Archief

Bracina 50 jaar - Aflevering 24 – 1995

 

 

Een primeur

Naast Videoclub Zennevallei (Sint-Genesius-Rode) sluiten nog twee nieuwe clubs zijn aan: Cinéoks uit Okselaar en de Amateurvideasten Tienen (AVT).

Wim Aertgeerts is nog steeds voorzitter en slaagt erin om vijf vrouwen te strikken als juryleden voor de provinciale wedstrijd. Een primeur, waar hij terecht fier op is, al noemt hij het in zijn voorwoord in het programmaboekje "een experiment" dat naar verhoopt een "andere kijk op festivalfilms geeft". Daar moeten Magda Verbist (Limburg), Lieve Cluytmans (Antwerpen), Betty Boeckaert (Oost-Vlaanderen), Frieda Schotte (West-Vlaanderen) en Joke Cardon (extern) voor zorgen. 

De wedstrijd zelf wordt ingericht door SWD in Recreatiecentrum Itterbeek op 4 en 5 maart. De 12 juniores komen aan de beurt op zaterdagavond (van 18 tot 22 uur). De 18 seniores worden geprojecteerd op zondag van 10 tot 20 uur, gevolgd door de prijsuitreiking en receptie vanaf 21.30 uur, en als ik mijn nota's mag geloven sneeuwde het die dag. Laureaat juniores zijn Roger Oversteyns & Theo Gillard (Locina) met de documentaire "Truk Lagoon". Bij de seniores haalt de toeristische film van William Van Londersele (SWD) "De streek waar geschiedenis en natuur één worden" de meeste punten (68), goed voor zilver+. 

Wisselbeker juniores Damci en seniores  SWD.

 

Oproep

Meer dan een programmaboekje heb ik niet… Kan iemand mij helpen met een jaarverslag? Een samenstelling van de raad van bestuur en het bestuur? Onthoudenswaardige feiten ?? waarvoor dank bij voorbaat!!!!! Mij mailen kan door hier te klikken.

 

Aantal clubs: 12 met ?? leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Filmgroep, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks  en Amateur Videasten Tienen (AVT)

Bracina 50 jaar - Aflevering 23 – 1994

 

 

Wijzigingen in het bestuur

Hakis haakt om financiële reden af (zal in 1996 terug aansluiten). Twee nieuwe clubs doen een aanvraag tot lidmaatschap, Videoclub Zennevallei (Sint-Genesius-Rode en Halle) en Camkap (Kapelle-op-en-Bos), maar alleen de eerste zal uiteindelijk aansluiten. 

De voorzitter Ivo Van Uffelen had al aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen en wordt althans tot eind 1994 vervangen door de ondervoorzitter Wim Aertgeerts. Door het ontslag van de secretaris Michelle Cooreman neemt Herman Vranckx het op zich om voorlopig het verslag van de bestuursvergaderingen te maken. Kandidaturen voor beide functies worden opengesteld. 

Maurice Crabbe wordt wel als penningmeester herverkozen. Ivo wordt op voorstel van Jos Hoeybergs tot erevoorzitter benoemd. 

 

Laureaten wedstrijd

De 22ste provinciale wedstrijd zal als een "voorlopige oplossing" worden ingericht en georganiseerd door HFG, dat dit jaar haar 25-jarig bestaan viert. Onkosten en baten zijn voor HFG waarbij wordt afgesproken dat Bracina 10.000 BEF zal betalen aan HFG voor juryonkosten (uit de NAB-subsidie vermits NAB de voorwaarden voor juryleden aan de provincie oplegt).  

Laureat bij de juniores is "Equus of zeg maar paard" van Norbert Vrancken (SCV) en bij de seniores "Dallaan 15", een speelfilm van Wim Aertgeerts, Paul Tollet en Herman Vranckx (HFG).

De wisselbeker seniores gaat naar Brussel (SCB) en de juniores naar Vilvoorde (SCV). 

(Secretaris af en dus heb ik geen verder informatie meer. Kan iemand helpen? Juryleden? Aantal films? Waar wedstrijd? Wat met de 2 nieuwe clubs?? Mij mailen kan door hier te klikken)

 

Lidgelden: NAB 200 BEF/lid en Bracina 1000 BEF/club

 

Bestuur: Wim Aertgeerts (dd voorzitter en ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester, Joris Salaets (technisch raadgever/materiaalmeester), Herman Vranckx (dd secretaris)

 

Aantal clubs: ?? met ?? leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Filmgroep (HFG) en Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ)

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Leo Ceuppens en Omer Servaes (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), ?? (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters (Damci), ??(SCV), ?? (Webas)

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Wim Aertgeerts, Maurice Crabbe en ??

Bracina 50 jaar - Aflevering 21 – 1992  

 

20 jaar: opdrachtfilm per club

De viering van 20 jaar Bracina op 31 oktober wordt groots opgevat met een academische zitting, een filmwedstrijd met thema "Het valies", een wisselschaal Bracina 20 jaar (om de Bracina-gedachte in de clubs levendig te houden), herinneringsklokjes, een map voor de actieve bestuurders en markante figuren uit het verleden, een receptie en een feestmaal, en de verkoop van tombolalotjes (om inkomsten te genereren). Alle Bracina-clubs mogen één film met het thema insturen die in clubverband moet zijn gerealiseerd. Op de academische zitting mag elke club bovendien een videoclip van zichzelf van maximum 60 seconden presenteren. 

Zes clubproducties gingen de uitdaging aan: Locina, SWD, K65, Objectief, HFG en Damci. Winnaar werd "My way" van Film- en Videoclub Damci (Diest). Ongeveer 180 mensen schreven in voor de receptie, 100 ook voor het feestmaal.

Het geheel loopt in CC De Bosuil, de tijdelijke thuisbasis van de Bracina-activiteiten want er worden datzelfde jaar ook de provinciale wedstrijd op 28 en 29 maart én de nationale wedstrijd voor seniores op 25/26 april en 2/3 mei ingericht. De rit naar De Bosuil kan iedereen intussen met de ogen toe uitvoeren. 

 

Eigen medaille

Op de 20ste provinciale wedstrijd haalt SWD dan wel de wisselbeker juniores binnen maar die van de seniores gaat naar SCV, evenals de laureaten juniores met "Van goden en demonen", een toeristische film van Jean Diddens, en seniores met "Ik ben steen", een documentaire van Jean Hannaert. 

De juryleden Yvonne Goyvaerts en Eduard Struyf (Antwerpen), Werner Van Branteghem (West-Vlaanderen), Wolfgang Freier (Oost-Vlaanderen) en Magda Verbist (Limburg) moeten 10 juniores en 15 seniores beoordelen. Het aantal films vermindert maar de publieke belangstelling voor de filmwedstrijd gaat in stijgende lijn. Voor de eerste maal wordt een eigen Bracina-medaille geslagen, met het schild van de provincie Brabant en de woorden Film-Video. Erevoorzitter Guido Bout mocht de eerste gouden Bracina-medaille in ontvangst nemen. Hij overlijdt evenwel onverwacht op 8 augustus 1992 en heeft de viering van 20 jaar Bracina waar hem – als bezieler en medestichter van Bracina (en NAB) - speciale hulde zou worden gebracht, niet meer kunnen meemaken. Guido werd 60 jaar. 

 

Nieuwe decreet

Het nieuwe decreet erkent de provinciale organisaties niet meer, maar wel de clubs van Bracina die ook NAB-clubs zijn als ze aan de voorwaarden bepaald in het decreet voldoen. NAB kan hiervoor dan geld krijgen dat het voor de provinciale werking kan doorspelen. 1992 is dan wel een overgangsjaar. Intussen komt er geen nieuw geld binnen en wordt aangemaand om zuinig om te springen met de uitgaven. Nadat alle uitgaven van de feestviering zijn afgetrokken, zit er nog 124.355 BEF in de kas.

Er worden twee nummers gemaakt van Bracina-Actueel, dat Bracina-Nieuws vervangt, met Leo Leenders als hoofdredacteur. Zoals de nieuwe naam aangeeft, wordt alleen een nummer uitgegeven "als er wat te gebeuren staat".

 

Bestuur: onveranderd

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Gust Dierickx en Omer Servaes (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Jean Diddens (SCV), Gaston Bourlet (Webas), Leo Leenders, opgevolgd door Jozef De Mulder (Hakis), Marcel Spanoghe (Objectief)

 

Aantal clubs: 11 met 258 leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Filmgroep (HFG) en Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis) en Objectief

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Ivo Van Uffelen, Maurice Crabbe en Michelle Cooreman

Bracina 50 jaar - Aflevering 22 – 1993

 

 

Financiële zorgen

Zonder rechtstreekse subsidie van het Ministerie van Cultuur (die in 1990 nog 167.442 BEF bedroeg; ik heb geen cijfers van ‘91 en ’92, heeft iemand die nog in zijn archief?) worden de hoofden bij elkaar gestoken om ervoor te zorgen dat de werking van Bracina niet in het gedrang komt. Twee quotes over de trends: "In ieder geval moeten we proberen te zorgen dat de cineasten geen inschrijvingsgeld voor deelname aan de wedstrijd dienen te betalen want zij geven eigenlijk de show" en "Niettegenstaande de vele onder andere financiële problemen zal Bracina blijven bestaan zolang de clubs blijven bestaan."

Kunstenaar Gust Dierikx, een van de stichters van Bracina, maakt een exclusieve litho aan 100 exemplaren die mag worden verkocht ten bate van de Bracina-kas (50 genummerde van 1 tot 50 aan 1000 BEF/litho, en 20 van I tot XX aan 1250 BEF/litho) maar de verkoop kent geen succes. Dan wordt voorgesteld om de litho in de toekomst als Bracina-prijs te schenken aan laureaten (in plaats van bekers te moeten kopen). 

De provinciale wedstrijd sluit af met een tekort van 4250 BEF (22.824 inkomsten waaronder 9000 opbrengst van een tombola met prijzen bijeengegaard door Willy Van Blaere, en 27.074 uitgaven). Bracina organiseert in 1993 ook de NAB-wedstrijd voor juniores (16 en 17 oktober) met een taakverdeling over de verschillende clubs en dat levert 28.150 BEF op. Voorafgaand aan de wedstrijd, organiseert NAB in Jezus-Eik, waar de junioreswedstrijd plaats heeft, een persconferentie en na de wedstrijd wordt "NAB 20 jaar" officieel ingeluid. Samen met de toelage van 47.758 BEF die Bracina van NAB krijgt, in functie van het aantal leden, sluit de penningmeester de kas van 1993 af met een bonus van 72.100 BEF. 

Wim Aertgeerts en Michelle Cooreman worden unaniem als ondervoorzitter en secretaris herkozen. Gaston De Wit stelt zich niet herkiesbaar en Joris Salaets wordt in zijn plaats technisch raadgever. 

Van Bracina-Actueel verschijnt maar één nummer door gebrek aan belangstelling. 

 

Provinciale wedstrijd weer naar Leuven

Voor de inrichting van de 21ste provinciale wedstrijd stelt HFG zaal Heliand voor in Leuven. Verschillende clubs zetten zich in voor de organisatie. Onkosten en inkomsten zijn voor Bracina. Bij de 15 juniores en 17 seniores zijn er nog 3 super 8-films en 2 16 mm-films, de overige producties zijn video, meestal SVHS en enkele VHS. De projecties kunnen op één dag worden afgehandeld, zondag 21 maart, met proclamatie om 21 uur in dezelfde zaal, toch nog gevolgd door een receptie aangeboden door Bracina. 

Juryleden: Lieve Cluytmans en Tony Jacobs (Antwerpen), Etienne Herinckx (Limburg), Roland Colpaert (Oost-Vlaanderen) en Roger Hemeleers (voorzitter van de fotoclub Jezus-Eik).

De "medaillekermis" (punten van de jury komen overeen met goud, zilver, brons en daar krijgt elke cineast aan de provinciale wedstrijd een medaille voor) wordt afgeschaft en er blijven slechts één gouden, één zilveren en één bronzen medaille over (op basis van het totale aantal gekregen punten). 

Goud is er voor Yves Jossa met zijn twee films die ex-aequo eindigen "Fitnesstraining als psychomotorische therapie bij depressieve patiënten" en "Snelle Brommers, Gekke Jongens" (J) en Chrétien Van Vooren met "Kinderen van de woestijn" (S), zilver voor Norbert Vrancken met "Air" (J) en Jean Diddens, eveneens ex-aequo met zijn twee films "Bergvolk" en "Leven op een puinhoop" (J), brons voor Ilse en Bruno Van Rompaey met "Drivers's seat" (J) en Film- en Videoclub Damci met "My way" (S). Alle andere deelnemers krijgen een diploma. 

De wisselbeker juniores is voor HFG en die van de seniores gaat opnieuw naar SCV, definitief, want SCV wint de beker voor de derde keer op rij, en dit al voor de tweede maal.

 

Bestuur: Ivo Van Uffelen (voorzitter), Wim Aertgeerts (ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester), Georges De Waele (public relations, ontslag in september en niet vervangen), Joris Salaets (technisch raadgever/materiaalmeester), Michelle Cooreman (secretaris)

 

Lidgelden: NAB vraag 260 BEF/lid en Bracina 500 BEF/club

 

Aantal clubs: 10 met 240 leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Filmgroep (HFG) en Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis) 

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Leo Ceuppens (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Jean Diddens (SCV), Gaston Bourlet (Webas), Jozef De Mulder en Lodewijk Verbruggen (Hakis)

Bracina 50 jaar - Aflevering 20 – 1991  

 

Gevolgen van de enquête 

Wim Aertgeerts en Herman Vranckx stellen de resultaten van de ledenbevraging voor. Daaruit blijkt dat Bracina-leden over het algemeen nog steeds pelliculefilmers zijn met toch een geleidelijke verschuiving naar video. Familiefilms en reisfilms maken 90% van de producties uit. De leden hebben het meeste vertrouwen in hun clubbestuur, iets minder in Bracina (moet dus aan worden gewerkt) en veel minder in NAB dat ze verwijten alles binnenskamers te "arrangeren". 

Een fundamenteel verschillende mening over de enquête zelf vertroebelt de verstandhouding tussen Bracina-voorzitter Ivo Van Uffelen en SCV-voorzitter Johan Leemans definitief. Daarop volgt een extra vergadering van de raad van bestuur waarin de Bracina-voorzitter een vertrouwensstemming vraagt. 11 van de 13 aanwezige bestuurders geven hem dat vertrouwen. 

 

Vergaderingen…

Wim Aertgeerts, Maurice Crabbe en Gaston De Wit worden in hun respectievelijke functies van ondervoorzitter, penningmeester en materiaalmeester herverkozen. 

Een vergadering van de werkgroep foto-film van het VAKV (Vereniging Amateuristische Kunst Vlaanderen) wordt bijgewoond door Ivo Van Uffelen en Michelle Cooreman. Daar maken we voor de eerste keer kennis met Freddy Van Vlaanderen, de man die een grote impact zal hebben op het georganiseerd filmamateuristische landschap in Vlaanderen. 

 

Video domineert bij de juniores 

De 19de provinciale wedstrijd wordt voor de derde opeenvolgende keer georganiseerd in CC De Bosuil in Jezus-Eik. Dat is op 9 maart van 14 tot 22 uur en op 10 maart van 14 tot 17 uur, gevolgd door prijsuitreiking om 18 uur. Sprekend voor de toenmalige trend: er zijn 17 juniorfilms waarvan 13 videofilms, en 13 seniorfilms waarvan 1 videofilm, waardoor dit de laatste maal zal zijn dat de wisselbeker video wordt toegekend. Na vijf edities wordt die afgeschaft, de wisselbekers juniores en seniores blijven wel behouden. 

De juryleden zijn: Rudy Van Hoorde (Oost-Vlaanderen), Lieve Cluytmans en Tony Jacobs (Antwerpen), Magda Verbist (Limburg) en Joris Smet. Laureaat bij de juniores is "De glimlach van Boeddha" (video) van Jean Diddens (SCV); bij de seniores is dat "The History of the Great Moghuls" (8 mm) van Chrétien Van Vooren (SCV). De wisselbeker video is voor SCV, de juniores wordt niet toegekend, en die van de seniores is ook voor SCV. 

 

Cursus: videocursus door Jo Dockx, verspreid over verschillende dagen

 

Bestuur: ongewijzigd

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Gust Dierikx en Omer Servaes (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Marcel Van den Broeck (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Johan Leemans en Georges Van Den Broeck (SCV), Gaston Bourlet (Webas), Leo Leenders en Jeannine Wyns (Hakis), Marcel Spanoghe en Louis Maes (Objectief)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2023  Bracina   globbers joomla template