Bracina 50 jaar - Aflevering 26 – 1997  

 

 

Begin van het einde van NAB

In 1996 wordt de Bracina-erevoorzitter Ivo Van Uffelen, net als zijn voorganger Guido Bout, voorzitter van NAB. Hij zal dat drie jaar blijven tot in 1998. Ivo vormt de NAB-wedstrijden om tot een Festival voor gepromoveerden (de "juniores") en een Festival voor gevorderden (de "seniores"). Hij introduceert de studiedag voor clubvoorzitters en de NAB-Jeugdfilmdag, geeft de aanzet tot de NAB-Infokrant, tot beginnerscursussen op video en een Festival Camera, in 1997 voor "experimentele film en humor" en in 1998 voor familiefilm, telkens in Knokke-Heist. De immer negatieve kritiek op het NAB-beleid zijn er voor hem echter te veel aan. 

Zijn opvolger Roger Vounckx zal in 2001 de start van het Centrum voor Beeldexpressie vzw mee vorm geven om te voldoen aan het nieuwe decreet dat foto en film, verplicht samen onder beeldcultuur, in één vereniging groepeert. Hiervoor wordt NAB vzw ontbonden en krijgen de provinciale besturen in een Overlegraad Film een zuiver adviserende functie. 

 

Van het bestuursfront

Als erevoorzitter krijgt Ivo alle verslagen en dus kan ik putten uit de uitgebreide verslaggeving van de secretaris, Georges De Waele, om het vervolg te schrijven. Joris Salaets (HFG) stelt zich niet herkiesbaar als technisch raadgever en wordt vervangen door clublid Willy Bollyn. Er zijn geen kandidaten voor ondervoorzitter en secretaris zodat respectievelijk Paul Wouters en Georges De Waele in die functies worden herkozen. Gaston De Wit geeft de bestuursfakkel van Locina door en verlaat de raad van bestuur van Bracina met een geschenk voor zijn jarenlange inzet. 

Met Willy Van Blaere aan het roer als voorzitter, krijgt het Bracina-bestuur een nieuw elan. Hij zorgt er bijvoorbeeld in zijn eentje voor om twee nummers van een Bracina-Flash - hoewel op de kaft Bracina-Info staat -, een contact- en infoboekje uit te geven. 

Het Bracina-lidgeld dat gedurende 9 jaar onveranderd op 50 BEF bleef, wordt met 100% verhoogd om de kas in evenwicht te houden. De subsidie die NAB krijgt en verdeelt onder de provincies daalt immers steeds, terwijl de Bracina-wedstrijd opnieuw over 2 dagen moet worden georganiseerd. Ook Sabam beslist om de bijdrage met 100 BEF te verhogen; door de laattijdige mededeling neemt NAB de verhoging van 1997 wel voor haar rekening. 

Nog ter info: Bracina is de enige provincie die het inschrijvingsgeld van haar leden aan de nationale NAB-wedstrijden terugbetaalt.

 

Filmfenomeen uit Willebroek

Voor de derde keer op rij wordt de provinciale wedstrijd georganiseerd in Recreatiecentrum Itterbeek, en wel op 26 en 27 april (15-22 uur en 10.30-17.30 uur), gevolgd door prijsuitreiking en receptie, met taakverdeling over verschillende clubs. Voor 600 BEF kan je ter plaatse een warm middagmaal verorberen, verzorgd door toedoen van SWD. De juryleden zijn: Ronny Claus (West-Vlaanderen), Lieve Gilissen en Paul Lacroix (Antwerpen), Magda Verbist (Limburg) en Roger Vounckx (Oost-Vlaanderen). Van de 12 deelnemende juniorfilms wordt "Futuroscope" van Eugy Van Gool & Dieter Ingelaere (HFT) met een gouden medaille bekroond, "Val St.-Lambert" van Maurice Engelen (Damci) met een zilveren en "Met de glimlach van Boeddha" van Willy Bolle (SWD) met een bronzen. Van de 17 deelnemende seniorfilms staat Florent Van Opstal (SWD) die overkomt van de provincie Antwerpen en Bracina nog verschillende schitterende natuurfilms cadeau zal doen, met "Baja California" op de eerste plaats (gouden medaille) en met "The Valley of the Gods" (zilveren medaille) op de tweede plaats, en staat "Een tip van de sluier" van Johan Leemans (SCV) op de derde plaats (bronzen medaille). Met die laatste film zal hij trouwens datzelfde jaar het nationale Festival voor gevorderden winnen dat NAB organiseert in Vlaams-Brabant, namelijk in CC Den Blank in Overijse, op 18 en 19 oktober. 

De wisselbeker seniores gaat uiteindelijk naar SCV (werd eerst aan SWD toegekend door fout in berekening) en de juniores is voor Damci. 

 

Moet er nog taart zijn?

Voor haar 25-jarig bestaan organiseert Bracina opnieuw een wedstrijd voor clubfilms, ditmaal met als thema "De taart". Er doen 5 clubs mee. De juryleden zijn de voorzitters van de provinciale geledingen. De eerste prijs 5000 BEF is voor SWD met "De taart", de tweede prijs 3000 BEF is voor Locina en de derde prijs 1500 BEF voor VCZ. HFT en VSCB eindigen op de vierde plaats. De viering zelf - in zaal Atlanta in Halle op 29 november - wordt ingezet met een academische zitting, gevolgd door de themawedstrijd met als bonus een Prijs van de Kijker, en een banket en feestavond. Voor 980 BEF krijg je: Scholrandje gevuld met garnalen op Oostendse wijze, andalousische roomsoep, eendenborstfilet met honing en frambozencoulis met kroketjes, taart en koffie. En er is gezorgd voor een muzikale omlijsting door een "entertainer".

 

Cursus: Scenarioschrijven door Paul Lacroix op 11 november in CC Westrand, Dilbeek

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Paul Wouters (ondervoorzitter), Georges De Waele (secretaris en PR), Maurice Crabbe (penningmeester) en Willy Bollyn (technisch raadgever)

 

Aantal clubs: 13 clubs met 279 leden

Onveranderd, mits naamsverandering HAKIS wordt HFVC of Heverse Film- en Videoclub

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (VSCB), Leo Ceuppens en Eddy Stas (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Luc De Clercq (SWD), Joris Salaets en Willy Bollyn (HFG), Theo Gillard en Fred Verbeeck (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Chrétien Van Vooren en Willy Van Bamis (SCV), Eddy Vannerom en Willy Kennis (VCZ), Luc Peron en François Gijbels (Cinéoks), Emile Van Der Niepen en Georges Vanoppen (AVT), Philemon Luytens (HFVC) en Gaston Bourlet (Webas) 

 

Bracina 50 jaar - Aflevering 25 – 1996

 

 

Oproep

Meer dan een programmaboekje heb ik niet… Kan iemand mij helpen met een jaarverslag? Een samenstelling van de raad van bestuur en het bestuur? Onthoudenswaardige feiten ?? waarvoor dank bij voorbaat!!!!! Mij mailen kan door hier te klikken.

 

Uit de uitnodiging voor de algemene vergadering van 1996, leid ik wel af dat Willy Van Blaere (SCB) voorzitter is geworden, Paul Wouters (Damci) ondervoorzitter en Georges De Waele (Damci) secretaris, ergens in 1995 (?). De laatste twee zijn herkiesbaar, evenals Joris Salaets, en allen worden herkozen in hun functie.

Smalfilmclub Brussel (SCB) is opnieuw in rouw. Na Guido Bout, is een andere clubpersoonlijkheid overleden: Jaap Schallenberg. De Nederlander, 76 jaar, was 13 jaar lid van SCB, hoofdredacteur van "het esseebeeke", het clubblad van SCB. Zijn pen kon scherp zijn, zijn opmerkingsvermogen groot en als hij het niet eens was, dan wist iedereen het. 

Het kasverslag leert 179.810 BEF inkomsten en 224.630 BEF uitgaven, of een tekort van 44.829 BEF, dat zonder probleem uit de reserve kan worden gehaald (op 1 januari 1996 bedraagt dat 183.216 BEF). 

 

24ste provinciale wedstrijd

We zijn opnieuw te gast in het Recreatiecentrum Itterbeek op 30 en 31 maart. Juryleden van deze editie zijn Willy Cocken (Antwerpen), Frieda Schotte en Ronny Claus (West-Vlaanderen), Roger Vounckx en Betty Boeckaert (Oost-Vlaanderen). 

17 juniores en 19 seniores komen aan de beurt. Laureaten zijn "PIT" (J) van Bruno Van Rompaey  (HFG), en een ex-aequo met 80 punten (zilver+) "Stairwell to heaven" (S) van Liliane Heylen & Wim Aertgeerts (HFG) en "Draad" (S) van Gaston Slaets (SCV).

Wisselbeker seniores SCV en juniores VCZ.

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Paul Wouters (ondervoorzitter), Georges De Waele (secretaris en PR), Maurice Crabbe (penningmeester) en Joris Salaets (technisch raadgever)

 

Aantal clubs: 13 met 266 leden

Aantal clubs: 13 met 266 leden

Smalfilm- en VideoClub Brussel, VSCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilm- en videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Film- en Videogroep, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks (Okselaar) en Amateur Videasten Tienen (AVT), Haachtse Film- en Videoclub (HAKIS)

Merk op dat verschillende clubs in hun naam "videoclub" hebben toegevoegd, maar alleen bij SCB zijn ook de initialen veranderd in VSCB.

Bracina 50 jaar - Aflevering 23 – 1994

 

 

Wijzigingen in het bestuur

Hakis haakt om financiële reden af (zal in 1996 terug aansluiten). Twee nieuwe clubs doen een aanvraag tot lidmaatschap, Videoclub Zennevallei (Sint-Genesius-Rode en Halle) en Camkap (Kapelle-op-en-Bos), maar alleen de eerste zal uiteindelijk aansluiten. 

De voorzitter Ivo Van Uffelen had al aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen en wordt althans tot eind 1994 vervangen door de ondervoorzitter Wim Aertgeerts. Door het ontslag van de secretaris Michelle Cooreman neemt Herman Vranckx het op zich om voorlopig het verslag van de bestuursvergaderingen te maken. Kandidaturen voor beide functies worden opengesteld. 

Maurice Crabbe wordt wel als penningmeester herverkozen. Ivo wordt op voorstel van Jos Hoeybergs tot erevoorzitter benoemd. 

 

Laureaten wedstrijd

De 22ste provinciale wedstrijd zal als een "voorlopige oplossing" worden ingericht en georganiseerd door HFG, dat dit jaar haar 25-jarig bestaan viert. Onkosten en baten zijn voor HFG waarbij wordt afgesproken dat Bracina 10.000 BEF zal betalen aan HFG voor juryonkosten (uit de NAB-subsidie vermits NAB de voorwaarden voor juryleden aan de provincie oplegt).  

Laureat bij de juniores is "Equus of zeg maar paard" van Norbert Vrancken (SCV) en bij de seniores "Dallaan 15", een speelfilm van Wim Aertgeerts, Paul Tollet en Herman Vranckx (HFG).

De wisselbeker seniores gaat naar Brussel (SCB) en de juniores naar Vilvoorde (SCV). 

(Secretaris af en dus heb ik geen verder informatie meer. Kan iemand helpen? Juryleden? Aantal films? Waar wedstrijd? Wat met de 2 nieuwe clubs?? Mij mailen kan door hier te klikken)

 

Lidgelden: NAB 200 BEF/lid en Bracina 1000 BEF/club

 

Bestuur: Wim Aertgeerts (dd voorzitter en ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester, Joris Salaets (technisch raadgever/materiaalmeester), Herman Vranckx (dd secretaris)

 

Aantal clubs: ?? met ?? leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Filmgroep (HFG) en Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ)

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Leo Ceuppens en Omer Servaes (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), ?? (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters (Damci), ??(SCV), ?? (Webas)

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Wim Aertgeerts, Maurice Crabbe en ??

Bracina 50 jaar - Aflevering 24 – 1995

 

 

Een primeur

Naast Videoclub Zennevallei (Sint-Genesius-Rode) sluiten nog twee nieuwe clubs zijn aan: Cinéoks uit Okselaar en de Amateurvideasten Tienen (AVT).

Wim Aertgeerts is nog steeds voorzitter en slaagt erin om vijf vrouwen te strikken als juryleden voor de provinciale wedstrijd. Een primeur, waar hij terecht fier op is, al noemt hij het in zijn voorwoord in het programmaboekje "een experiment" dat naar verhoopt een "andere kijk op festivalfilms geeft". Daar moeten Magda Verbist (Limburg), Lieve Cluytmans (Antwerpen), Betty Boeckaert (Oost-Vlaanderen), Frieda Schotte (West-Vlaanderen) en Joke Cardon (extern) voor zorgen. 

De wedstrijd zelf wordt ingericht door SWD in Recreatiecentrum Itterbeek op 4 en 5 maart. De 12 juniores komen aan de beurt op zaterdagavond (van 18 tot 22 uur). De 18 seniores worden geprojecteerd op zondag van 10 tot 20 uur, gevolgd door de prijsuitreiking en receptie vanaf 21.30 uur, en als ik mijn nota's mag geloven sneeuwde het die dag. Laureaat juniores zijn Roger Oversteyns & Theo Gillard (Locina) met de documentaire "Truk Lagoon". Bij de seniores haalt de toeristische film van William Van Londersele (SWD) "De streek waar geschiedenis en natuur één worden" de meeste punten (68), goed voor zilver+. 

Wisselbeker juniores Damci en seniores  SWD.

 

Oproep

Meer dan een programmaboekje heb ik niet… Kan iemand mij helpen met een jaarverslag? Een samenstelling van de raad van bestuur en het bestuur? Onthoudenswaardige feiten ?? waarvoor dank bij voorbaat!!!!! Mij mailen kan door hier te klikken.

 

Aantal clubs: 12 met ?? leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Filmgroep, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks  en Amateur Videasten Tienen (AVT)

Bracina 50 jaar - Aflevering 22 – 1993

 

 

Financiële zorgen

Zonder rechtstreekse subsidie van het Ministerie van Cultuur (die in 1990 nog 167.442 BEF bedroeg; ik heb geen cijfers van ‘91 en ’92, heeft iemand die nog in zijn archief?) worden de hoofden bij elkaar gestoken om ervoor te zorgen dat de werking van Bracina niet in het gedrang komt. Twee quotes over de trends: "In ieder geval moeten we proberen te zorgen dat de cineasten geen inschrijvingsgeld voor deelname aan de wedstrijd dienen te betalen want zij geven eigenlijk de show" en "Niettegenstaande de vele onder andere financiële problemen zal Bracina blijven bestaan zolang de clubs blijven bestaan."

Kunstenaar Gust Dierikx, een van de stichters van Bracina, maakt een exclusieve litho aan 100 exemplaren die mag worden verkocht ten bate van de Bracina-kas (50 genummerde van 1 tot 50 aan 1000 BEF/litho, en 20 van I tot XX aan 1250 BEF/litho) maar de verkoop kent geen succes. Dan wordt voorgesteld om de litho in de toekomst als Bracina-prijs te schenken aan laureaten (in plaats van bekers te moeten kopen). 

De provinciale wedstrijd sluit af met een tekort van 4250 BEF (22.824 inkomsten waaronder 9000 opbrengst van een tombola met prijzen bijeengegaard door Willy Van Blaere, en 27.074 uitgaven). Bracina organiseert in 1993 ook de NAB-wedstrijd voor juniores (16 en 17 oktober) met een taakverdeling over de verschillende clubs en dat levert 28.150 BEF op. Voorafgaand aan de wedstrijd, organiseert NAB in Jezus-Eik, waar de junioreswedstrijd plaats heeft, een persconferentie en na de wedstrijd wordt "NAB 20 jaar" officieel ingeluid. Samen met de toelage van 47.758 BEF die Bracina van NAB krijgt, in functie van het aantal leden, sluit de penningmeester de kas van 1993 af met een bonus van 72.100 BEF. 

Wim Aertgeerts en Michelle Cooreman worden unaniem als ondervoorzitter en secretaris herkozen. Gaston De Wit stelt zich niet herkiesbaar en Joris Salaets wordt in zijn plaats technisch raadgever. 

Van Bracina-Actueel verschijnt maar één nummer door gebrek aan belangstelling. 

 

Provinciale wedstrijd weer naar Leuven

Voor de inrichting van de 21ste provinciale wedstrijd stelt HFG zaal Heliand voor in Leuven. Verschillende clubs zetten zich in voor de organisatie. Onkosten en inkomsten zijn voor Bracina. Bij de 15 juniores en 17 seniores zijn er nog 3 super 8-films en 2 16 mm-films, de overige producties zijn video, meestal SVHS en enkele VHS. De projecties kunnen op één dag worden afgehandeld, zondag 21 maart, met proclamatie om 21 uur in dezelfde zaal, toch nog gevolgd door een receptie aangeboden door Bracina. 

Juryleden: Lieve Cluytmans en Tony Jacobs (Antwerpen), Etienne Herinckx (Limburg), Roland Colpaert (Oost-Vlaanderen) en Roger Hemeleers (voorzitter van de fotoclub Jezus-Eik).

De "medaillekermis" (punten van de jury komen overeen met goud, zilver, brons en daar krijgt elke cineast aan de provinciale wedstrijd een medaille voor) wordt afgeschaft en er blijven slechts één gouden, één zilveren en één bronzen medaille over (op basis van het totale aantal gekregen punten). 

Goud is er voor Yves Jossa met zijn twee films die ex-aequo eindigen "Fitnesstraining als psychomotorische therapie bij depressieve patiënten" en "Snelle Brommers, Gekke Jongens" (J) en Chrétien Van Vooren met "Kinderen van de woestijn" (S), zilver voor Norbert Vrancken met "Air" (J) en Jean Diddens, eveneens ex-aequo met zijn twee films "Bergvolk" en "Leven op een puinhoop" (J), brons voor Ilse en Bruno Van Rompaey met "Drivers's seat" (J) en Film- en Videoclub Damci met "My way" (S). Alle andere deelnemers krijgen een diploma. 

De wisselbeker juniores is voor HFG en die van de seniores gaat opnieuw naar SCV, definitief, want SCV wint de beker voor de derde keer op rij, en dit al voor de tweede maal.

 

Bestuur: Ivo Van Uffelen (voorzitter), Wim Aertgeerts (ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester), Georges De Waele (public relations, ontslag in september en niet vervangen), Joris Salaets (technisch raadgever/materiaalmeester), Michelle Cooreman (secretaris)

 

Lidgelden: NAB vraag 260 BEF/lid en Bracina 500 BEF/club

 

Aantal clubs: 10 met 240 leden

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Filmgroep (HFG) en Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Haachtse Amateurkineasten Studio (Hakis) 

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Leo Ceuppens (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Jean Diddens (SCV), Gaston Bourlet (Webas), Jozef De Mulder en Lodewijk Verbruggen (Hakis)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2022  Bracina   globbers joomla template