Archief

Bracina 50 jaar - Aflevering 14 – 1985

 

 

Herverdeling van de bestuursfuncties

Per 1 januari ontvangt de voorzitter een brief met het ontslag van Jan Defryn als NAB-bestuurder en als Bracina-public relations en hoofdredacteur. Als reden geeft hij aan zich zinvoller te kunnen inzetten voor zijn club Webas. In de eerste functie wordt hij vervangen door Michel Wybo, in de functie van public relations door Johan Leemans. De hoofdredactie van Brakina-Nieuws wordt overgenomen door Ivo Van Uffelen, terwijl Marcel Spanoghe zorgt voor de tekeningen. 

Maurice Trog is niet herkiesbaar maar voor de functie van penningmeester hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Daarop wordt Jos Hoeyberghs tot ondervoorzitter-penningmeester benoemd.

Op de statutaire vergadering in Vilvoorde wordt ook beslist het werkjaar van 1 januari tot 31 december te laten verlopen. Een aanpassing van de statuten is dus nodig en daarom wordt een tweede statutaire vergadering belegd in februari. 

Elke club wordt in de mogelijkheid gesteld om voor 10.000 BEF materiaal te kopen dat wel eigendom van Bracina blijft maar permanent uitgeleend aan de club: een gevolg van de subsidieregeling. 

De cursus “Generiek” over het maken van titels door Guido Dael uit Ieper oogst veel succes. 

 

Eerste laureatenfestival

Het aantal films dat inschrijft voor de provinciale wedstrijd daalt verder tot 48 (14 juniores en 34 seniores) en dus volstaat opnieuw één weekend: 16 en 17 maart. Er wordt eveneens beslist om voor de locatie van de provinciale wedstrijd weer rond te toeren in Vlaams-Brabant zodat we te gast in het CC De Ploter in Ternat: praktische organisatie HFT, technische uitvoering HFG. 

Met het organiseren van een eerste NAB-wedstrijd voor juniores vraagt NAB om de juryleden voor de juniores ook buiten de provincie te kiezen. Daarnaast legt NAB ook vast wie senior moet en wie junior moet/mag projecteren. Bovendien moet een junior op de provinciale wedstrijd juniores minstens zilver behalen om te mogen meedoen aan de nationale wedstrijd juniores. 

De juryleden voor juniores en seniores zijn dit jaar dan ook dezelfde: Louis Van Schil (Provac), François Aelbrecht, Gustaaf De Blauwer en Antoine Van Holderbeke (Vakov) en Julien Loncke (Wevac). Bij de juniores is de laureaat een ex-aequo: “En zo is het begonnen” (8 mm) van Jaap Schallenberg (SCB) en “Van Griek tot Romein” (8 mm) van Roger Torfs (K65); de wisselbeker gaat naar K65. Bij de seniores zijn Karel Janssens (HFG) met “Jawel, er is nog heel veel van   “ (8 mm) en Louisa De Troch (SCB) met “De andere vrouw” (16 mm) laureaten; de wisselbeker is voor SCV. 

De prijsuitreiking wordt extra ingekleed als het “Eerste laureatenfestival” met projectie van de laureaatfilms in alle reeksen. Waar? Minnepoort Leuven. Wanneer? 24 maart vanaf 15 uur. 

 

Bestuur

Ivo Van Uffelen (voorzitter), Jos Hoeyberghs (ondervoorzitter-penningmeester), René Piérard (secretaris), Gaston De Wit (technisch raadgever) en Johan Leemans (public relations)

 

Aantal clubs: 11

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), de Heverleese Filmgroep, HFG (Leuven), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis), en Objectief

Bracina 50 jaar - Aflevering 13 – 1984

Geen marathonprojecties meer

De raad van bestuur beslist namelijk om de 12de provinciale wedstrijd over twee weekends te spreiden in Heverlee: 3 - 4 maart voor de seniores en 10 - 11 maart voor de juniores. Vroeg opstaan is niet meer nodig want er wordt alleen in de namiddag geprojecteerd. De taken worden onder verschillende Bracina-clubs verdeeld: cafetaria BASS, SCV en Damci, techniek HFG en Locina, onthaal SCB, resultatenbord Webas.

Inschrijving en medailles zijn gratis, maar er moet blijkbaar een waarborg van 200 BEF per film worden gevraagd die wordt teruggestort als de film effectief op de wedstrijd wordt gedraaid.

Jan de Droog, Ronald Clopaert, Roger van Brakel en Gustaaf De Blauwer (Vakov), en Lisette Picart (Provac) duiden “Canadian Trip” (8 mm) van Chrétien van Vooren (K65) uit de 35 deelnemers als de beste seniorfilm aan.

Uit de 31 juniorfilms wijzen juryleden Dirk Vandenbroeck (Locina), Gaston Slaets (SCV), Georges De Waele (Damci), Willy Saevenberg (HFT), Herman Vranckx (HFG) en Karel Goffijn (K65) een film van Julia Claes (BASS) “Blanke vrucht der donkere aarde” (8 mm) aan als laureaat. De film is een ode aan de overleden vader van de cineaste en witloofboer. 

Er wordt alleen een wisselbeker bij de seniores uitgereikt (aan SCV). Het waarom kon ik niet achterhalen.

De proclamatie sluit de laatste projectiedag af (11 maart, 20 uur) zodat het een hele krachttoer is om de medailles voor de cineasten tijdig klaar te krijgen. Dit is niet voor herhaling vatbaar trouwens. 

 

Financiële bekommernissen

De balans van de provinciale wedstrijd is negatief: 75.000 BEF kosten versus 56.000 BEF opbrengsten. Zorgwekkender zijn bepaalde onregelmatigheden in het beheer van het Bracina-geld door Maurice Trog, de penningmeester. Hij wordt tot ontslag gedwongen, nadat het geld eerst werd veilig gesteld en Jos Hoeyberghs de taak van penningmeester heeft overgenomen tot de eerstvolgende bestuursverkiezing. 

 

Clubnieuws

Door de verhuis van Bass naar Haacht verandert de club haar naam in: Haachtse Amateurkineasten Studio, afgekort tot Hakis. 

De Muze en Merak verdwijnen uit de raad van bestuur maar een nieuw club wordt verwelkomd: Objectief uit Brussel (Sint-Gillis) in de persoon van Marcel Spanoghe met 21 leden. Marcel maakt animatiefilms volgens het principe van opeenvolgende tekeningen. Je kan je personages in een achterliggend decor laten bewegen. Vergeet niet dat je zo’n 24 tekeningen nodig hebt voor één seconde film. Van elke tekening wordt een shot genomen… Dit is duidelijk een werk van lange adem dat concentratie vergt. 

 

Bestuur

Ivo Van Uffelen (voorzitter), Jos Hoeyberghs (ondervoorzitter), René Piérard (secretaris), Maurice Trog (penningmeester) - ontslag, Gaston De Wit (technisch raadgever) en Jan Defryn (public relations)

 

Aantal clubs: 11

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), de Heverleese Filmgroep, HFG (Leuven), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis), en Objectief

Bracina 50 jaar Aflevering 11 – 1982

 

Clubs komen en gaan

Op de eerste vergadering van 1982 dient zich een 15de lid aan: de Boortmeerbeekse Amateur Smalfilmstudio (BASS). Op 9 februari daarentegen neemt Filmclub Schaffen ontslag. Later dat jaar zullen ook Foto- en Cineclub Erps-Kwerps en SVVV afhaken. 

De vergaderingen van de raad van bestuur hebben voortaan plaats in de lokalen van Locina in Kessel-Lo (De Becker Remyplein 19) vanwege de centrale ligging. 

 

10de provinciale wedstrijd 

Mijn eerste deelname met “Bergsymfonie”, met in mijn herinnering een vrij teleurstellend resultaat B+: tekst niet goed uitgewerkt, stem te Frans klinkend, te statische beelden goed voor een diareeks, verhaal ontbreekt…

Even iets meer over de toenmalige quotaties: elk jurylid geeft onmiddellijk na de projectie aan de film een metaal, van Brons tot Goud +. Elk metaal komt overeen met een aantal eenheden: Brons 6, Brons + 8, Zilver 12, Zilver + 16, Goud 24 en Goud + 32. Er was ook vermelding 2, eervol 3 en eervol + 4 punten. De punten van de juryleden worden opgeteld, en in geval van 5 juryleden moest je minimum 10 halen voor vermelding, 13 = eervol, 17 = eervol +, 25 = Brons, 34 = Brons +, 50 = Zilver, 68 = Zilver +, 100 = Goud en 136 = Goud +. Het kan dus gebeuren dat je slechts enkele punten te kort hebt om een hoger metaal te halen. Er wordt dan nogal wat gevloekt! En veel discussies worden voor het resultatenbord gevoerd…

 

De wedstrijd zelf 

Die heeft plaats in Zaal Heliand, het Studiehuis van de Paters Jezuïeten, in Heverlee, op 27 en 28 februari. De taken worden onder verschillende clubs verdeeld: HFG techniek, HFT zaaltoegang, Locina warme bar, SVVV koude bar en pr-man Jan Defryn voor het resultatenbord. 

De juryleden voor de 34 juniorfilms zijn: Willy Van Blaere (SCB), Ivo Boon (HFG), Raymond Colling (Webas), Georges de Waele (Damci), Willy Saevenberg (HFT), Omer Servaes (K65). Een jurylid quoteert uiteraard een film van eigen club niet. Laureaat was A. Van den Borre (HFT) met een  speelfilm “Frederik”, die in mijn herinnering nog steeds prachtig is. Bij de seniores waren er 42 films die moesten worden beoordeeld door Guido Dael (Wevac), Lisette Picar (Provac), Hans Vuegen en Stinus Diepvens (Livac) en steeds met Gustaaf De Blauwer (Vakov) als juryvoorzitter. Laureaten zijn Johan Leemans (SCV) met “Schotland” (8 mm) en Jos Hoeberghs (HFG) met “Regenerator” (16 mm). 

Locina neemt de wisselbeker juniores mee naar huis en SCV die van de seniores. 

Dit jaar moest geen inschrijvingsgeld per film worden betaald, maar wie een medaille wou moest wel 150 BEF neerleggen, zo niet krijgt de cineast alleen een papieren diploma.

De proclamatie wordt gehouden op 13 maart om 19.30 uur in de gotische zaal van het Leuvens stadhuis, gevolgd door een receptie aangeboden door burgemeester en schepencollege voor het 10-jarig bestaan van Bracina. Gezellig samenzijn met dansgelegenheid is evenwel niet voorzien wegens te duur.

 

Eerste maal

Er wordt voor de eerste maal duidelijk over subsidies voor amateurs gesproken. Guido Bout komt als nationale voorzitter het nieuwe decreet en het K.B. hieromtrent uitleggen. Voor de clubs begint het verzamelen van bewijsstukken over hun activiteiten. Uiteindelijk zullen 11 Bracinaclubs met minimum 20 leden (een decreetvereiste) voldoen aan de voorwaarden om een subsidieaanvraag te doen. Ook het bestuur van de provincie Brabant steunt Bracina met een toelage. 

Alle informatie over de verschillende clubs wordt door de pr-man samengebundeld in een eerste contactboekje. 

Een eerste cursus “Wat is video en wat kunnen we ermee aanvangen?” door G. Van Binnenbeeck wordt in de lokalen van SCB in Vorst gehouden. 

 

Bestuur (1982)

Ivo Van Uffelen (voorzitter), Jos Hoeybergs (ondervoorzitter), René Piérard (secretaris), Maurice Trog (penningmeester), Gaston De Wit (technisch raadgever) en Jan Defryn (public relations)

 

Aantal clubs: 12

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Filmclub De Muze (Muizen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Merak (MERchtemse Amateur Kineasten), de Heverleese Filmgroep, HFG (Leuven), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Boortmeerbeekse Amateur Smalfilmstudio (BASS)

Bracina 50 jaar - Aflevering 12 – 1983

 

 

Record aantal films op 11de provinciale wedstrijd

Het aantal ingeschreven films is zo groot dat een weekend niet volstaat en dus wordt er ook geprojecteerd op vrijdagavond van 19 tot 23 uur, om dan op zaterdag- en zondagochtend toch nog te starten om 8.30 uur (!) tot 23 uur op zaterdag en tot 21.30 uur op zondag. Een heuse marathon die niet door iedereen wordt geapprecieerd. De wedstrijd zelf blijft in Leuven maar verhuist naar het Cultureel Centrum (Vraagje aan de lezers: is dit correct? In 83 in het Cultureel Centrum, en in 84 terug in Heverlee? Chrétien van Voren was met Canadian Trip laureaat in 84 en dat was in mijn herinnering in het Cultureel Centrum???). Hij wordt ingericht door HFG en Locina, “onder auspiciën van Bracina en NAB”, zo staat er te lezen in het programmablad. In tegenstelling tot twee jaar eerder mogen de toeschouwers nu “de cineasten direct na de film aanmoedigen met hun applaus !!!” En dat de handjes rood zagen, bewijst het record aantal deelnemende films van 77. 

Er zijn maar liefst 31 junioresfilms die werden gejureerd door Willy Van Blaere (SCB), Hugo De Hornois (De Muze), Ivo Boon (HFG), Johan Leemans (SCV), Willy Saevenberg (HFT), Guido Rottie (Locina). Drie ex-aequo laureaten: “Beestige Beestjes” van D. Clauwaert (Locina), “Carcasson Cite” van Mevr. Breur-Clement (Locina) en “Van was tot brons” van Hilde Ketels (HFG).

Bij de seniores zijn er 46 deelnemers en bestaat de jury uit: Jozef Snollaert, Louis Maris en Henri Sertin (Provac), Julien Loncke (Wevac) en Gustaaf De Blauwer (Vakov), juryvoorzitter gedurende verschillende jaren. Laureaten zijn: “Romance van een gouden stad” (8 mm) van Karel Janssens & Maurice Nijs (HFG) – de eerste van een reekst fantastische natuurfilms van Karel Janssens; deze film haalt op de NAB-wedstrijd van dat jaar een Gouden medaille - en “Helpen in nood” (16 mm), een clubfilm van HFG. 

Locina wint de wisselbeker juniores en HFG die van de seniores.

De prijsuitreiking is op vrijdag 25 maart om 20.30 uur in de Gotische zaal van het Leuvens stadhuis.

 

Goed bestuur

Op de provinciale wedstrijd hoort een “familiefilm” niet echt thuis, maar wat er dan wel mee moet gebeuren, blijft onbeantwoord. Cursussen over belichting, speelfilm en animatie moeten de cineasten inspiratie geven. Een ontwerp van Stuif-in het Brusselse om de smalfilm te promoten wordt afgevoerd, evenals een voorstel van Julien Keymolen voor een jureringsblad. 

Door de subsidiëring worden bepaalde administratieve kosten, die aan de clubs worden aangerekend, 'voorlopig’ afgeschaft en toch kan Bracina hierdoor meer doen voor haar clubs. 

 

Brakina-Nieuws

Het provinciaal blad met als titel “Bracina-Nieuws” was een voorstel van de voorzitter, met pr-man Jan Defryn als hoofdredacteur. Het is een cultureel tijdschrift over amateurfilm en video staat op de kaft. Het eerste nummer verschijnt op 1 maart en telt welgeteld 4 pagina’s. Daarin wordt opgeroepen om artikels in te sturen op het redactie-adres (!!).* Vanaf 1983 zullen 4 nummers per jaar worden gepubliceerd. Erin staat informatie over en verslagen van wedstrijden en cursussen, nieuws uit de clubs, een agenda en zoekertjes. In nummer 4/1983 kan je het eerst Opstel van de Ket lezen over zijn aanwezigheid op de nationale wedstrijd in Waregem… Het doet mij nog steeds hartelijk lachen. Hier en daar staan spreuken waaronder deze: “Een filmclub is een stootkar op een helling, als je ophoudt te duwen, rolt zij terug naar beneden.” Een waarheid als een koe… 

 

Bestuur en aantal clubs ongewijzigd.

 

* Volgens Wikepedia is het eigenlijke “internet” geboren in 1983 en werd het WereldWijdeWeb (www) pas in 1990 opgezet. De eerste zoekmachines verschijnen in 1993. 

Bracina 50 jaar - Aflevering 10 - 1981

 

Meer laureaten

Op voorstel van Jos Hoeybergs worden twee officiële laureaten voorzien in de categorie seniores: een voor een 8 mm-film en een voor een 16 mm-film. De provinciale wedstrijd wordt voor de derde maal op rij georganiseerd in Heverlee, in het Provisorenhuis van de Paters Jezuïeten, op 7 en 8 februari. De taken worden opnieuw over enkele clubs verdeeld: HFG voor de techniek, SWD voor de warme bar en SCB voor de koude bar, K65 voor administratie en public relations en HFT voor het onthaal. Er schrijven in totaal niet minder dan 68 films in (34 seniores en 34 juniores), waardoor het inschrijvingsgeld tot 100 BEF kon worden teruggebracht. Voor de kaft van het programmaboekje tekent Kervus, lid van SCB, tekenaar en humorist, en hij zal dat blijven doen tot in 1987, waarna die taak wordt overgenomen door Marcel Spanoghe. 

Detail: applaus na de film was niet toegelaten; elke film kreeg onmiddellijk na de projectie van de jury een quotatie en daarna pas was applaus toegestaan. Het was ook verboden om te roken in de zaal…

Laureaat werden: Chrétien Van Vooren (K65) met “Het licht komt uit het oosten” (senior, 8 mm), Ivo Boon en J. Borgerhoff (HFG) met “Paramnesia” (senior, 16 mm) en Ph. Luytens met “Kreta… land van Minos” (junior). K65 gaat als beste club met beide wisselbekers naar huis. 

De proclamatie op 28 februari om 19.30 uur keert dat jaar terug naar het stadhuis van Leuven, gevolgd door een gezellig samenzijn in de Vlaamse Leergangen. 

 

Verkiezing van nieuwe voorzitter

Een nieuwe club meldt zich: Filmclub Schaffen, gesticht door H. De Wit, en als we de geruchten mogen geloven een afscheuring van Damci. 

Tijdens de statutaire vergadering van 17 oktober worden nieuwe statuten goedgekeurd met 29 stemmen voor en 6 tegen. De boekhouding leert dat in- en uitgaven in evenwicht zijn en maar liefst 188.374 BEF bedragen (zo’n 4600 euro). 

Toen het nieuwe bestuur voor 1982 moest verkozen worden op 2 december in Schaffen stelde Michel Wybo, toenmalig voorzitter, als voorwaarde om voorzitter te blijven de oprichting van een dagelijks bestuur voor met beslissingsrecht. Dit wordt door de meeste leden niet aanvaard. De gemoederen raken verhit. Uiteindelijk wordt een nieuweling in het bestuur, Ivo Van Uffelen, die toen afgevaardigde was van SWD, als nieuwe voorzitter verkozen met 9 stemmen. Sommige leden kenden zijn naam niet en schreven op hun stembriefje” die van Dilbeek”. Jos Hoeybergs (HFG) blijft ondervoorzitter, René Piérard (SCB) secretaris, Maurice Trog (HFT) penningmeester. Jan Defryn (Webas) wordt de nieuwe public relations en Gaston De Wit (Locina) wordt tot technisch raadgever benoemd. 

 

Bestuur (1981)

Michel Wybo (voorzitter), Jos Hoeybergs (ondervoorzitter), René Piérard (secretaris), Maurice Trog (penningmeester), en Julien Keymolen (public relations)

 

Leden van de raad van bestuur

Michel Wybo, René Piérard, Hugo De Hornois, Walter Hendrickx, Jan Olbrechts, Maurice Trog, Etienne Gies, J. Versluys, L. Schellemans, B. Coolen, Ivo Van Uffelen, Jos Hoeybergs, Herman Vranckx, G. De Smet, Gaston de Wit, A. Goossens, W. Segers, Georges De Waele, Johan Leemans, J. Meuris, R. Colling, R. Hendrickx, A. Pressoir, H. De Wit en Jan Defryn. 

 

Aantal clubs: 14 

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Filmclub De Muze (Muizen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Merak (MERchtemse Amateur Kineasten), Foto- en Cineclub Erps-Kwerps, de Heverleese Filmgroep (HFG), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Smalfilm Vriendenkring de Viking Vilvoorde (SVVV), Filmclub Schaffen

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2023  Bracina   globbers joomla template