Bracina 50 jaar - Aflevering 50 - 2021

 

Nieuwe situatie

Op de jaarlijkse algemene statutaire vergadering, via ZOOM, wordt beslist om per uitzondering voor 2021 geen lidgeld te innen, noch voor leden noch voor clubs, en om het bedrag van de lidgelden voortaan op een buitengewone algemene vergadering te bepalen tijdens de studiedag. Het nazicht van de boekhouding wordt verschoven naar 2022. Er vervallen geen mandaten maar Willy Bollyn geeft al aan zich volgend jaar niet herkiesbaar te stellen. Een aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving zal worden gepland van zodra fysiek kan worden vergaderd. 

Ook de uitgestelde 47ste provinciale wedstrijd zal virtueel verlopen. Aan de cineasten wordt gevraagd hun film op een videoplatform te zetten en de link door te sturen zodat jury en geïnteresseerden de films kunnen bekijken. Films van 2020 en 2021 kunnen deelnemen. De eerste onlinejuryleden zijn Fabienne De Groote, Roald Roos en Etienne Gellynck. Er volgt een openbare galaprojectie op 20 november bij SWD in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle. Welke films wanneer worden vertoond, blijft geheim en het resultaat van de wedstrijd wordt pas tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. Terwijl

SWD zorgt voor een gezellige receptie, maakt Paul de laureaten bekend: op de eerste plaats eindigt "Weg door de tijd", een 43-minutendurende reportage van Hector Vansina (Skoop), op de tweede nogmaals Hector Vansina met "Tenchi", en op de derde plaats nog een film van Skoop "Beeldenstorm" van Peter Haesendock en Marcel De Jonghe. 

 

Finale van project

14 dagen eerder (6 november) had de studiedag plaats (gebruikelijke locatie) met de openbare projectie van "Seizoenen", ons 'derde project' met de steun van het VAF. 14 films schreven in, maar 3 werden uitgesloten om verschillende redenen. Ook deze jurering gebeurt online door Jean-Paul Grauwels, Daniël De Vetter en Marc Huygelen. Zij bepalen de beste 8 films, waaruit het publiek dan mag meestemmen om de uiteindelijke winnaar aan te duiden. Dat is Charles de Ruydts (SCV) met "De bijenboom", op de tweede plaats komt Willy Bolle (SWD) met "Wintermemories" en op de derde Jean-Pierre Van Cauwenberge (HFT) met "Lente op het kasteel". Zij krijgen Fnac-bonnen van respectievelijk 75, 50 en 25 euro. SWD zorgt voor de receptie achteraf. 

Op het einde van het jaar zit er nog 3583,58 euro in kas. 

 

Cursus: op 16 oktober, workshop met Tony Jacobs "Sfeer scheppen met licht", bij Locina, Achturenhuis, Leuven

 

Aantal clubs: 5 met 39 leden

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2024  Bracina   globbers joomla template