films wordt een provinciale voorselectie georganiseerd omdat ze nog niet gejureerd zijn in de club of bijkomend advies wensen. Op de wedstrijd zelf zijn 7 juniorfilms en 23 seniorfilms die worden beoordeeld door Mariette Van Schil, Louis Van Schil en Hugo De Backer (Antwerpen), François Aelbrecht en Gustaaf De Blauwer (Oost-Vlaanderen). Laureaten zijn: Frank De Cock (HFT) met "Als de haan kraait …" (junior, video), Frans Smeyers (Damci) met "Moving pictures" (senior, video), ex-aequo met Chrétien Van Vooren (SCV) met "Een parel onder de tropenzon" (senior, 16 mm). 

Wisselbeker juniores en video kunnen niet worden uitgereikt, die van de seniores gaat naar SCV.

De prijsuitreiking (met maar liefst 13 speciale prijzen van ministers en provincie) heeft plaats op zondagavond 19 maart om 18.30 uur, gevolgd door een receptie. 

 

Nieuwe coup de théâtre

Na amper één jaar voorzitterschap neemt Michel Wybo ontslag, zonder eigenlijke reden, maar het zegt veel dat in het verslag staat dat "voor de bestuurders een terugkeer niet mogelijk is". Gaston De Wit, ondervoorzitter, wordt waarnemend voorzitter maar ziet een definitieve aanstelling niet zitten. Aan de clubs wordt gevraagd of zij kandidaten hebben voor deze bestuursfunctie. Vervolg op de statutaire vergadering van 1990.

 

Ander nieuws

Drie edities van Bracina-Nieuws met Leo Leenders als hoofdredacteur, worden rondgestuurd.  

Op 14 oktober worden 12 Nederlandse films uitgenodigd naar CC De Bosuil, Jezus-Eik, voor een Filmfestival Zuid-Holland II. Een 50-tal Nederlanders, en evenveel Vlamingen, wisselen van gedachten over de voorgestelde producties. 

De NAB-bijdrage wordt "ondeelbaar" op 200 BEF vastgelegd (50 als NAB-lidgeld en 150 voor de SABAM-bijdrage). 

 

Cursus: "Geluid bij de film" door Herman Wilms

 

Bestuur: Michel Wybo (voorzitter, ontslag op 20 november), Gaston De Wit (wnd voorzitter, ondervoorzitter, technisch raadgever), Michelle Cooreman (secretaris), Maurice Crabbe (penningmeester en decreetverantwoordelijke) en Georges De Waele (public relations)

 

Samenstelling raad van bestuur: Michel Wybo en Georgette De La Marche (SCB), ?? (K65), Marcel Van den Broeck (HFT), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Georges Van Den Broeck en Michelle Cooreman (SCV), ?? (Webas), Leo Leenders en Philemon Luytens (Hakis), Marcel Spanoghe (Objectief)

 

Aantal clubs: 10 met 227 leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis), en Objectief

Door een geschil tussen NAB en HFG betaalde HFG voor 1989 geen lidgeld. Vermits de "leden" van de Bracina-clubs (officieel) alleen NAB-leden zijn, moest HFG dit jaar worden uitgesloten. Na een verzoeningsvergadering tussen NAB en HFG     s stelt HFG zich voor 1990 weer in orde. 

Bracina 50 jaar - Aflevering 19 – 1990

 

 

En de nieuwe voorzitter is…

Er komen geen kandidaturen voor een nieuwe voorzitter binnen. Gaston De Wit wil geen voorzitter worden en wenst zelfs geen ondervoorzitter te blijven. Michelle Cooreman blijft secretaris en Georges De Waele public relations. Gaston stelt dan voor om met Ivo Van Uffelen contact op te nemen om hem te vragen opnieuw voorzitter te worden, wat hij aanvaardt. Het bestuur wordt aangevuld met Wim Aertgeerts (HFG) als ondervoorzitter "voor één jaar". 

Tijdens de begeleidingscontacten die de voorzitter in elke club heeft, wordt een enquête voorgesteld die moet peilen naar "de wensen van de basis bij de verdere werking". 

Ook NAB heeft een nieuwe voorzitter: Julien Loncke, Oostendenaar en drukker.

 

Eindelijk (nog eens) een nationale laureaat

De 18de provinciale wedstrijd heeft opnieuw plaats in het CC De Bosuil in Jezus-Eik, georganiseerd door leden van verschillende Bracina-clubs, in coproductie met het CC zelf, op 31 maart en 1 april. 

Juryleden zijn: Daniël Fockenier en Werner Van Branteghem (West-Vlaanderen), Tony Jacobs (Antwerpen), René Vanaken (Limburg) en Kris Lemmens (directeur van het CC) die op dag 2 wordt vervangen door Roger Hemeleers (voorzitter van de plaatselijke fotoclub). 12 juniores en 22 seniores nemen aan de wedstrijden deel. Overnachting van de jury is niet voorzien. 

Laureaat juniores is een ex-aequo: "Prato Borni" (16 mm) van Louis Pauwels (SCB) en "De ramp die niet gebeurde" (video) van Frank De Cock (HFT). Bij de seniores wint "De Knaepe van Vlaenderen" van Film- en Videoclub Damci, een historisch-geromantiseerde speelfilm over het leven van Jan Berchmans. De clubfilm is ook laureaat op de NAB-wedstrijd van datzelfde jaar in Peer, drie jaar na de ex-aequo eerste plaats van "Een wilde hoek vol leven" van Karel Janssens en Julien Keymolen (SCB) in 1987. 

 

Prijsuitreiking is op 1 april om 19.30 uur, na de wedstrijd, gevolgd door een receptie. De wisselbeker video gaat naar HFG, de juniores wordt niet toegekend en de seniores is voor SCB.

 

Financieel

Het kasoverzicht geeft een tekort van 2985 BEF aan (uitgaven 239.612 tegen inkomsten 236.654 waarvan 167.442 subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en 9100 van de provincie Brabant).

Om die subsidies te krijgen, moet Bracina aan een aantal verplichtingen voldoen. Bijvoorbeeld: om decreeterkende club te zijn, moet de club 20 leden tellen, dat is alleen bij Objectief niet het geval. 

Met subsidiegeld kan elke club materiaal kopen op voorwaarde dat het aan de andere Bracina-clubs kan worden uitgeleend. Gaston De Wit coördineert die materiaaluitwisseling waardoor hij de functie van materiaalmeester erbij krijgt. 

 

Cursus: "Beeldcompositie en montage met video" door Maurice Van Bavel , Frank De Cock en Roger Vounckx 

 

Bestuur: Ivo Van Uffelen (voorzitter vanaf 7 februari), Wim Aertgeerts (ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester en decreetverantwoordelijke) en Georges De Waele (public relations), Gaston De Wit (technisch raadgever/materiaalmeester), Michelle Cooreman (secretaris)

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Gust Dierikx en Omer Servaes (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Marcel Van den Broeck (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Georges Van Den Broeck en Michelle Cooreman (SCV), Gaston Bourlet (Webas), Leo Leenders en Philemon Luytens (Hakis), Marcel Spanoghe (Objectief)

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Ivo Van Uffelen, Maurice Crabbe en Albert Coolen

 

Aantal clubs: 11 met 276 leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Filmgroep (HFG) en Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis), en Objectief

Bracina 50 jaar - Aflevering 17 – 1988

 

 

Bestuurswissels

Er breken enkele woelige jaren aan. Het Bracina-bestuur wordt door een reeks opeenvolgende discussies hevig door elkaar geschud; sommigen spreken van een "ziekelijke sfeer".

De presentatie van de provinciale wedstrijd 1988 is Bracina-onwaardig, meent Johan Leemans, public relations, en hij biedt bijgevolg zijn ontslag aan. De problemen blijven aanhouden en Bracina leert niet uit zijn fouten, laat hij optekenen. Hij zal later worden vervangen door Georges De Waele. De opmerkingen van Johan hebben nog een staartje want op de vergadering van 1 juni geeft Ivo Van Uffelen aan dat hij geen clubafgevaardigde meer is van SCV en zijn functie als voorzitter wil neerleggen. Als redenen heeft hij het over "drukke beroepsbezigheden, een zeker falen van zijn voorzittersfunctie en een ontgoocheling betreffende de werking", aldus het verslag. Michel Wybo, ondervoorzitter, kan hem evenwel overhalen om te blijven nadat alle afgevaardigden aan Ivo hun vertrouwen hebben bevestigd. Maar niet voor lang want op de bestuursvergadering van 7 september wordt de ontslagbrief van Ivo Van Uffelen voorgelezen en zijn ontslag aanvaard. Michel Wybo aan wie gevraagd wordt om de taak van voorzitter op zich te nemen, wordt op 5 oktober tot nieuwe voorzitter verkozen. 

Het jaar was al met wissels begonnen. Op de statutaire vergadering van januari 1988 had Jos Hoeyberghs al zijn ontslag gegeven als ondervoorzitter/penningmeester en als afgevaardigde van HFG. In de laatste functie wordt hij vervangen door Wim Aertgeerts. Michelle Cooreman wordt officieel tot secretaris verkozen en Maurice Crabbe voor het opvolgen van de decreetverplichtingen. Een maand later worden Michel Wybo verkozen tot ondervoorzitter - zodat hij na het ontslag van Ivo Van Uffelen in september de voorzittersfunctie overneemt - en Maurice Crabbe tot penningmeester naast zijn functie als decreetverantwoordelijke.

Van het tijdschrift Bracina-Nieuws verschijnen slechts twee edities wegens gebrek aan belangstelling van sommige clubs (?) of een gebrek aan inhoud (?). 

 

SCV weer beste club

De 16de provinciale wedstrijd wordt georganiseerd door HFG in de Vlaamse Leergangen, Leuven, op 19 en 20 maart: 25 seniorfilms (23 zijn 8 mm en 2 zijn 16 mm) op zaterdag, 5 juniorvideasten en 2 seniorvideasten op zondagvoormiddag, en 12 juniores (10 zijn 8 mm en 2 zijn 16 mm) op zondagnamiddag. De juryleden: Bruno Verpoorten, Pierre Spee (seniores), Hugo Daglinckx (juniores en video), Yvonne Goyvaerts, Dré Swinnen en Antoine Löfgren. Laureaten bij de seniores zijn Gaston Slaets (SCV) met de 16 mm-versie van zijn speelfilm "Rationeel" en Frans Smeyers (Damci) met "Kim" (video); bij de juniores is Paul Verhack (SCV) met "Het land van de steenbok" (8 mm) laureaat.

Het programmaboekje wordt een A5, met een voorpaginatekening van Marcel Spanoghe, die zijn tekentalent al in Bracina-Nieuws heeft kunnen tonen. 

De proclamatie en prijsuitreiking volgt twee uur na de laatste projectie. De wisselbekers juniores en video zijn voor HFG en die van de seniores voor SCV. 

Het kostenplaatje van de Bracina-wedstrijd bedraagt 49.642 BEF, waardoor de raad van bestuur meent dat "kosten voldoende werden gedrukt". Er was wel nog een discussie over de vergoeding voor het gebruik van de geluidsinstallatie van de zoon van Jos Hoeyberghs, maar dat is in orde gekomen.

 

Nieuws van NAB

Ook de nationale NAB-wedstrijd voor juniores en video-filmer wordt in Leuven georganiseerd (Vlaamse Leergangen) op 7 en 8 mei. 

Voor de eerste keer moet bij het NAB-lidgeld een SABAM-bijdrage worden gevraagd, 350 BEF, en voor de film de beruchte cue-sheet ingevuld. Omdat niet alle NAB-leden ook de SABAM-bijdrage willen betalen, daalt het aantal (officiële) leden. Het contract van twee jaar tussen NAB en SABAM wordt daarom door SABAM ongedaan gemaakt en ze dreigen met 1500 BEF per lid voor 1989. Daarop schrijft Bracina een brief aan NAB die de polemiek alleen doet oplaaien. Onderhandelingen tussen NAB en SABAM worden opgestart.

Julien Loncke, de nieuwe NAB-voorzitter, komt op bezoek bij Bracina in het kader van het decreet op amateurkunsten. Door de vele administratieve verplichtingen gaat het er bij wijlen bitsig aan toe. De provinciale geledingen zullen in de toekomst niet meer rechtstreeks worden gesubsidieerd maar het is NAB die de verdeling zal moeten doen. Al belooft NAB dat er niet direct iets zal veranderen. De clubs moeten, in het kader van het decreet, een lijst aanleggen van materiaal dat (theoretisch) aan andere clubs kan worden uitgeleend. 

 

Bestuur: Ivo Van Uffelen (voorzitter, opgevolgd door Michel Wybo), Michel Wybo (ondervoorzitter), Gaston De Wit (technisch raadgever, later ook ondervoorzitter), Michelle Cooreman (secretaris), Maurice Crabbe (penningmeester en decreetverantwoordelijke) en Johan Leemans (public relations, opgevolgd door Georges De Waele)

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Michel Wybo, Maurice Crabbe en Marcel Van Den Broeck (ter vervanging van Ivo)

 

Samenstelling raad van bestuur: Michel Wybo en William Van Londersele (SCB), Karel Goffijn en Roger Torfs (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Marcel Van den Broeck (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Johan Leemans en Ivo Van Uffelen (SCV), Raymond Colling en Jeft Gordts (Webas), Leo Leenders en Alex Kirejew (Hakis), Marcel Spanoghe en Guy Melain (Objectief)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2022  Bracina   globbers joomla template