De deur is dicht, zelfs op slot ...

Officieel bestaat Bracina vzw niet meer: zowel de ontbinding als de vereffening verschenen in het Staatsblad. En daaraan gekoppeld, zal ook deze website sluiten, er is geen nieuws meer te melden en het geld is op.

Zo wordt een punt gezet achter wat ooit een bloeiende vereniging van amateur-cineasten in Vlaams-Brabant is geweest.

Of het definitief is, is niet te voorspellen. Iemand zei recent: misschien is er binnen enkele jaren opnieuw een wil/wens om een groepering van amateur-cineasten in het leven te roepen, gezien het opnemen van filmpjes toch in de lift zit ... Alleen niet met ons, en waarschijnlijk via een online-platform. 

Blijf intussen filmpje maken en de hobby levendig houden !

Uw webmaster

Bracina stuurt haar zonen uit

... Maar liefst 4 cineasten uit ex-Bracina-clubs mogen een film projecteren op het Filmgala van BreedBeeld op 4 februari in Mechelen:

- Willy Bolle (SWD): Het provinciaal domein van Huizingen

- Piet Vandenpoel (SCV): Lalibela

- Fred Lamon (SCV): Banteay Chhmar, de vergeten tempel

- Marc De Donder (SWD): Een landschap gesmeed door vulkanen

Proficiat aan allen !

 

Meer info op www.breedbeeld.org

 

De deur gaat dicht

Het is zover. Op de bijzondere algemene vergadering van 5 december 2023 waren voldoende stemgerechtigden om voor de ontbinding van Bracina vzw te stemmen. Dat is dan ook gebeurd. Twee vereffenaars werden aangeduid en de liquiditeitsbegroting werd goedgekeurd. 

De bestuurders zijn ontslagen en dus vanaf nu zullen de vereffenaars de vereffening in goede banen leiden, volgens alle regels van de wet. Pro forma zal (moet) in januari nog een algemene vergadering volgen om de vereffening te bekrachtigen. 

Daarmee doet Bracina de deur na 51 jaar langzaam maar zeker dicht !

Wensen van hoop

Aan iedereen, een hoopvol en vredig 2024 gewenst !

En al lijkt het erop dat dit nog niet voor morgen is, hoop doet leven !

 

Afscheid

Beste Bracina-vrienden, 

 

Dit is wellicht een van de laatste posts die ik hier neerpen. Morgen 5 december 2023 heeft de bijzondere algemene vergadering plaats die een einde maakt aan Bracina vzw. De ontbinding moet wel worden goedgekeurd door vier vijfde van de aanwezigen. Maar vermits vier van de vijf overblijvende clubs al een “intentie” tot ontbinding in januari hebben goedgekeurd, zou dat geen probleem mogen zijn. En met de vzw zal ook deze website verdwijnen.

 

Gedurende 18 jaar kon je op www.bracina.be het “nieuws” van Bracina en haar clubs lezen: aankondigingen van wedstrijden, resultaten, feestvieringen, agenda’s, en jammer genoeg ook overlijdensberichten. 

De eerste site werd in 2005 gerealiseerd door Bart Leemans (SCV) en in 2012 overgenomen door Carl Goossens (Locina) die in 2014 ook voor vernieuwing van de look zorgde. 

Zo’n 150 artikels heb ik in die periode gepost, en het was steeds gaarne gedaan. 

 

Net nu het belang aan sociale netwerken in de pers op verschillende manieren in de belangstelling staat, valt nog een netwerk weg. En lid worden van een sportclub zie ik niet zitten. Weet dus dat ik morgen van plan ben om tegen de ontbinding te stemmen, want voor de vriendschappen die ik verlies - uit het oog is uit het hart -, heb ik geen alternatief klaar. 

 

Het was een boeiende periode waarvan ik met droevig hart afscheid neem. 

 

Michelle

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2024  Bracina   globbers joomla template