Bracina 50 jaar - Aflevering 35 – 2006

 

 

In Vlaamse faciliteitengemeente

Voor de 34ste provinciale wedstrijd trekken we naar Linkebeek, in de Vlaamse rand rond Brussel, meer bepaald naar het GC De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat, een organisatie van VideoClub Zennevallei (VCZ), op 18 en 19 maart. Dat is vroeger op het jaar op vraag van de clubs "om niet telkens de laatste provinciale wedstrijd te zijn".

18 juniorfilms en 36 seniorfilms nemen aan de wedstrijd deel. Ze worden gejureerd door Willy Lenjou (Oost-Vlaanderen), Olivier Grenelle en Raymond Dangez (West-Vlaanderen), Tony Jacobs (Antwerpen) en Guy Rombouts (als onafhankelijke). Goud is er voor Joost Vandenberghe (Lavidac) met "65° Zuid" (J) en Johan Basteyns en Carlo Vangrunderbeeck (Alles Cannes) met hun speelfilm "C-YOU" (S). Bij de juniores slaat Gilbert Amourette een dubbel met "Turkije rijp voor Europa?" (brons) en "Raketten voor de Kaiser" (zilver). Bij de seniores gaat zilver naar Frank Noels (SWD) met "Een wereld verdwaald in de tijd" en brons naar Peter en Jos Hoeyberghs (Leuvense) met "De laatste reis". 

Een gemeente op de gewestgrens is ook de ideale locatie voor het tweetalige 1-minuutfilmfestival, waar de Belgische selectie voor de World Minute Movie Cup (WMMC) van UNICA wordt gekozen. De 46 films van maximaal 1 minuut worden geprojecteerd op zaterdag van 14 tot 15.45 uur. De winnaar is "Piep… Piep" van Patrick Malfait en Urbain Devolder (Impuls Kortrijk). Annie Bottiau van de Franstalige nationale organisatie (FCVFB) dient echter bij Facineb een klacht in: de eerste drie films van Impuls zouden kopieën zijn van filmpjes die reeds op het internet te zien zijn. Daarop wordt "Gratis openbaar vervoer" van Ivo Daneels (KFKM) en "Léa, l'araignée alcoholique" van Lucien Koulischer (RCCB) gekozen als Belgische deelname aan de WMMC. 

 

Op de agenda

De Bracina-filmgala wordt georganiseerd in samenwerking met SWD op 26 maart in OC Westrand, Dilbeek. Er worden 9 films geprojecteerd met interviews van de cineasten (Michelle), en 29 (!) prijzen uitgereikt in totaal. De wisselbeker juniores is voor Skoop Videogroep Leuven, en die van de seniores voor de Leuvense Filmclub. 

Ook de CvB-filmgala zal in Westrand worden gehouden. Aan de CvB-wedstrijd namen 16 films van Bracina-leden deel, maar slechts 4 vallen in de speciale prijzen. Uit mijn nota's van de vergadering van 14 november: "Het concept wedstrijden zoals nu georganiseerd is voorbijgestreefd. Er moet worden nagedacht over verandering." Een gevolg van de minder goed dan verwachte resultaten van de laureaatfilm "C-You"van Alles Cannes op de CvB-wedstrijd in Kortrijk. Alles Cannes zal Bracina dan ook verlaten. 

Het CvB verhoogt het lidgeld waardoor Bracina meer moet vragen (17,50 €/lid); het clublidgeld blijft ongewijzigd (25 €/club)

Cursus: Spelen met de camera door Wim De Saeytyd op 25 november bij Locina, Achturenhuis, Leuven

Bracina-studiedag voor clubbesturen: 9 december, bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle. Er wordt een voorstel besproken voor een nieuw wedstrijdreglement (4 pagina's).

 

Eigen projecten

"Het Gouden Hamertje" is een project van Guliver, een samenwerking tussen Bracina en de Gooikse Heemkundige Kring onder impuls van André De Leener. Het gaat er namelijk om een aspect van het "materieel of immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen" in een DVD-film aan bod te laten komen. Er worden voorbereidende vergaderingen gepland waar Willy Van Blaere, en later ikzelf, namens Bracina, aan meewerken. Willy zit ook in de jury. De informatie wordt onder onze leden en de leden van de erfgoedverenigingen verspreid; bedoeling is samen een onderwerp uit te werken, wat geen gemakkelijke opdracht is. Een aanvraag voor projectsubsidie aan het CvB wordt ingediend. De wedstrijd staat open voor alle niet-professionele filmers en moet een Vlaams erfgoedonderwerp hebben. Voor deze eerste editie schreven zich 45 films in. Uiteindelijk werden 16 films door de jury geselecteerd. Ze worden getoond op een Gala waar Bracina mee de techniek verzorgt (Willy Bollyn). Die wordt gehouden in GC De Kam in Gooik op 18 november vanaf 9.30 uur. De organisatoren hebben hun best gedaan om er iets uitzonderlijk feestelijk van te maken: vloot Mercedes shuttles, met old timers geëscorteerd door de politie naar restaurant waar schitterende maaltijd aan democratische prijs, vooraanstaanden op prijsuitreiking waaronder de gouverneur van Vlaams-Brabant en de burgemeester van Gooik. De eerste prijs is een bronzen beeld ter waarde van 2500 €.  Winnaar is Jos Heynen (Limburg) met een film over "Daniël". 

In het evaluatieverslag wijst Willy Van Blaere evenwel op een financieel verlies van 520,77 euro voor Bracina, en dat terwijl Bracina de enige provincie was die een CvB-subsidie voor "speciale activiteit" had aangevraagd en gekregen.  

Binnen CvB-Vlaams-Brabant stelt Bracina aan fotokringen van Vlaams-Brabant voor om een project rond de Druivenfeesten in Overijse te realiseren. De voorzitter van de fotokringen reageert echter afwijzend en het voorstel wordt verschoven naar 2007. 

 

Bestuur, aantal clubs en lidgelden onveranderd.

 

Aantal leden: 296

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (VSCB), Leo Ceuppens en Eddy Stas (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Hans Lissens en Raymond Appelmans (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Jean-Pierre Allaerts en Lou Boghe (Locina), Gustaaf Swinnen (Damci), Jos Rinckhout en Willy Van Bamis (SCV), Michelle Cooreman (VCZ), Luc Peron en Patrick Frederickx (Cinéoks), Georges Vanoppen  en Gaston Wuestenberghs (AVT), Jozef De Mulder en Frans Luytens (HFVC), Gaston Bourlet (Webas), Peter Miseur en Jozef Baeb (Leuvense Filmclub), Johan Basteyns (Alles Cannes), Tony Renson en Edgard Schreurs (Lavidac)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2023  Bracina   globbers joomla template