Archief

Bracina 50 jaar - Aflevering 16 -1987

 

 

Te gast in Diest

De provinciale wedstrijd heeft plaats op 21 en 22 maart in Studio Diest, in Diest, met 5 videofilms (nu een aparte categorie), 12 juniores en 24 seniores. De pelliculefilms doen het minder goed en tegelijkertijd worden er alom discussies gevoerd over de kwaliteit van het videobeeld en de plaats die de videofilm in de toekomst zal innemen. 

De juryleden: Mariette Van Schil en Paul Lacroix (Provac), Yvette Colpaert en Jan de Droog (Vakov), Paul Hamael (Livac) en Jos Machielsen (niet-NAB-jurylid). Laureaten zijn: M. Frans (Hakis) met “Bertje” (video), Wim Aertgeerts (HFG) met “Aarde, vuur en mens” (junior) en Karel Janssens en Julien Keymolen (SCB) met “Een wilde hoek vol leven” (senior). De wisselbekers junior en senior gaan naar SCB. Er wordt voor de eerste maal ook een wisselbeker video ingesteld, die gaat naar HFG.

Voor de prijsuitreiking trekken we op 5 april naar Leuven, om 16 uur voor het derde Laureatenfestival in de Vlaamse Leergangen, gevolgd om 20 uur voor de Prijsuitreiking in de Gotische zaal van het Stadhuis.  

 

Eerste verslag als secretaris

Op 23 september maak ik mijn eerste omstandige verslag van de raad van bestuur als secretaris na het ontslag van René Piérard in juni. Op de ontslagbrief van René wordt in artikels/tegenartikels, brieven/recht op antwoord nogal verschillend gereageerd. Een resultaat is dat SCB zich terugtrekt uit de viering van 15 jaar Bracina. 

Uit het verslag – van maar liefst 5 pagina's - onthouden we nog dat de uitgaven moeten dalen om een financieel tekort op te vangen. Verschillende maatregelen worden genomen. Zo wordt onder andere het Laureatenfilmfestival, dat op weinig belangstelling kan rekenen, na amper drie edities afgevoerd waardoor de prijsuitreiking verschuift naar de laatste dag van de provinciale wedstrijd. Juryleden zal geen overnachting meer worden aangeboden, maar het Brakina-Nieuws zal verder door de post worden verdeeld, en niet via de bestuurders rondgedeeld. De kosten van de provinciale wedstrijd zelf moeten zoveel mogelijk worden gedrukt.

 

De verfilmde plaat

Voor de viering van 15 jaar Bracina wordt een themawedstrijd “de verfilmde plaat/clip” georganiseerd. De wedstrijd waaraan 21 films zullen deelnemen heeft plaats op zondag 20 september in het Stedelijk Auditorium in Vilvoorde en wordt praktisch georganiseerd door SCV. Elke club moet een jurylid afvaardigen. Laureaten zijn "De stem van Zwarte Lola", een clubfilm van SCV, op de eerste plaats, "Bruegel" van Freddy Borms (HFT) op de tweede plaats, en "Wat een leven", clubfilm van SWD en "Sjaakie", clubfilm van Hakis, als ex-aequo op de derde plaats. Voor de eerste plaats is er 3000, de tweede 2000 en de twee ex-aequo's op de derde plaats elk 1000 BEF. 

De feestmaaltijd volgt op zaterdag 3 oktober om 18 uur in de Oude Kantine in Heverlee. Dat wordt een koud buffet en kost 650 BEF pp, inclusief een herinneringstegel per koppel. De tegel is apart verkrijgbaar voor 100 BEF. 

De hele organisatie kost 30.310 BEF (uitgaven 83.610 – inkomsten 53.300). 

 

Op 28 november neemt Bracina de technische organisatie van het Derde Filmfestival van het Rode Kruis op zich in de Vlaamse Leergangen te Leuven. 

 

Bestuur

Ivo Van Uffelen (voorzitter), Jos Hoeyberghs (ondervoorzitter-penningmeester), René Piérard (secretaris)-vanaf september tijdelijk vervangen door Michelle Cooreman, Gaston De Wit (technisch raadgever) en Johan Leemans (public relations)

 

Aantal clubs: 11, ongewijzigd

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Ivo Van Uffelen, Jos Hoeyberghs, Maurice Crabbe (ter vervanging van René Piérard)

Bracina 50 jaar - Aflevering 15 - 1986

 

Generale repetitie voor nationale wedstrijd

De provinciale wedstrijd heeft in 1986 iets speciaals daar georganiseerd door SCB, de club van de NAB-voorzitter, Guido Bout, en is een “generale repetitie” voor de nationale wedstrijd die de club het jaar daarop zal organiseren, ook in Sint-Genesius-Rode. Bij NAB toert de wedstrijd door de provincies en dit jaar is Vlaams-Brabant aan de beurt.

De Bracinawedstrijd heeft plaats op 22 en 23 maart en met zijn “connecties” kan Guido een receptie op het gemeentehuis van Rode voor juryleden en bestuursleden georganiseerd krijgen. Die juryleden zijn: Lisette Picar, Mariette Van Schil, Marc De Bruycker, Gustaaf De Blauwere en François Aelbrecht. Er zijn 27 seniorfilms en 21 juniorfilms. Bij de seniores wordt Johan Leemans (SCV) laureaat met “57 facetten” (8 mm), een inkijk in de diamantwereld, gevolgd door Gaston Slaets (ook van SCV) met “Liften”, een speelfilm in 16 mm. Bij de juniores zijn de eerste en de tweede plaats voor Jozef Baeb (HFG) met zijn 8 mm films, respectievelijk “Namaste Indië” en “Het koninkrijk in de bergen”. 

Dat de sfeer goed is, getuigt Julien Keymolen in een artikel in Brakina-Nieuws: "Ik voelde me gelukkig en ontspannen… want we mochten weer de vreugde beleven van een Bracina op zijn best." De projectie verloopt schitterend en de kwaliteit van de films is duidelijk verbeterd. "Ik kon haast mijn enthousiasme niet temperen toen de prachtige film van Johan met goud werd bekroond. Heerlijke momenten… een pacemaker voor de verdere ontplooiing van wat eens werd gesticht."

 

Wisselbeker seniores definitief naar SCV

In principe blijft de wisselbeker voor één jaar in de winnende club; het daaropvolgende jaar gaat hij naar de winnaar van dat jaar. Als eenzelfde club driemaal na elkaar de wisselbeker wint, mag deze club hem ook definitief houden en moet Bracina een nieuwe wisselbeker aankopen. 

In 1986 gaan zowel de wisselbeker seniores als de juniores naar SCV en die van de seniores bovendien definitief want SCV kaapte hem driemaal na elkaar weg. De wisselbeker wordt berekend door het gemiddelde te maken van de punten van alle films van een club (met een minimum van drie). Hoewel HFG bij de juniores de eerste twee plaatsen inneemt, bezetten ze ook de drie laatste waardoor hun gemiddelde onder dat van SCV komt te liggen. 

De prijzen worden uitgereikt op het Stadhuis van Leuven, en de laureaatfilms getoond op het tweede Laureatenfestival in de Vlaamse Leergangen. (Weet iemand op welke datum dit was?)

Op 23 november geeft Jos Hoeyberghs een cursus over SABAM, auteursrechten van muziek, en het synchroniseren van film- en videoproducties. In de namiddag heeft gastspreker Florent Van Opstal het over filmen in de natuur.

 

Bestuur en aantal clubs: ongewijzigd

Bracina 50 jaar - Aflevering 13 – 1984

Geen marathonprojecties meer

De raad van bestuur beslist namelijk om de 12de provinciale wedstrijd over twee weekends te spreiden in Heverlee: 3 - 4 maart voor de seniores en 10 - 11 maart voor de juniores. Vroeg opstaan is niet meer nodig want er wordt alleen in de namiddag geprojecteerd. De taken worden onder verschillende Bracina-clubs verdeeld: cafetaria BASS, SCV en Damci, techniek HFG en Locina, onthaal SCB, resultatenbord Webas.

Inschrijving en medailles zijn gratis, maar er moet blijkbaar een waarborg van 200 BEF per film worden gevraagd die wordt teruggestort als de film effectief op de wedstrijd wordt gedraaid.

Jan de Droog, Ronald Clopaert, Roger van Brakel en Gustaaf De Blauwer (Vakov), en Lisette Picart (Provac) duiden “Canadian Trip” (8 mm) van Chrétien van Vooren (K65) uit de 35 deelnemers als de beste seniorfilm aan.

Uit de 31 juniorfilms wijzen juryleden Dirk Vandenbroeck (Locina), Gaston Slaets (SCV), Georges De Waele (Damci), Willy Saevenberg (HFT), Herman Vranckx (HFG) en Karel Goffijn (K65) een film van Julia Claes (BASS) “Blanke vrucht der donkere aarde” (8 mm) aan als laureaat. De film is een ode aan de overleden vader van de cineaste en witloofboer. 

Er wordt alleen een wisselbeker bij de seniores uitgereikt (aan SCV). Het waarom kon ik niet achterhalen.

De proclamatie sluit de laatste projectiedag af (11 maart, 20 uur) zodat het een hele krachttoer is om de medailles voor de cineasten tijdig klaar te krijgen. Dit is niet voor herhaling vatbaar trouwens. 

 

Financiële bekommernissen

De balans van de provinciale wedstrijd is negatief: 75.000 BEF kosten versus 56.000 BEF opbrengsten. Zorgwekkender zijn bepaalde onregelmatigheden in het beheer van het Bracina-geld door Maurice Trog, de penningmeester. Hij wordt tot ontslag gedwongen, nadat het geld eerst werd veilig gesteld en Jos Hoeyberghs de taak van penningmeester heeft overgenomen tot de eerstvolgende bestuursverkiezing. 

 

Clubnieuws

Door de verhuis van Bass naar Haacht verandert de club haar naam in: Haachtse Amateurkineasten Studio, afgekort tot Hakis. 

De Muze en Merak verdwijnen uit de raad van bestuur maar een nieuw club wordt verwelkomd: Objectief uit Brussel (Sint-Gillis) in de persoon van Marcel Spanoghe met 21 leden. Marcel maakt animatiefilms volgens het principe van opeenvolgende tekeningen. Je kan je personages in een achterliggend decor laten bewegen. Vergeet niet dat je zo’n 24 tekeningen nodig hebt voor één seconde film. Van elke tekening wordt een shot genomen… Dit is duidelijk een werk van lange adem dat concentratie vergt. 

 

Bestuur

Ivo Van Uffelen (voorzitter), Jos Hoeyberghs (ondervoorzitter), René Piérard (secretaris), Maurice Trog (penningmeester) - ontslag, Gaston De Wit (technisch raadgever) en Jan Defryn (public relations)

 

Aantal clubs: 11

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), de Heverleese Filmgroep, HFG (Leuven), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis), en Objectief

Bracina 50 jaar - Aflevering 14 – 1985

 

 

Herverdeling van de bestuursfuncties

Per 1 januari ontvangt de voorzitter een brief met het ontslag van Jan Defryn als NAB-bestuurder en als Bracina-public relations en hoofdredacteur. Als reden geeft hij aan zich zinvoller te kunnen inzetten voor zijn club Webas. In de eerste functie wordt hij vervangen door Michel Wybo, in de functie van public relations door Johan Leemans. De hoofdredactie van Brakina-Nieuws wordt overgenomen door Ivo Van Uffelen, terwijl Marcel Spanoghe zorgt voor de tekeningen. 

Maurice Trog is niet herkiesbaar maar voor de functie van penningmeester hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Daarop wordt Jos Hoeyberghs tot ondervoorzitter-penningmeester benoemd.

Op de statutaire vergadering in Vilvoorde wordt ook beslist het werkjaar van 1 januari tot 31 december te laten verlopen. Een aanpassing van de statuten is dus nodig en daarom wordt een tweede statutaire vergadering belegd in februari. 

Elke club wordt in de mogelijkheid gesteld om voor 10.000 BEF materiaal te kopen dat wel eigendom van Bracina blijft maar permanent uitgeleend aan de club: een gevolg van de subsidieregeling. 

De cursus “Generiek” over het maken van titels door Guido Dael uit Ieper oogst veel succes. 

 

Eerste laureatenfestival

Het aantal films dat inschrijft voor de provinciale wedstrijd daalt verder tot 48 (14 juniores en 34 seniores) en dus volstaat opnieuw één weekend: 16 en 17 maart. Er wordt eveneens beslist om voor de locatie van de provinciale wedstrijd weer rond te toeren in Vlaams-Brabant zodat we te gast in het CC De Ploter in Ternat: praktische organisatie HFT, technische uitvoering HFG. 

Met het organiseren van een eerste NAB-wedstrijd voor juniores vraagt NAB om de juryleden voor de juniores ook buiten de provincie te kiezen. Daarnaast legt NAB ook vast wie senior moet en wie junior moet/mag projecteren. Bovendien moet een junior op de provinciale wedstrijd juniores minstens zilver behalen om te mogen meedoen aan de nationale wedstrijd juniores. 

De juryleden voor juniores en seniores zijn dit jaar dan ook dezelfde: Louis Van Schil (Provac), François Aelbrecht, Gustaaf De Blauwer en Antoine Van Holderbeke (Vakov) en Julien Loncke (Wevac). Bij de juniores is de laureaat een ex-aequo: “En zo is het begonnen” (8 mm) van Jaap Schallenberg (SCB) en “Van Griek tot Romein” (8 mm) van Roger Torfs (K65); de wisselbeker gaat naar K65. Bij de seniores zijn Karel Janssens (HFG) met “Jawel, er is nog heel veel van   “ (8 mm) en Louisa De Troch (SCB) met “De andere vrouw” (16 mm) laureaten; de wisselbeker is voor SCV. 

De prijsuitreiking wordt extra ingekleed als het “Eerste laureatenfestival” met projectie van de laureaatfilms in alle reeksen. Waar? Minnepoort Leuven. Wanneer? 24 maart vanaf 15 uur. 

 

Bestuur

Ivo Van Uffelen (voorzitter), Jos Hoeyberghs (ondervoorzitter-penningmeester), René Piérard (secretaris), Gaston De Wit (technisch raadgever) en Johan Leemans (public relations)

 

Aantal clubs: 11

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), de Heverleese Filmgroep, HFG (Leuven), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis), en Objectief

Bracina 50 jaar - Aflevering 12 – 1983

 

 

Record aantal films op 11de provinciale wedstrijd

Het aantal ingeschreven films is zo groot dat een weekend niet volstaat en dus wordt er ook geprojecteerd op vrijdagavond van 19 tot 23 uur, om dan op zaterdag- en zondagochtend toch nog te starten om 8.30 uur (!) tot 23 uur op zaterdag en tot 21.30 uur op zondag. Een heuse marathon die niet door iedereen wordt geapprecieerd. De wedstrijd zelf blijft in Leuven maar verhuist naar het Cultureel Centrum (Vraagje aan de lezers: is dit correct? In 83 in het Cultureel Centrum, en in 84 terug in Heverlee? Chrétien van Voren was met Canadian Trip laureaat in 84 en dat was in mijn herinnering in het Cultureel Centrum???). Hij wordt ingericht door HFG en Locina, “onder auspiciën van Bracina en NAB”, zo staat er te lezen in het programmablad. In tegenstelling tot twee jaar eerder mogen de toeschouwers nu “de cineasten direct na de film aanmoedigen met hun applaus !!!” En dat de handjes rood zagen, bewijst het record aantal deelnemende films van 77. 

Er zijn maar liefst 31 junioresfilms die werden gejureerd door Willy Van Blaere (SCB), Hugo De Hornois (De Muze), Ivo Boon (HFG), Johan Leemans (SCV), Willy Saevenberg (HFT), Guido Rottie (Locina). Drie ex-aequo laureaten: “Beestige Beestjes” van D. Clauwaert (Locina), “Carcasson Cite” van Mevr. Breur-Clement (Locina) en “Van was tot brons” van Hilde Ketels (HFG).

Bij de seniores zijn er 46 deelnemers en bestaat de jury uit: Jozef Snollaert, Louis Maris en Henri Sertin (Provac), Julien Loncke (Wevac) en Gustaaf De Blauwer (Vakov), juryvoorzitter gedurende verschillende jaren. Laureaten zijn: “Romance van een gouden stad” (8 mm) van Karel Janssens & Maurice Nijs (HFG) – de eerste van een reekst fantastische natuurfilms van Karel Janssens; deze film haalt op de NAB-wedstrijd van dat jaar een Gouden medaille - en “Helpen in nood” (16 mm), een clubfilm van HFG. 

Locina wint de wisselbeker juniores en HFG die van de seniores.

De prijsuitreiking is op vrijdag 25 maart om 20.30 uur in de Gotische zaal van het Leuvens stadhuis.

 

Goed bestuur

Op de provinciale wedstrijd hoort een “familiefilm” niet echt thuis, maar wat er dan wel mee moet gebeuren, blijft onbeantwoord. Cursussen over belichting, speelfilm en animatie moeten de cineasten inspiratie geven. Een ontwerp van Stuif-in het Brusselse om de smalfilm te promoten wordt afgevoerd, evenals een voorstel van Julien Keymolen voor een jureringsblad. 

Door de subsidiëring worden bepaalde administratieve kosten, die aan de clubs worden aangerekend, 'voorlopig’ afgeschaft en toch kan Bracina hierdoor meer doen voor haar clubs. 

 

Brakina-Nieuws

Het provinciaal blad met als titel “Bracina-Nieuws” was een voorstel van de voorzitter, met pr-man Jan Defryn als hoofdredacteur. Het is een cultureel tijdschrift over amateurfilm en video staat op de kaft. Het eerste nummer verschijnt op 1 maart en telt welgeteld 4 pagina’s. Daarin wordt opgeroepen om artikels in te sturen op het redactie-adres (!!).* Vanaf 1983 zullen 4 nummers per jaar worden gepubliceerd. Erin staat informatie over en verslagen van wedstrijden en cursussen, nieuws uit de clubs, een agenda en zoekertjes. In nummer 4/1983 kan je het eerst Opstel van de Ket lezen over zijn aanwezigheid op de nationale wedstrijd in Waregem… Het doet mij nog steeds hartelijk lachen. Hier en daar staan spreuken waaronder deze: “Een filmclub is een stootkar op een helling, als je ophoudt te duwen, rolt zij terug naar beneden.” Een waarheid als een koe… 

 

Bestuur en aantal clubs ongewijzigd.

 

* Volgens Wikepedia is het eigenlijke “internet” geboren in 1983 en werd het WereldWijdeWeb (www) pas in 1990 opgezet. De eerste zoekmachines verschijnen in 1993. 

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2022  Bracina   globbers joomla template