Bracina-wedstrijd 2019: nieuwe formule

Het Bracina-festival van vorig jaar moest, op algemeen verzoek, opnieuw plaats ruimen voor een wedstrijd. 

MAAR met aangepaste modaliteiten...

- Zo duurt de wedstrijd sowieso maar één dag: zondag 28 april.

- Hij begint ten vroegste om 9 uur en eindigt ten laatste om 21 uur, gevolgd door proclamatie, prijsuitreiking en receptie.

- Het middag- en avondmaal worden vervangen door belegde broodjes (op voorhand te bestellen, hoe volgt nog).

- Er zijn drie juryleden: Toon Verlinden, Tony Jacobs en Fabienne De Groote. 

- Minimumvereiste voor mogelijke deelname is 70% halen op de clubwedstrijd.

- De uitslagen van de verschillende clubwedstrijden worden op één lijst gezet: van hoogst naar laagst geklasseerde worden de films dan genomen voor de Bracina-wedstrijd tot de beschikbare projectietijd vol is. Het is dus mogelijk dat niet alle films met minimum 70% aan bod komen. De projectievolgorde zelf wordt door loting bepaald. (Artikel 13 van het reglement)

- Inschrijvingen moeten per club, ten laatste op 19/3 (excelformulier werd naar de clubs gestuurd). 

- De individuele inschrijvingsformulieren, getekend, moeten ten laatste op 26/3 bij de secretaris zijn. 

- De films zelf moeten ten laatste op 26/3 bij de verantwoordelijke techniek zijn (per post, op de vergadering of via internet). 

- De loting voor de projectievolgorde gebeurt op de Bracina-vergadering van 26/3 in het Sint-Jozefcentrum, Burgemeestersstraat 59, 3000 Leuven. 

 

Wat wel hetzelfde gebleven is, is de locatie: Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle. 

En de praktische organisatie die in handen is van Videoclub Dilbeek, waarvoor dank bij voorbaat. 

Nu rest ons nog alleen te hopen op voldoende publieke belangstelling... 

Kom dus kijken, de wedstrijd is gratis toegankelijk en de sfeer gezellig en fijn, garanties voor een ontspannende filmkijkdag !

 

 

 

 

 

In memoriam Willy Van Blaere (1940-2019)

Op muziek van Chariots of Fire (Vangelis) startte op 14 januari de crematie van Willy Van Blaere, precies een week nadat hij het aardse leven voor het eeuwige ruilde. De laatste maanden was zijn algemene toestand snel sterk achteruitgegaan en de laatste 14 dagen zette hij nog een versnelling hoger.

 

Toch was het pas een dik jaar geleden dat Willy zijn laatste functie namelijk die van clubvoorzitter van de Koninklijke Videoclub Brussel (KVCB) neerlegde. Met hem hield de club - gesticht op 20 september 1955 - op te bestaan op 31 december 2017. Dat was zo beslist op de algemene vergadering. Willy was clubvoorzitter sinds 1996.

Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer hij bij de club gestart is. Maar hij was een van die super 8-filmers die, samen met zijn vriend Roger Vercauteren, speelfilmpjes maakte, wat toen helemaal geen evidentie was. Ik herinner mij een vrijscene in de zetel waarvan iedereen vond dat ze veel te lang duurde en de acteurs te veel kleren aan hadden.

 

Als was die ene bestuursfunctie niet genoeg, werd Willy in 1996 ook voorzitter van de provinciale vereniging BRACINA, de Brabantse Amateurcineasten en bleef dat tot 2010. Daarbovenop nam hij de taak van penningmeester op zich, van 2000 tot 2010. Je kon het al dan niet eens zijn met zijn beleid, maar hij zorgde er altijd wel voor dat de “cijfers” ten gunste van de vereniging uitkwamen.

 

In de raad van bestuur van Nederlandstalige Amateurcineasten van België, NAB in de versie 1.0, zetelde hij in de raad van bestuur als één van de drie afgevaardigden van de BRACINA. In 2001 werd hij ondervoorzitter, waardoor hij betrokken was bij de omvorming van NAB tot CvB, het Centrum voor Beeldexpressie, de voorloper van Breedbeeld. Op 27 september 2001 ondertekende hij mee de oprichtingsakte van het CvB (statuten vzw) en nam daarbij de functie van penningmeester op zich. Begin 2008 nam hij ontslag.

 

Van 2003 tot 2017 was Willy ook nog secretaris-generaal van FACINEB, de tweetalige Federatie van Amateurcineasten van België, en in die functie werkte hij mee aan de inrichting van het internationale UNICA-gebeuren in Blankenberge in 2005. In 2017 kreeg hij de UNICA-eremedaille als dank voor zijn inzet voor de “promotie van de amateurfilm en -cineast”.

 

Willy verzette veel werk achter de schermen en daar kunnen we hem alleen dankbaar voor zijn.

 

Ons oprecht medeleven met de familie.  

 

Michelle

Duimen voor Bracina-leden op nab 2.0 FilmFest

Het eerste nab 2.0 FilmFest komt eraan ! 

Waar: CC De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22, 9770 Kruishoutem (grote parking recht tegenover het CC)

Wanneer: vrijdag 7 december (vanaf 19 uur), zaterdag 8 en zondag 9 december (vanaf 9.30 uur); proclamatie zondag om 18 uur

Wat: wedstrijd met 45 amateur-kortfilms en 5 éénminuutfilms; projecties vrij toegankelijk voor iedereen; hapjes en drankjes ter plaatse

Wie zijn de juryleden: 

- Marc de Bel, bekend jeugdauteur, geboren en getogen in Kruishoutem/Kruisem, 

- Stephanie Caset, auteur van de kortfilm ‘Cinema De Keizer’, de oudste cinema van het land, in Lichtervelde,

 

- Piet Eggermont, fotograaf in Waregem.

Wie van Bracina: enkele Bracina-leden dingen mee naar de hoofdprijs of een nominatie (Verhaallijn, Fotografie, Montage, Klankband, Sociaal aspect)

Wim Aertgeerts en Roger Verschoren met "Chronicle of an addiction" (vrijdag 20.14 uur)

Frank Noels met "Kazahkstan, looking to the future" (zaterdag 11.15 uur)

Marc De Donder met "Utah, the power of nature" (zaterdag 19,20 uur)

Guido Kestens met "Berlijn" (zondag 9.43 uur)

Jean-Pierre Van Cauwenberge met "Geen einde zonder begin" (zondag 11.36 uur)

Jan Olbrechts met "Het verloren paradijs" (zondag 12.21 uur)

Omer Servaes met "Spitsbergen" (zondag 16.11 uur)

 

Succes aan allen !

 

Meer info: www.nab2.be

 

 

 

 

 

 

Afscheid nemen...

... van de slechte gewoonten van het oude jaar,

... van de kerstboom al valt dat zwaar,

... van de nieuwjaarsgeschenken die - hoewel met liefde gegeven - niet gegeerd zijn,

... van de regering, al is dat slechts schijn,

... van oude vrienden die ons in de dood zijn voorgegaan, 

maar in ons aller herinnering eeuwig blijven voortbestaan !

 

Maak dus van 2019 vooral een gelukkig en vredevol jaar !!!!!

Palmares van de themafilmwedstrijd 2018

Het gekozen thema was “Met de … geraak je overal”, een thema dat wel origineel was, maar niet veel cineasten wist te inspireren. Deze waren er wel bij en behaalden:

1. Hartkaiser Downhill - Wim Aertgeerts

2. Met de gondel en te voet … ga je de bergtoppen tegemoet - Marcel de Jonghe

3. Met bloemen geraak je overal - Roger Olivy

4. Autoloze zondag - Jean-Pierre van Cauwenberge

5. Venetiaanse parade - Cyrille Peeters

6. Oostende voor anker - Willy Bolle

De films werden beoordeeld door 5 juryleden - André Liesmons (LAVIDAC), Casy Siebens (SWD), Ivan Cogneau (SKOOP), Piet Vandenpoel (SCV) en Willy Savenberg (HFT) - én het aanwezige publiek (ongeveer 60 personen).

Met dank aan de jury en proficiat aan de deelnemers !

Georganiseerd door BRACINA, met de steun van VideoClub Dilbeek en VAF. 

 

N.B. 

De trend die naar voor komt uit de kleine enquête is dat meer cineasten zouden deelnemen met een gemakkelijker thema, een breder thema (volledige resultaten volgen nog). De studiedag liep daar al op vooruit en lanceerde het voorstel van “Seizoen(en)” voor 2020!

Start de brainstorming !!

 

 

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2019  Bracina   globbers joomla template