Afscheid van Elza

Op 13 maart namen we afscheid van Elza Schurmans, echtgenote van Raymond Appelmans en moeder van Ingrid en schoonzoon Marc De Donder. De familie werd ondersteund door talrijke vrienden en kennissen, waaronder bijna alle leden van Hobby Film Ternat - de club waar Raymond lid is - en Videofilmclub Dilbeek - de club waar Ingrid en Marc lid zijn. 

Op vraag van Elza zelf, aldus Ingrid tijdens de plechtigheid in het crematorium van Aalst, werd "niet heel haar leven verteld", al toonden de foto's die constant werden getoond, toch een groot deel ervan. De eerste was al sprekend voor de persoon die Elza was, een"durver en bang van niets": achterop de moto van de jonge Raymond zat een lachende Elza. Volgenden vele foto's met de 3 kinderen, 8 kleinkinderen en (voorlopig) 7 achterkleinkinderen, waar ze terecht trots op was. 

Van de films van Raymond weten we dat er veel werd gereisd, met de caravan, van de kust tot over een groot deel van Europa, het noorden trok hen bijzonder aan. Iedereen houdt er mooie herinneringen aan over: wij met zijn films, de familie met de vele foto's en anekdotes. Elza hield ook een dagboek bij over wat er elke dag gebeurde en toen een van haar broers voorlas wat ze de laatste twee dagen van haar leven had geschreven, werd het heel emotioneel. 

Het cijfer 2 had een speciale betekenis in de familie omdat verschillende leden op een 2de van de maand geboren zijn, ook Elza, en alsof het zo zijn moest, stierf ze op 2 maart, thuis, zoals ze het zelf had gewenst. Elza was 87 jaar. in mijn herinnering een supervriendelijk iemand, waarmee je graag een babbeltje deed over alles en nog wat, en vooral over planten en tuin wist ze alles, ... We zullen haar in onze herinnering koesteren.

Michelle

Een gelukkig nieuwjaar aan iedereen !

Vooreerst dus de allerbeste wensen voor 2023. Wat die wensen dan moge wezen, laat ik aan jullie over, vul zelf in wat je voor jezelf zou wensen... als dat geen mooie wens is !

Na het hectische jaar van Bracina 50 jaar, was op redactioneel vlak een rustperiode nodig. Veel fouten in de teksten van 50 jaar Bracina zijn er niet binnengekomen, MITS één toch wel belangrijke om te vermelden. De gegeven uitleg was wel juist, alleen had ik het veel vroeger gesitueerd in de geschiedenis dan het in feite gebeurde. Het probleem met de 75% quotering voor "Het echte China" is niet in 1999 gebeurd, maar in 2014 en betrof de film  "Het Nieuwe Rijk" van Johan Leemans. Wat dus bij deze is rechtgezet, met mijn verontschuldigingen erbij...

Jullie hebben nog de laureaat tegoed van de Bracina-wedstrijd 2022: dat werden Marcel de Jonghe en Peter Haesendonck (Skoop) met "Beyond the strings", een 6-minuten durende reportage over een jonge cellist, met mooie muziek gespeeld in een uitgekozen omgeving. Tweede werd Marc De Donder (SWD) met "Het Antieke Porto" over jawel Porto, schilderachtig en met een glaasje porto erbovenop. Op de derde plaats eindigde Hector Vansina (Skoop) met "Wind of no return" over de gruwelen die de atoombom op Hiroshima en Nagaski aangericht heeft en nog steeds aanricht. De wedstrijd was online en de juryleden waren Fabienne De Groote, Jean-Paul Grauwels en Magda Weyn. 

Tot zover voor vandaag, morgen is er ander nieuws !

Bracina 50 jaar - De laureaten

Hebben jullie je al wel eens afgevraagd welke cineasten meermaals de Bracina-wedstrijd hebben gewonnen over die 50 jaar? 

Ik heb er een lijstje van gemaakt, juniores en seniores door elkaar. Op kop staat Florent met 10 eerste plekken, maar een echte Brabander kan je hem niet noemen, dus hij valt buiten categorie. Dan komt Chrétien met 5 eerste plaatsen, als grootste winnaar naar voren.

Gevolgd door een aantal ex-aequo's met 4 eerste plaatsen: Gaston, Frank, en Marc (de twee laatsten doen nu ook aan de wedstrijd mee en vermits we het resultaat nog niet kennen, kan dit misschien veranderen!). 

Met 3 eerste plekken voor Louisa, William, Johan, Karel en Wim, en 2 voor Herman sluit ik de laureatentelling af... 

Wordt vervolgd op 5 november met een nieuwe laureaat !

Bracina 50 jaar - De laureaten (bis)

Naast de individuele cineasten was er ook - van 1978 tot en met 2016 - een wisselbeker op de provinciale wedstrijd: dat was een beker die de club kon winnen als er minimum 3 films van die club meededen. De club met de hoogste score kreeg de beker één jaar mee naar de club. De club die de beker drie jaar na elkaar won, mocht de beker definitief houden. Dan werd een nieuwe beker gekocht, of kreeg de club een extra exemplaar en bleef de oorspronkelijke beker zijn weg verderzetten, ik weet het niet zo precies. Wie weet hier meer over? Welke club heeft de wisselbekers in haar bezit? Volgens mijn lijstje zou dat Skoop moeten zijn, zowel de junior- als de seniorbeker. 

Welke club won de meeste wisselbekers? 

- Bij de juniores steekt Locina met 9 wisselbekers er boven uit, gevolgd door KVCB met 6 en Skoop met 5. 

- Bij de seniores heeft SCV de wisselbeker 18 maal gewonnen, waarvan 4 keer een definitieve, gevolgd door SWD met 10 bekers (waarvan  2 keer een definitieve) en K65 heeft 5 maar de wisselbeker seniores mee naar Keerbergen mogen nemen.

- Van de 5 keer dat een wisselbeker video werd uitgereikt, ging die 3 keer naar Skoop. 

  

Bracina 50 jaar - Aflevering 50 - 2021

 

Nieuwe situatie

Op de jaarlijkse algemene statutaire vergadering, via ZOOM, wordt beslist om per uitzondering voor 2021 geen lidgeld te innen, noch voor leden noch voor clubs, en om het bedrag van de lidgelden voortaan op een buitengewone algemene vergadering te bepalen tijdens de studiedag. Het nazicht van de boekhouding wordt verschoven naar 2022. Er vervallen geen mandaten maar Willy Bollyn geeft al aan zich volgend jaar niet herkiesbaar te stellen. Een aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving zal worden gepland van zodra fysiek kan worden vergaderd. 

Ook de uitgestelde 47ste provinciale wedstrijd zal virtueel verlopen. Aan de cineasten wordt gevraagd hun film op een videoplatform te zetten en de link door te sturen zodat jury en geïnteresseerden de films kunnen bekijken. Films van 2020 en 2021 kunnen deelnemen. De eerste onlinejuryleden zijn Fabienne De Groote, Roald Roos en Etienne Gellynck. Er volgt een openbare galaprojectie op 20 november bij SWD in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle. Welke films wanneer worden vertoond, blijft geheim en het resultaat van de wedstrijd wordt pas tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. Terwijl

SWD zorgt voor een gezellige receptie, maakt Paul de laureaten bekend: op de eerste plaats eindigt "Weg door de tijd", een 43-minutendurende reportage van Hector Vansina (Skoop), op de tweede nogmaals Hector Vansina met "Tenchi", en op de derde plaats nog een film van Skoop "Beeldenstorm" van Peter Haesendock en Marcel De Jonghe. 

 

Finale van project

14 dagen eerder (6 november) had de studiedag plaats (gebruikelijke locatie) met de openbare projectie van "Seizoenen", ons 'derde project' met de steun van het VAF. 14 films schreven in, maar 3 werden uitgesloten om verschillende redenen. Ook deze jurering gebeurt online door Jean-Paul Grauwels, Daniël De Vetter en Marc Huygelen. Zij bepalen de beste 8 films, waaruit het publiek dan mag meestemmen om de uiteindelijke winnaar aan te duiden. Dat is Charles de Ruydts (SCV) met "De bijenboom", op de tweede plaats komt Willy Bolle (SWD) met "Wintermemories" en op de derde Jean-Pierre Van Cauwenberge (HFT) met "Lente op het kasteel". Zij krijgen Fnac-bonnen van respectievelijk 75, 50 en 25 euro. SWD zorgt voor de receptie achteraf. 

Op het einde van het jaar zit er nog 3583,58 euro in kas. 

 

Cursus: op 16 oktober, workshop met Tony Jacobs "Sfeer scheppen met licht", bij Locina, Achturenhuis, Leuven

 

Aantal clubs: 5 met 39 leden

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2023  Bracina   globbers joomla template