Archief

Bracina 50 jaar - Aflevering 17 – 1988

 

 

Bestuurswissels

Er breken enkele woelige jaren aan. Het Bracina-bestuur wordt door een reeks opeenvolgende discussies hevig door elkaar geschud; sommigen spreken van een "ziekelijke sfeer".

De presentatie van de provinciale wedstrijd 1988 is Bracina-onwaardig, meent Johan Leemans, public relations, en hij biedt bijgevolg zijn ontslag aan. De problemen blijven aanhouden en Bracina leert niet uit zijn fouten, laat hij optekenen. Hij zal later worden vervangen door Georges De Waele. De opmerkingen van Johan hebben nog een staartje want op de vergadering van 1 juni geeft Ivo Van Uffelen aan dat hij geen clubafgevaardigde meer is van SCV en zijn functie als voorzitter wil neerleggen. Als redenen heeft hij het over "drukke beroepsbezigheden, een zeker falen van zijn voorzittersfunctie en een ontgoocheling betreffende de werking", aldus het verslag. Michel Wybo, ondervoorzitter, kan hem evenwel overhalen om te blijven nadat alle afgevaardigden aan Ivo hun vertrouwen hebben bevestigd. Maar niet voor lang want op de bestuursvergadering van 7 september wordt de ontslagbrief van Ivo Van Uffelen voorgelezen en zijn ontslag aanvaard. Michel Wybo aan wie gevraagd wordt om de taak van voorzitter op zich te nemen, wordt op 5 oktober tot nieuwe voorzitter verkozen. 

Het jaar was al met wissels begonnen. Op de statutaire vergadering van januari 1988 had Jos Hoeyberghs al zijn ontslag gegeven als ondervoorzitter/penningmeester en als afgevaardigde van HFG. In de laatste functie wordt hij vervangen door Wim Aertgeerts. Michelle Cooreman wordt officieel tot secretaris verkozen en Maurice Crabbe voor het opvolgen van de decreetverplichtingen. Een maand later worden Michel Wybo verkozen tot ondervoorzitter - zodat hij na het ontslag van Ivo Van Uffelen in september de voorzittersfunctie overneemt - en Maurice Crabbe tot penningmeester naast zijn functie als decreetverantwoordelijke.

Van het tijdschrift Bracina-Nieuws verschijnen slechts twee edities wegens gebrek aan belangstelling van sommige clubs (?) of een gebrek aan inhoud (?). 

 

SCV weer beste club

De 16de provinciale wedstrijd wordt georganiseerd door HFG in de Vlaamse Leergangen, Leuven, op 19 en 20 maart: 25 seniorfilms (23 zijn 8 mm en 2 zijn 16 mm) op zaterdag, 5 juniorvideasten en 2 seniorvideasten op zondagvoormiddag, en 12 juniores (10 zijn 8 mm en 2 zijn 16 mm) op zondagnamiddag. De juryleden: Bruno Verpoorten, Pierre Spee (seniores), Hugo Daglinckx (juniores en video), Yvonne Goyvaerts, Dré Swinnen en Antoine Löfgren. Laureaten bij de seniores zijn Gaston Slaets (SCV) met de 16 mm-versie van zijn speelfilm "Rationeel" en Frans Smeyers (Damci) met "Kim" (video); bij de juniores is Paul Verhack (SCV) met "Het land van de steenbok" (8 mm) laureaat.

Het programmaboekje wordt een A5, met een voorpaginatekening van Marcel Spanoghe, die zijn tekentalent al in Bracina-Nieuws heeft kunnen tonen. 

De proclamatie en prijsuitreiking volgt twee uur na de laatste projectie. De wisselbekers juniores en video zijn voor HFG en die van de seniores voor SCV. 

Het kostenplaatje van de Bracina-wedstrijd bedraagt 49.642 BEF, waardoor de raad van bestuur meent dat "kosten voldoende werden gedrukt". Er was wel nog een discussie over de vergoeding voor het gebruik van de geluidsinstallatie van de zoon van Jos Hoeyberghs, maar dat is in orde gekomen.

 

Nieuws van NAB

Ook de nationale NAB-wedstrijd voor juniores en video-filmer wordt in Leuven georganiseerd (Vlaamse Leergangen) op 7 en 8 mei. 

Voor de eerste keer moet bij het NAB-lidgeld een SABAM-bijdrage worden gevraagd, 350 BEF, en voor de film de beruchte cue-sheet ingevuld. Omdat niet alle NAB-leden ook de SABAM-bijdrage willen betalen, daalt het aantal (officiële) leden. Het contract van twee jaar tussen NAB en SABAM wordt daarom door SABAM ongedaan gemaakt en ze dreigen met 1500 BEF per lid voor 1989. Daarop schrijft Bracina een brief aan NAB die de polemiek alleen doet oplaaien. Onderhandelingen tussen NAB en SABAM worden opgestart.

Julien Loncke, de nieuwe NAB-voorzitter, komt op bezoek bij Bracina in het kader van het decreet op amateurkunsten. Door de vele administratieve verplichtingen gaat het er bij wijlen bitsig aan toe. De provinciale geledingen zullen in de toekomst niet meer rechtstreeks worden gesubsidieerd maar het is NAB die de verdeling zal moeten doen. Al belooft NAB dat er niet direct iets zal veranderen. De clubs moeten, in het kader van het decreet, een lijst aanleggen van materiaal dat (theoretisch) aan andere clubs kan worden uitgeleend. 

 

Bestuur: Ivo Van Uffelen (voorzitter, opgevolgd door Michel Wybo), Michel Wybo (ondervoorzitter), Gaston De Wit (technisch raadgever, later ook ondervoorzitter), Michelle Cooreman (secretaris), Maurice Crabbe (penningmeester en decreetverantwoordelijke) en Johan Leemans (public relations, opgevolgd door Georges De Waele)

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Michel Wybo, Maurice Crabbe en Marcel Van Den Broeck (ter vervanging van Ivo)

 

Samenstelling raad van bestuur: Michel Wybo en William Van Londersele (SCB), Karel Goffijn en Roger Torfs (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Marcel Van den Broeck (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Johan Leemans en Ivo Van Uffelen (SCV), Raymond Colling en Jeft Gordts (Webas), Leo Leenders en Alex Kirejew (Hakis), Marcel Spanoghe en Guy Melain (Objectief)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2022  Bracina   globbers joomla template