Bracina 50 jaar - Aflevering 22 – 1993

 

 

Financiële zorgen

Zonder rechtstreekse subsidie van het Ministerie van Cultuur (die in 1990 nog 167.442 BEF bedroeg; ik heb geen cijfers van ‘91 en ’92, heeft iemand die nog in zijn archief?) worden de hoofden bij elkaar gestoken om ervoor te zorgen dat de werking van Bracina niet in het gedrang komt. Twee quotes over de trends: "In ieder geval moeten we proberen te zorgen dat de cineasten geen inschrijvingsgeld voor deelname aan de wedstrijd dienen te betalen want zij geven eigenlijk de show" en "Niettegenstaande de vele onder andere financiële problemen zal Bracina blijven bestaan zolang de clubs blijven bestaan."

Kunstenaar Gust Dierikx, een van de stichters van Bracina, maakt een exclusieve litho aan 100 exemplaren die mag worden verkocht ten bate van de Bracina-kas (50 genummerde van 1 tot 50 aan 1000 BEF/litho, en 20 van I tot XX aan 1250 BEF/litho) maar de verkoop kent geen succes. Dan wordt voorgesteld om de litho in de toekomst als Bracina-prijs te schenken aan laureaten (in plaats van bekers te moeten kopen). 

De provinciale wedstrijd sluit af met een tekort van 4250 BEF (22.824 inkomsten waaronder 9000 opbrengst van een tombola met prijzen bijeengegaard door Willy Van Blaere, en 27.074 uitgaven). Bracina organiseert in 1993 ook de NAB-wedstrijd voor juniores (16 en 17 oktober) met een taakverdeling over de verschillende clubs en dat levert 28.150 BEF op. Voorafgaand aan de wedstrijd, organiseert NAB in Jezus-Eik, waar de junioreswedstrijd plaats heeft, een persconferentie en na de wedstrijd wordt "NAB 20 jaar" officieel ingeluid. Samen met de toelage van 47.758 BEF die Bracina van NAB krijgt, in functie van het aantal leden, sluit de penningmeester de kas van 1993 af met een bonus van 72.100 BEF. 

Wim Aertgeerts en Michelle Cooreman worden unaniem als ondervoorzitter en secretaris herkozen. Gaston De Wit stelt zich niet herkiesbaar en Joris Salaets wordt in zijn plaats technisch raadgever. 

Van Bracina-Actueel verschijnt maar één nummer door gebrek aan belangstelling. 

 

Provinciale wedstrijd weer naar Leuven

Voor de inrichting van de 21ste provinciale wedstrijd stelt HFG zaal Heliand voor in Leuven. Verschillende clubs zetten zich in voor de organisatie. Onkosten en inkomsten zijn voor Bracina. Bij de 15 juniores en 17 seniores zijn er nog 3 super 8-films en 2 16 mm-films, de overige producties zijn video, meestal SVHS en enkele VHS. De projecties kunnen op één dag worden afgehandeld, zondag 21 maart, met proclamatie om 21 uur in dezelfde zaal, toch nog gevolgd door een receptie aangeboden door Bracina. 

Juryleden: Lieve Cluytmans en Tony Jacobs (Antwerpen), Etienne Herinckx (Limburg), Roland Colpaert (Oost-Vlaanderen) en Roger Hemeleers (voorzitter van de fotoclub Jezus-Eik).

De "medaillekermis" (punten van de jury komen overeen met goud, zilver, brons en daar krijgt elke cineast aan de provinciale wedstrijd een medaille voor) wordt afgeschaft en er blijven slechts één gouden, één zilveren en één bronzen medaille over (op basis van het totale aantal gekregen punten). 

Goud is er voor Yves Jossa met zijn twee films die ex-aequo eindigen "Fitnesstraining als psychomotorische therapie bij depressieve patiënten" en "Snelle Brommers, Gekke Jongens" (J) en Chrétien Van Vooren met "Kinderen van de woestijn" (S), zilver voor Norbert Vrancken met "Air" (J) en Jean Diddens, eveneens ex-aequo met zijn twee films "Bergvolk" en "Leven op een puinhoop" (J), brons voor Ilse en Bruno Van Rompaey met "Drivers's seat" (J) en Film- en Videoclub Damci met "My way" (S). Alle andere deelnemers krijgen een diploma. 

De wisselbeker juniores is voor HFG en die van de seniores gaat opnieuw naar SCV, definitief, want SCV wint de beker voor de derde keer op rij, en dit al voor de tweede maal.

 

Bestuur: Ivo Van Uffelen (voorzitter), Wim Aertgeerts (ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester), Georges De Waele (public relations, ontslag in september en niet vervangen), Joris Salaets (technisch raadgever/materiaalmeester), Michelle Cooreman (secretaris)

 

Lidgelden: NAB vraag 260 BEF/lid en Bracina 500 BEF/club

 

Aantal clubs: 10 met 240 leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Filmgroep (HFG) en Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis) 

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Leo Ceuppens (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Jean Diddens (SCV), Gaston Bourlet (Webas), Jozef De Mulder en Lodewijk Verbruggen (Hakis)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2022  Bracina   globbers joomla template