Archief

Bracina 50 jaar - Aflevering 19 – 1990

 

 

En de nieuwe voorzitter is…

Er komen geen kandidaturen voor een nieuwe voorzitter binnen. Gaston De Wit wil geen voorzitter worden en wenst zelfs geen ondervoorzitter te blijven. Michelle Cooreman blijft secretaris en Georges De Waele public relations. Gaston stelt dan voor om met Ivo Van Uffelen contact op te nemen om hem te vragen opnieuw voorzitter te worden, wat hij aanvaardt. Het bestuur wordt aangevuld met Wim Aertgeerts (HFG) als ondervoorzitter "voor één jaar". 

Tijdens de begeleidingscontacten die de voorzitter in elke club heeft, wordt een enquête voorgesteld die moet peilen naar "de wensen van de basis bij de verdere werking". 

Ook NAB heeft een nieuwe voorzitter: Julien Loncke, Oostendenaar en drukker.

 

Eindelijk (nog eens) een nationale laureaat

De 18de provinciale wedstrijd heeft opnieuw plaats in het CC De Bosuil in Jezus-Eik, georganiseerd door leden van verschillende Bracina-clubs, in coproductie met het CC zelf, op 31 maart en 1 april. 

Juryleden zijn: Daniël Fockenier en Werner Van Branteghem (West-Vlaanderen), Tony Jacobs (Antwerpen), René Vanaken (Limburg) en Kris Lemmens (directeur van het CC) die op dag 2 wordt vervangen door Roger Hemeleers (voorzitter van de plaatselijke fotoclub). 12 juniores en 22 seniores nemen aan de wedstrijden deel. Overnachting van de jury is niet voorzien. 

Laureaat juniores is een ex-aequo: "Prato Borni" (16 mm) van Louis Pauwels (SCB) en "De ramp die niet gebeurde" (video) van Frank De Cock (HFT). Bij de seniores wint "De Knaepe van Vlaenderen" van Film- en Videoclub Damci, een historisch-geromantiseerde speelfilm over het leven van Jan Berchmans. De clubfilm is ook laureaat op de NAB-wedstrijd van datzelfde jaar in Peer, drie jaar na de ex-aequo eerste plaats van "Een wilde hoek vol leven" van Karel Janssens en Julien Keymolen (SCB) in 1987. 

 

Prijsuitreiking is op 1 april om 19.30 uur, na de wedstrijd, gevolgd door een receptie. De wisselbeker video gaat naar HFG, de juniores wordt niet toegekend en de seniores is voor SCB.

 

Financieel

Het kasoverzicht geeft een tekort van 2985 BEF aan (uitgaven 239.612 tegen inkomsten 236.654 waarvan 167.442 subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en 9100 van de provincie Brabant).

Om die subsidies te krijgen, moet Bracina aan een aantal verplichtingen voldoen. Bijvoorbeeld: om decreeterkende club te zijn, moet de club 20 leden tellen, dat is alleen bij Objectief niet het geval. 

Met subsidiegeld kan elke club materiaal kopen op voorwaarde dat het aan de andere Bracina-clubs kan worden uitgeleend. Gaston De Wit coördineert die materiaaluitwisseling waardoor hij de functie van materiaalmeester erbij krijgt. 

 

Cursus: "Beeldcompositie en montage met video" door Maurice Van Bavel , Frank De Cock en Roger Vounckx 

 

Bestuur: Ivo Van Uffelen (voorzitter vanaf 7 februari), Wim Aertgeerts (ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester en decreetverantwoordelijke) en Georges De Waele (public relations), Gaston De Wit (technisch raadgever/materiaalmeester), Michelle Cooreman (secretaris)

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Gust Dierikx en Omer Servaes (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Marcel Van den Broeck (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Georges Van Den Broeck en Michelle Cooreman (SCV), Gaston Bourlet (Webas), Leo Leenders en Philemon Luytens (Hakis), Marcel Spanoghe (Objectief)

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Ivo Van Uffelen, Maurice Crabbe en Albert Coolen

 

Aantal clubs: 11 met 276 leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Filmgroep (HFG) en Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis), en Objectief

Bracina 50 jaar - Aflevering 18 – 1989

 

 

In De Bosuil moet je zijn

De 17de provinciale wedstrijd heeft plaats in CC De Bosuil, in Jezus-Eik, op 18 en 19 maart, technische uitvoering door Bracina met taakverdeling over de verschillende clubs. Voor drie films wordt een provinciale voorselectie georganiseerd omdat ze nog niet gejureerd zijn in de club of bijkomend advies wensen. Op de wedstrijd zelf zijn 7 juniorfilms en 23 seniorfilms die worden beoordeeld door Mariette Van Schil, Louis Van Schil en Hugo De Backer (Antwerpen), François Aelbrecht en Gustaaf De Blauwer (Oost-Vlaanderen). Laureaten zijn: Frank De Cock (HFT) met "Als de haan kraait …" (junior, video), Frans Smeyers (Damci) met "Moving pictures" (senior, video), ex-aequo met Chrétien Van Vooren (SCV) met "Een parel onder de tropenzon" (senior, 16 mm). 

Wisselbeker juniores en video kunnen niet worden uitgereikt, die van de seniores gaat naar SCV.

De prijsuitreiking (met maar liefst 13 speciale prijzen van ministers en provincie) heeft plaats op zondagavond 19 maart om 18.30 uur, gevolgd door een receptie. 

 

Nieuwe coup de théâtre

Na amper één jaar voorzitterschap neemt Michel Wybo ontslag, zonder eigenlijke reden, maar het zegt veel dat in het verslag staat dat "voor de bestuurders een terugkeer niet mogelijk is". Gaston De Wit, ondervoorzitter, wordt waarnemend voorzitter maar ziet een definitieve aanstelling niet zitten. Aan de clubs wordt gevraagd of zij kandidaten hebben voor deze bestuursfunctie. Vervolg op de statutaire vergadering van 1990.

 

Ander nieuws

Drie edities van Bracina-Nieuws met Leo Leenders als hoofdredacteur, worden rondgestuurd.  

Op 14 oktober worden 12 Nederlandse films uitgenodigd naar CC De Bosuil, Jezus-Eik, voor een Filmfestival Zuid-Holland II. Een 50-tal Nederlanders, en evenveel Vlamingen, wisselen van gedachten over de voorgestelde producties. 

De NAB-bijdrage wordt "ondeelbaar" op 200 BEF vastgelegd (50 als NAB-lidgeld en 150 voor de SABAM-bijdrage). 

 

Cursus: "Geluid bij de film" door Herman Wilms

 

Bestuur: Michel Wybo (voorzitter, ontslag op 20 november), Gaston De Wit (wnd voorzitter, ondervoorzitter, technisch raadgever), Michelle Cooreman (secretaris), Maurice Crabbe (penningmeester en decreetverantwoordelijke) en Georges De Waele (public relations)

 

Samenstelling raad van bestuur: Michel Wybo en Georgette De La Marche (SCB), ?? (K65), Marcel Van den Broeck (HFT), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Georges Van Den Broeck en Michelle Cooreman (SCV), ?? (Webas), Leo Leenders en Philemon Luytens (Hakis), Marcel Spanoghe (Objectief)

 

Aantal clubs: 10 met 227 leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis), en Objectief

Door een geschil tussen NAB en HFG betaalde HFG voor 1989 geen lidgeld. Vermits de "leden" van de Bracina-clubs (officieel) alleen NAB-leden zijn, moest HFG dit jaar worden uitgesloten. Na een verzoeningsvergadering tussen NAB en HFG     s stelt HFG zich voor 1990 weer in orde. 

Bracina 50 jaar - Aflevering 16 -1987

 

 

Te gast in Diest

De provinciale wedstrijd heeft plaats op 21 en 22 maart in Studio Diest, in Diest, met 5 videofilms (nu een aparte categorie), 12 juniores en 24 seniores. De pelliculefilms doen het minder goed en tegelijkertijd worden er alom discussies gevoerd over de kwaliteit van het videobeeld en de plaats die de videofilm in de toekomst zal innemen. 

De juryleden: Mariette Van Schil en Paul Lacroix (Provac), Yvette Colpaert en Jan de Droog (Vakov), Paul Hamael (Livac) en Jos Machielsen (niet-NAB-jurylid). Laureaten zijn: M. Frans (Hakis) met “Bertje” (video), Wim Aertgeerts (HFG) met “Aarde, vuur en mens” (junior) en Karel Janssens en Julien Keymolen (SCB) met “Een wilde hoek vol leven” (senior). De wisselbekers junior en senior gaan naar SCB. Er wordt voor de eerste maal ook een wisselbeker video ingesteld, die gaat naar HFG.

Voor de prijsuitreiking trekken we op 5 april naar Leuven, om 16 uur voor het derde Laureatenfestival in de Vlaamse Leergangen, gevolgd om 20 uur voor de Prijsuitreiking in de Gotische zaal van het Stadhuis.  

 

Eerste verslag als secretaris

Op 23 september maak ik mijn eerste omstandige verslag van de raad van bestuur als secretaris na het ontslag van René Piérard in juni. Op de ontslagbrief van René wordt in artikels/tegenartikels, brieven/recht op antwoord nogal verschillend gereageerd. Een resultaat is dat SCB zich terugtrekt uit de viering van 15 jaar Bracina. 

Uit het verslag – van maar liefst 5 pagina's - onthouden we nog dat de uitgaven moeten dalen om een financieel tekort op te vangen. Verschillende maatregelen worden genomen. Zo wordt onder andere het Laureatenfilmfestival, dat op weinig belangstelling kan rekenen, na amper drie edities afgevoerd waardoor de prijsuitreiking verschuift naar de laatste dag van de provinciale wedstrijd. Juryleden zal geen overnachting meer worden aangeboden, maar het Brakina-Nieuws zal verder door de post worden verdeeld, en niet via de bestuurders rondgedeeld. De kosten van de provinciale wedstrijd zelf moeten zoveel mogelijk worden gedrukt.

 

De verfilmde plaat

Voor de viering van 15 jaar Bracina wordt een themawedstrijd “de verfilmde plaat/clip” georganiseerd. De wedstrijd waaraan 21 films zullen deelnemen heeft plaats op zondag 20 september in het Stedelijk Auditorium in Vilvoorde en wordt praktisch georganiseerd door SCV. Elke club moet een jurylid afvaardigen. Laureaten zijn "De stem van Zwarte Lola", een clubfilm van SCV, op de eerste plaats, "Bruegel" van Freddy Borms (HFT) op de tweede plaats, en "Wat een leven", clubfilm van SWD en "Sjaakie", clubfilm van Hakis, als ex-aequo op de derde plaats. Voor de eerste plaats is er 3000, de tweede 2000 en de twee ex-aequo's op de derde plaats elk 1000 BEF. 

De feestmaaltijd volgt op zaterdag 3 oktober om 18 uur in de Oude Kantine in Heverlee. Dat wordt een koud buffet en kost 650 BEF pp, inclusief een herinneringstegel per koppel. De tegel is apart verkrijgbaar voor 100 BEF. 

De hele organisatie kost 30.310 BEF (uitgaven 83.610 – inkomsten 53.300). 

 

Op 28 november neemt Bracina de technische organisatie van het Derde Filmfestival van het Rode Kruis op zich in de Vlaamse Leergangen te Leuven. 

 

Bestuur

Ivo Van Uffelen (voorzitter), Jos Hoeyberghs (ondervoorzitter-penningmeester), René Piérard (secretaris)-vanaf september tijdelijk vervangen door Michelle Cooreman, Gaston De Wit (technisch raadgever) en Johan Leemans (public relations)

 

Aantal clubs: 11, ongewijzigd

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Ivo Van Uffelen, Jos Hoeyberghs, Maurice Crabbe (ter vervanging van René Piérard)

Bracina 50 jaar - Aflevering 17 – 1988

 

 

Bestuurswissels

Er breken enkele woelige jaren aan. Het Bracina-bestuur wordt door een reeks opeenvolgende discussies hevig door elkaar geschud; sommigen spreken van een "ziekelijke sfeer".

De presentatie van de provinciale wedstrijd 1988 is Bracina-onwaardig, meent Johan Leemans, public relations, en hij biedt bijgevolg zijn ontslag aan. De problemen blijven aanhouden en Bracina leert niet uit zijn fouten, laat hij optekenen. Hij zal later worden vervangen door Georges De Waele. De opmerkingen van Johan hebben nog een staartje want op de vergadering van 1 juni geeft Ivo Van Uffelen aan dat hij geen clubafgevaardigde meer is van SCV en zijn functie als voorzitter wil neerleggen. Als redenen heeft hij het over "drukke beroepsbezigheden, een zeker falen van zijn voorzittersfunctie en een ontgoocheling betreffende de werking", aldus het verslag. Michel Wybo, ondervoorzitter, kan hem evenwel overhalen om te blijven nadat alle afgevaardigden aan Ivo hun vertrouwen hebben bevestigd. Maar niet voor lang want op de bestuursvergadering van 7 september wordt de ontslagbrief van Ivo Van Uffelen voorgelezen en zijn ontslag aanvaard. Michel Wybo aan wie gevraagd wordt om de taak van voorzitter op zich te nemen, wordt op 5 oktober tot nieuwe voorzitter verkozen. 

Het jaar was al met wissels begonnen. Op de statutaire vergadering van januari 1988 had Jos Hoeyberghs al zijn ontslag gegeven als ondervoorzitter/penningmeester en als afgevaardigde van HFG. In de laatste functie wordt hij vervangen door Wim Aertgeerts. Michelle Cooreman wordt officieel tot secretaris verkozen en Maurice Crabbe voor het opvolgen van de decreetverplichtingen. Een maand later worden Michel Wybo verkozen tot ondervoorzitter - zodat hij na het ontslag van Ivo Van Uffelen in september de voorzittersfunctie overneemt - en Maurice Crabbe tot penningmeester naast zijn functie als decreetverantwoordelijke.

Van het tijdschrift Bracina-Nieuws verschijnen slechts twee edities wegens gebrek aan belangstelling van sommige clubs (?) of een gebrek aan inhoud (?). 

 

SCV weer beste club

De 16de provinciale wedstrijd wordt georganiseerd door HFG in de Vlaamse Leergangen, Leuven, op 19 en 20 maart: 25 seniorfilms (23 zijn 8 mm en 2 zijn 16 mm) op zaterdag, 5 juniorvideasten en 2 seniorvideasten op zondagvoormiddag, en 12 juniores (10 zijn 8 mm en 2 zijn 16 mm) op zondagnamiddag. De juryleden: Bruno Verpoorten, Pierre Spee (seniores), Hugo Daglinckx (juniores en video), Yvonne Goyvaerts, Dré Swinnen en Antoine Löfgren. Laureaten bij de seniores zijn Gaston Slaets (SCV) met de 16 mm-versie van zijn speelfilm "Rationeel" en Frans Smeyers (Damci) met "Kim" (video); bij de juniores is Paul Verhack (SCV) met "Het land van de steenbok" (8 mm) laureaat.

Het programmaboekje wordt een A5, met een voorpaginatekening van Marcel Spanoghe, die zijn tekentalent al in Bracina-Nieuws heeft kunnen tonen. 

De proclamatie en prijsuitreiking volgt twee uur na de laatste projectie. De wisselbekers juniores en video zijn voor HFG en die van de seniores voor SCV. 

Het kostenplaatje van de Bracina-wedstrijd bedraagt 49.642 BEF, waardoor de raad van bestuur meent dat "kosten voldoende werden gedrukt". Er was wel nog een discussie over de vergoeding voor het gebruik van de geluidsinstallatie van de zoon van Jos Hoeyberghs, maar dat is in orde gekomen.

 

Nieuws van NAB

Ook de nationale NAB-wedstrijd voor juniores en video-filmer wordt in Leuven georganiseerd (Vlaamse Leergangen) op 7 en 8 mei. 

Voor de eerste keer moet bij het NAB-lidgeld een SABAM-bijdrage worden gevraagd, 350 BEF, en voor de film de beruchte cue-sheet ingevuld. Omdat niet alle NAB-leden ook de SABAM-bijdrage willen betalen, daalt het aantal (officiële) leden. Het contract van twee jaar tussen NAB en SABAM wordt daarom door SABAM ongedaan gemaakt en ze dreigen met 1500 BEF per lid voor 1989. Daarop schrijft Bracina een brief aan NAB die de polemiek alleen doet oplaaien. Onderhandelingen tussen NAB en SABAM worden opgestart.

Julien Loncke, de nieuwe NAB-voorzitter, komt op bezoek bij Bracina in het kader van het decreet op amateurkunsten. Door de vele administratieve verplichtingen gaat het er bij wijlen bitsig aan toe. De provinciale geledingen zullen in de toekomst niet meer rechtstreeks worden gesubsidieerd maar het is NAB die de verdeling zal moeten doen. Al belooft NAB dat er niet direct iets zal veranderen. De clubs moeten, in het kader van het decreet, een lijst aanleggen van materiaal dat (theoretisch) aan andere clubs kan worden uitgeleend. 

 

Bestuur: Ivo Van Uffelen (voorzitter, opgevolgd door Michel Wybo), Michel Wybo (ondervoorzitter), Gaston De Wit (technisch raadgever, later ook ondervoorzitter), Michelle Cooreman (secretaris), Maurice Crabbe (penningmeester en decreetverantwoordelijke) en Johan Leemans (public relations, opgevolgd door Georges De Waele)

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Michel Wybo, Maurice Crabbe en Marcel Van Den Broeck (ter vervanging van Ivo)

 

Samenstelling raad van bestuur: Michel Wybo en William Van Londersele (SCB), Karel Goffijn en Roger Torfs (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Marcel Van den Broeck (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Johan Leemans en Ivo Van Uffelen (SCV), Raymond Colling en Jeft Gordts (Webas), Leo Leenders en Alex Kirejew (Hakis), Marcel Spanoghe en Guy Melain (Objectief)

Bracina 50 jaar - Aflevering 15 - 1986

 

Generale repetitie voor nationale wedstrijd

De provinciale wedstrijd heeft in 1986 iets speciaals daar georganiseerd door SCB, de club van de NAB-voorzitter, Guido Bout, en is een “generale repetitie” voor de nationale wedstrijd die de club het jaar daarop zal organiseren, ook in Sint-Genesius-Rode. Bij NAB toert de wedstrijd door de provincies en dit jaar is Vlaams-Brabant aan de beurt.

De Bracinawedstrijd heeft plaats op 22 en 23 maart en met zijn “connecties” kan Guido een receptie op het gemeentehuis van Rode voor juryleden en bestuursleden georganiseerd krijgen. Die juryleden zijn: Lisette Picar, Mariette Van Schil, Marc De Bruycker, Gustaaf De Blauwere en François Aelbrecht. Er zijn 27 seniorfilms en 21 juniorfilms. Bij de seniores wordt Johan Leemans (SCV) laureaat met “57 facetten” (8 mm), een inkijk in de diamantwereld, gevolgd door Gaston Slaets (ook van SCV) met “Liften”, een speelfilm in 16 mm. Bij de juniores zijn de eerste en de tweede plaats voor Jozef Baeb (HFG) met zijn 8 mm films, respectievelijk “Namaste Indië” en “Het koninkrijk in de bergen”. 

Dat de sfeer goed is, getuigt Julien Keymolen in een artikel in Brakina-Nieuws: "Ik voelde me gelukkig en ontspannen… want we mochten weer de vreugde beleven van een Bracina op zijn best." De projectie verloopt schitterend en de kwaliteit van de films is duidelijk verbeterd. "Ik kon haast mijn enthousiasme niet temperen toen de prachtige film van Johan met goud werd bekroond. Heerlijke momenten… een pacemaker voor de verdere ontplooiing van wat eens werd gesticht."

 

Wisselbeker seniores definitief naar SCV

In principe blijft de wisselbeker voor één jaar in de winnende club; het daaropvolgende jaar gaat hij naar de winnaar van dat jaar. Als eenzelfde club driemaal na elkaar de wisselbeker wint, mag deze club hem ook definitief houden en moet Bracina een nieuwe wisselbeker aankopen. 

In 1986 gaan zowel de wisselbeker seniores als de juniores naar SCV en die van de seniores bovendien definitief want SCV kaapte hem driemaal na elkaar weg. De wisselbeker wordt berekend door het gemiddelde te maken van de punten van alle films van een club (met een minimum van drie). Hoewel HFG bij de juniores de eerste twee plaatsen inneemt, bezetten ze ook de drie laatste waardoor hun gemiddelde onder dat van SCV komt te liggen. 

De prijzen worden uitgereikt op het Stadhuis van Leuven, en de laureaatfilms getoond op het tweede Laureatenfestival in de Vlaamse Leergangen. (Weet iemand op welke datum dit was?)

Op 23 november geeft Jos Hoeyberghs een cursus over SABAM, auteursrechten van muziek, en het synchroniseren van film- en videoproducties. In de namiddag heeft gastspreker Florent Van Opstal het over filmen in de natuur.

 

Bestuur en aantal clubs: ongewijzigd

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2023  Bracina   globbers joomla template