Eerste online-BRACINA-wedstrijd

Hallo iedereen,

Hopelijk gaat het nog goed met jullie allen, amateurfilmers, ondanks de beperkingen die de overheden ons opleggen.

Op enkele gevallen na, ligt de activiteit in de meeste Vlaamse clubs stil, net zoals alle overige activiteiten trouwens. Al lijkt er stilaan wat beweging in het vooruitzicht te komen. Ik hoor van de meeste clubs dat het wellicht niet vóór september zal zijn dat er live vergaderd zal kunnen worden. Maar ik vermoed dat er toch gefilmd werd ... Er zijn in eigen land genoeg plekjes te ontdekken en met de zonnige dagen die eraan komen, kunnen we met camera en statief (en mondmasker) weer op pad.

Een live Bracina-wedstrijd zal er dit voorjaar niet zijn, wel een online editie. Inschrijven kan tot 15/4/2021, aan dezelfde voorwaarden als de vroegere live-versie. Films van clubs die geen clubwedstrijd hebben gehad, moeten inschrijven voor de preselectie door Bracina en dit vóór 1/4/2021. Meer info in bijgevoegd reglement of bij de secretaris via bracina.secr@hotmail.com

Hopelijk kan dan in het najaar, op 20/11/2021 in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, een coronaproof galavertoning live worden georganiseerd.

Tot slot, nog een troostende gedachte voor diegenen die in deze pandemiestrijd geliefden hebben verloren.

Jullie webmaster

 

Reglement BRACINA-wedstrijd 2020-2021

Uitgestelde manifestaties

Het kan niet anders, we moeten er ons bij  neerleggen: met de coronabesmettingen die fenomenaal stijgen, moeten we onze contacten beperken. Dus ook provinciale cursussen en filmprojecties.

Zo wordt het Bracina-project, de themawedstrijd "Seizoen(en)" van zaterdag 7 november 2020, met één jaar uitgesteld. De subsidie die we daarvoor van het VAF kregen, mogen we volgend jaar voor dit project gebruiken. De projectiezaal in Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 26, Sint-Ulriks-Kapel, is al gereserveerd voor zaterdag 6 november 2021. Wanneer de films moeten inschrijven, zal later worden meegedeeld. Info: bracina.secr@hotmail.com

Ook de dagcursus, gegeven door Tony Jacobs met als thema "Sfeer scheppen met licht" en gepland op zaterdag 14 november 2020, moet worden uitgesteld. De locatie is gesloten en het middagmaal zou een probleem vormen. Deze zal vermoedelijk in 2021 eveneens opnieuw worden geprogrammeerd, als corona het ten minste toelaat. Info:  bracina.secr@hotmail.com  

Met de hoop dat deze maand van strenge beperkingen, het virus zal belemmeren in zijn aanvalsplan.

Het ga jullie allen goed.

 

 

 

Themawedstrijd "seizoen(en)" uitgesteld tot 2021

De filmwedstrijd met als thema Seizoen(en), voorzien voor dit najaar, wordt met een jaar verlengd.

Alle "seizoenen" zullen dus nogmaals aan bod komen en wie beelden tekort heeft, of nu pas een schitterend idee heeft voor de winter, lente of zomer, kan in gang schieten en zijn film gemonteerd krijgen voor het najaar van 2021.

Wat overeind blijft, is dat de film echt wel met een seizoen te maken moet hebben: een activiteit gelinkt aan een seizoen, of een seizoen dat de hoofdrol speelt... Alle genres van film zijn toegelaten, ook zogenaamde interludium-films (al zal je er om te winnen, toch een goed verhaal moeten insteken !)...

De films zullen worden beoordeeld op aanwezigheid van het thema, en op originaliteit en uitwerking van het verhaal door een jury van buiten Bracina. 

(Maar er is meer: er zal ook gekeken worden naar de cameravoering. En daar verwachten we dat je met je camera meer doet dan statisch registreren. Freddy Bellis, die in oktober vorig jaar bij Bracina een cursus hierover gaf, zal speciaal naar dit aspect kijken en op de openbare projectie enkele films met goede of verbeterbare cameravoering bespreken.) Onder voorbehoud

De subsidie die Bracina van het VAF - dat is het Vlaams Audiovisueel Fonds - heeft gekregen voor deze  activiteit met regionale spreiding, mogen we behouden en gebruiken voor de wedstrijd en projectie van volgend jaar.  Dat betekent dat er mooie prijzen zullen zijn voor de beste films, maar ook dat er extra reclame mag worden gemaakt voor deze themawedstrijd. En iedereen kan meedoen, ook niet-Bracina-leden ! Wij vragen dus aan Bracina-leden om in hun omgeving filmers te overtuigen om mee te doen en vrienden/familie/kennissen/buren om te komen supporteren voor die cineasten... Want vergeet niet: het publiek bepaalt mee de winnaars !!!

Vergeet niet op een 'veilige' manier beelden te schieten zodat het plezier lang kan duren...

Hou jullie goed en zorg voor elkaar.

 

 

Reglement themawedstrijd "Seizoen(en)"

Inschrijvingsformulieren later beschikbaar via deze weg.

 

Update agenda 2020 (oktober)

 

 - Zaterdag 7 november 2020, vanaf 14 uur. Slot van het Bracina-project "Seizoen(en)": openbare projectie met aanduiding door het publiek van de laureaten en bespreking van de films door begeleider, gevolgd door prijsuitreiking en receptie. Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 26, Sint-Ulriks-Kapelle. www.bracina.be en bracina.secr@hotmail.com DE WEDSTRIJD WORDT DEFINITIEF UITGESTELD TOT IN 2021, MAAR ZAL WEL PLAATS HEBBEN.

- Zaterdag 14 november 2020, dagcursus door Tony Jacobs, met als thema "Sfeer scheppen met licht", theorie en praktijk (aan de deelnemers wordt gevraagd camera en statief mee te brengen). Achturenhuis, Maria-Theresiastraat 121, 3000 Leuven (dichtbij station). Info over inschrijving en middagmaal volgt nog. www.bracina.be en bracina.secr@hotmail.com   DEZE CURSUS WORDT OOK UITGESTELD TOT IN 2021.

- 4, 5 en 6 december 2020: FilmFest nab 2.0, CC De Mastbloem, Kruisem. www.nab2.be  OOK DEZE MANIFESTATIE WORDT UITGESTELD TOT IN 2021. ER IS WEL EEN ALTERNATIEVE PROJECTIE VOORZIEN, ZIE WEBSITE VAN NAB 2.0

 

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2021  Bracina   globbers joomla template