Archief

Agenda najaar 2019

- Zaterdag 12 oktober: cursus Bracina moderne cameravoering door Freddy Bellis. In het clublokaal van Locina, Achturenhuis, Maria Theresiastraaat 121, 3000 Leuven, start om 9.30 uur. Inschrijving per club ten laatste 4 oktober. Info: secretaris Bracina

- Zondag 27 oktober: Filmgala, georganiseerd door BreedBeeld, exclusief voor cineasten die bij een club of filmvereniging aangesloten zijn. Je mag zelfs twee films insturen. Inschrijven nog tot 15 september. Het Filmgala heeft plaats in Knokke-Heist. Info: Breedbeeld Filmgala

- 15, 16 en 17 november 2019: 2de  nab 2.0 FilmFest  in CC De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22, Kruisem. Inschrijvingen lopen van 15 september tot 15 oktober via website nab 2.0, waar het reglement kan worden geraadpleegd. 

 

Timing Bracina-wedstrijd 2019

De trekking is voltooid: 27 films schreven zich in voor de wedstrijd. Samen overschreden ze de beschikbare tijd niet, dus alle films kunnen aan jury en publiek worden getoond. 

Dat gebeurt op zondag 28 april van 9.30 tot 18.30 uur in Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle. 

U bent er de hele dag welkom. Er zijn broodjes voorzien voor de middagpauze (te bestellen op voorhand via formulier dat nog komt). 

Wie al nieuwsgierig is naar welke de deelnemende films zijn, kan de timing al raadplegen. En dan kan u al een prognose maken van wie de winnaar wel zou kunnen worden: die wordt in ieder geval pas op het einde van de dag bekend gemaakt !

En dan sluiten we af met een kleine receptie om alle deelnemers te danken voor hun deelname !

De organisatie is in handen van Bracina samen met VideoClub Dilbeek. 

Tot op de wedstrijd ! 

Palmares van de themafilmwedstrijd 2018

Het gekozen thema was “Met de … geraak je overal”, een thema dat wel origineel was, maar niet veel cineasten wist te inspireren. Deze waren er wel bij en behaalden:

1. Hartkaiser Downhill - Wim Aertgeerts

2. Met de gondel en te voet … ga je de bergtoppen tegemoet - Marcel de Jonghe

3. Met bloemen geraak je overal - Roger Olivy

4. Autoloze zondag - Jean-Pierre van Cauwenberge

5. Venetiaanse parade - Cyrille Peeters

6. Oostende voor anker - Willy Bolle

De films werden beoordeeld door 5 juryleden - André Liesmons (LAVIDAC), Casy Siebens (SWD), Ivan Cogneau (SKOOP), Piet Vandenpoel (SCV) en Willy Savenberg (HFT) - én het aanwezige publiek (ongeveer 60 personen).

Met dank aan de jury en proficiat aan de deelnemers !

Georganiseerd door BRACINA, met de steun van VideoClub Dilbeek en VAF. 

 

N.B. 

De trend die naar voor komt uit de kleine enquête is dat meer cineasten zouden deelnemen met een gemakkelijker thema, een breder thema (volledige resultaten volgen nog). De studiedag liep daar al op vooruit en lanceerde het voorstel van “Seizoen(en)” voor 2020!

Start de brainstorming !!

 

 

Bracina-wedstrijd 2019: nieuwe formule

Het Bracina-festival van vorig jaar moest, op algemeen verzoek, opnieuw plaats ruimen voor een wedstrijd. 

MAAR met aangepaste modaliteiten...

- Zo duurt de wedstrijd sowieso maar één dag: zondag 28 april.

- Hij begint ten vroegste om 9 uur en eindigt ten laatste om 21 uur, gevolgd door proclamatie, prijsuitreiking en receptie.

- Het middag- en avondmaal worden vervangen door belegde broodjes (op voorhand te bestellen, hoe volgt nog).

- Er zijn drie juryleden: Toon Verlinden, Tony Jacobs en Fabienne De Groote. 

- Minimumvereiste voor mogelijke deelname is 70% halen op de clubwedstrijd.

- De uitslagen van de verschillende clubwedstrijden worden op één lijst gezet: van hoogst naar laagst geklasseerde worden de films dan genomen voor de Bracina-wedstrijd tot de beschikbare projectietijd vol is. Het is dus mogelijk dat niet alle films met minimum 70% aan bod komen. De projectievolgorde zelf wordt door loting bepaald. (Artikel 13 van het reglement)

- Inschrijvingen moeten per club, ten laatste op 19/3 (excelformulier werd naar de clubs gestuurd). 

- De individuele inschrijvingsformulieren, getekend, moeten ten laatste op 26/3 bij de secretaris zijn. 

- De films zelf moeten ten laatste op 26/3 bij de verantwoordelijke techniek zijn (per post, op de vergadering of via internet). 

- De loting voor de projectievolgorde gebeurt op de Bracina-vergadering van 26/3 in het Sint-Jozefcentrum, Burgemeestersstraat 59, 3000 Leuven. 

 

Wat wel hetzelfde gebleven is, is de locatie: Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle. 

En de praktische organisatie die in handen is van Videoclub Dilbeek, waarvoor dank bij voorbaat. 

Nu rest ons nog alleen te hopen op voldoende publieke belangstelling... 

Kom dus kijken, de wedstrijd is gratis toegankelijk en de sfeer gezellig en fijn, garanties voor een ontspannende filmkijkdag !

 

 

 

 

 

Ter herinnering aan onze afgestorven leden

AFSCHEID NEMEN

Afscheid nemen

Is met zachte vingers wat voorbij is dicht doen en verpakken in goede gedachten der herinnering...

Is verwijlen bij een brok leven en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde.

Afscheid nemen 

Is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat waard is niet te vergeten...

Is moeizaam de draden losmaken en uit het spinrag der belevenissen loskomen  en achterlaten 

en niet kunnen vergeten. 

(Ward Bruyninckx)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2020  Bracina   globbers joomla template