Bracina 50 jaar - Aflevering 43 – 2014  

 

Veel discussies

Jean-Pierre Van Cauwenberge en Paul Tollet worden als voorzitter en secretaris opnieuw verkozen voor een termijn van 4 jaar. Brainstorming voor een nieuw derde project wordt verdergezet. Thema: een evenement, dat later op aanbeveling van het CvB, de titel "Het bruist in…" zal meekrijgen. Discussie over het beperken van het gebruik van "beelden geplukt van het internet". Tweede discussiepunt over films die geen 70% halen op de clubwedstrijd en toch inschrijven voor de provinciale wedstrijd. Zonder discussie, DVD-films zijn niet toegelaten op de wedstrijden. De oude Bracina-website draait vierkant maar de nieuwe is in een gevorderd stadium en zal de oude in september vervangen. Overlijden van Jan Rogier, bestuurder voor SCV, die zal worden vervangen door Piet Vandenpoel in september. 

 

Groot aantal films

Voor de 42ste provinciale wedstrijd trekken we nogmaals naar het Recreatiecentrum, Itterbeek. Op 26 en 27 april jureren Betty Boeckaert en Denise Van Uytfanghe (onafhankelijken), Leslie Eggermont en Christiane De Milt (Wevac) en Tony Jacobs (Provac) 9 juniorfilms en 50 seniorfilms. Bij de juniores staat Jan Coppye (HFT) met "Op zoek naar groen" op de eerste plaats, Joris Salaets (Skoop) met "De waterdansers" op de tweede en Remy Boon (Skoop) met "Schynige Platte" op de derde; de wisselbeker is voor Locina. Bij de seniores zijn dat respectievelijk: Frank Noels (SWD) met "Venster op Oman", Marc De Donder (SWD) met "Book of Mormon" en Jeannine De Ridder (HFT) met "An American dream"; de wisselbeker gaat naar K65 die met slechts 3 deelnemende films het hoogste gemiddelde heeft (3 films in wedstrijd is het minimum om voor de wisselbeker in aanmerking te komen). 

De Gala heeft plaats in CC Westrand, Dilbeek, op 18 mei om 14 uur. Projecties en prijsuitreikingen lopen nu door elkaar, alleen de eerst geklasseerde junior- en seniorfilm worden getoond, aangevuld met films die van de jury een speciale vermelding kregen, met telkens een kort interview van de cineast. SWD verzorgt de receptie. 

 

In onmin met het CvB

Een nieuw CvB-wedstrijdreglement voor volgend jaar beperkt de filmduur tot 45 min. De meerderheid van de Bracina-bestuurders is het hier niet mee eens. Ook het nieuwe wedstrijdconcept met een gesloten wedstrijd en alleen een openbare Filmgala met de genomineerde films wordt niet goed onthaald. Maar de meerderheid van de raad van bestuur van CvB gaat akkoord en dit reglement is dus geldig. Bovendien werkt het CvB een minimaal gemeenschappelijk wedstrijdreglement uit voor de provinciale wedstrijden (voor 2016?).

Dit zal de laatste CvB-wedstrijd - niet openbaar op 27 en 28 september - en Gala zijn georganiseerd door de CvB-projectgroep Filmwedstrijden met nominaties. Personeelsleden van het CvB zouden helpen bij de organisatie van de Filmgala in het Arca-theater, Gent, op zondag 9 november, maar dat botert niet echt goed. Er loopt allerlei mis al is de publieke belangstelling groot en de locatie te klein. Algemeen laureaat is "De loods" van Kurt Velghe. Voor Bracina wint "Never ending story", een clubfilm van HFT, de nominatie in Verhaallijn - en dat terwijl de film op de Bracina-wedstrijd nipt de vereiste 75% haalde (75,4%).

 

 

Studiedag wordt vormingsdag voor clubbesturen: het CvB vereist om subsidies toe te kennen dat een vormingsmoment wordt ingebouwd, en dus geeft Carl Goossens een update over "digitale dragers en formaten" op 29 november bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle

 

Cursus wordt workshop Klankdecor en klankbewerking, door Daniël De Vetter, op 22 november bij Locina, Achturenhuis, Leuven

 

Filmforum: op 31 oktober bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, met Ludo Bosmans en Brecht Vanhoenacker 

 

Bestuur en Raad van bestuur: ongewijzigd

Bracina 50 jaar - Aflevering 42 – 2013  

 

Twee clubs minder

Als alleen het bestuur overblijft, is het moeilijk om zich nog een club te noemen. Dus stopt VCZ ermee. Ook Damci neemt ontslag uit Bracina wegens "geen interesse bij de leden".

We starten het jaar met 8082,80 euro. 

Voor de 41ste provinciale wedstrijd trekken we opnieuw naar CC De Borre in Bierbeek en wel op 23 en 24 maart, met Skoop en Locina voor de praktische organisatie. Een (klassiek) middagmaal wordt aangeboden tegen 20 euro (kostprijs 25 euro) maar begint wel met een glaasje cava en 2 drankjes zijn inbegrepen. 

Juryleden zijn Kees Tervoort (Nederland), Guy Ballet (onafhankelijke), Werner Van Branteghem en Christiane De Milt (Antwerpen) en Tony Jacobs (Antwerpen). Van de 5 juniorfilms staan: op de eerste plaats "Het langste land ter wereld"van Marie-Jeanne Loyez (HFT), op de tweede "De oplossing" van André Nijs (Locina) en op de derde "Naar de club" van Isi Breesch (Locina); de wisselbeker is voor Locina. Van de 38 seniorfilms eindigt als eerst geklasseerde film "William Frederick Cody" (alias Buffalo Bill) van Marc De Donder, als tweede "Oekraïne grensland aan de Dniepr" van Frank Noels (SWD) en als derde "Een stukje leven" van Roger Olivy (KVCB); de wisselbeker is nogmaals voor SCV. 

De vernieuwde Galaprojectie heeft plaats op 27 april in CC Westrand, Dilbeek, mede door SWD verzorgd, met 8 films en interviews van de cineasten. Bij de evaluatie blijkt dat het geheel te lang werd ervaren en de prijsuitreiking te langdradig. 

 

Veel Bracina-genomineerden maar…

De website verandert van provider en Carl Goossens zorgt voor een nieuwe look. Een forum waar cineasten vragen in het openbaar kunnen stellen aan collega's en hopen op een antwoord, blijkt geen succes. 

Carl zit ook in de jury van de CvB-wedstrijd - van 20 tot 22 september in OC De Djoelen, Oud-Turnhout - die nu de naam Festival van de Vlaamse niet-professionele cineasten meekreeg. Genomineerde Bracina-leden zijn: voor Vernieuwende waarde "Animo" en "Justice" twee films van Gaston Slaets (SCV), voor Klankband "Oekraïne grensland aan de Dniepr" van Frank Noels (SWD), voor Regie "Vreemde ontmoeting" van Hedwig d'Huyvetter (SCV), voor Fotografie "De schatkamer van de natuur" van Jan Olbrechts (K65), voor Verhaallijn "Een stukje leven" van Roger Olivy (KVCB) en "De weg is het doel" van Jeannine De Ridder (HFT). Dus veel nominaties maar jammer genoeg kon niemand zijn nominatie verzilveren. Algemeen laureaat is de speelfilm "Who am I?" van Marc Desmet. 

 

Lidgeld Bracina : ongewijzigd (3 euro/lid en 15 euro/club)

 

Uitgestelde cursus van 2012: 4 mei in zaal Berk en Brem, Keerbergen met Guy Ballet "Fotografische beeldtaal en compositie" (de spreker kwam evenwel pas na 2,5 uur opdagen en had zijn les absoluut niet voorbereid). Bovendien had de spreker voorzien voor de namiddag kort voordien afgezegd. Een teleurstelling voor de 49 deelnemers! Gelukkig was de organisatie en bediening van het middageten door K65 perfect!! 

 

Nieuwe cursus: op 26 oktober bij Locina, Achturenhuis, Leuven, met Tony Jacobs "Beeldcultuur, beeldtaal..." Zeer geslaagd.

 

"Platto - Feest voor erfgoed en film", de nieuwe naam van Het Gouden Hamertje, heeft plaats op 11 en 12 mei in Het Koetshuis, Roosdaal. Naast de 4 Pajotse gemeenten stappen verschillende andere sponsors mee in de organisatie. 23 films dingen naar de hoofdprijs, een camera, en die gaat naar Johnny Ressen met "Schuttersgilden in Vlaanderen". Dit zal de laatste editie zijn.

 

Studiedag: 30 november bij SWD in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, over wedstrijdreglement, organisatie van de wedstrijd en aanpassing concept voor de Gala; in de namiddag openbare projectie en prijsuitreiking van het project "Water".

 

Derde project "Water": er waren 8 aanmeldingen maar uiteindelijk slechts 5 films ingestuurd. De films werden gejureerd op 22 oktober door Marc De Donder (SWD), Paul Verhack (SCV) en Bruno Van Hoof (Heverse) zonder publiek bij HFT, CC De Ploter, Ternat. Laureaat is "Het belang van water" van Roger Olivy (KVCB). Alle deelnemers vallen in de prijzen (tickets voor Kinepolis).

 

Filmforum: op 27 november bij SCV, CC Bolwerk, Vilvoorde met Yuni Mahieu en Paul Lacroix, en Jean-Pierre als moderator

 

Aantal clubs: 10 clubs met 162 leden

Koninklijke VideoClub Brussel, KVCB (Ganshoren), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Heverse Film- en Videoclub (Heverse), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

 

Bestuur: ongewijzigd; er is een etentje met het bestuur in de Gempermolen, Sint-joris-Winge, op 29 november 2013

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (KVCB), Jaak Van Meerbeeck en Jan Olbrechts (K65), Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Raymond Appelmans (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Jos Rinckhout en Jan Rogier (SCV), Frans Luytens en Bruno Van Hoof (Heverse), Gaston Bourlet (Webas), Tony Renson en Cyriel Peeters (Lavidac)

Bracina 50 jaar - Aflevering 40 – 2011

 

 

Bestuurswissel 

Willy Van Blaere neemt na 15 jaar ontslag als voorzitter en ook als penningmeester (11 jaar). Tijdens de Gala zullen Willy en zijn Elise bedankt worden met een geschenk en bloemen. Drie personen stellen hun kandidatuur voor een plaats in het bestuur: Carl Goossens (Locina), Wim Aertgeerts en Willy Bolllyn (Skoop), en worden alle drie gekozen. De bestuursfuncties worden verdeeld (zie verder). De verdeelsleutel voor de tegemoetkomingen aan de clubs en een kilometervergoeding voor de bestuurders blijven behouden. We kunnen het jaar starten met 9063,30 euro in kas. Cinéoks neemt ontslag en van AVT is er geen nieuws. 

De regeling met Sabam over de auteursrechten muziek bepaalt dat voor elke film bij de wedstrijd een ingevulde cue-sheet moet beschikbaar zijn. Bijkomend werk voor de secretaris die de verzamelde formulieren naar het CvB doorstuurt. 

Op 3 maart overlijdt Maurice Crabbe, gewezen voorzitter van SWD en penningmeester Bracina gedurende 12 jaar. 

 

Gelukkig is er e-mail

De 39ste provinciale wedstrijd was eerst gepland in de sportzaal van Boortmeerbeek in organisatie van de Heverse maar dit kan om verschillende redenen niet doorgaan. Gedurende 10 maanden gaan de e-mails heen en weer tussen het clubbestuur en het Bracina-bestuur. Uiteindelijk zal de wedstrijd doorgaan in het GC De Zeyp (Ganshoren) op 16 en 17 april, en zorgen de leden van KVCB voor de praktische kantjes. Juryleden zijn: Tony Jacobs (Antwerpen), Christiane De Milt, Etienne Gellynck en Leslie Eggermont (West-Vlaanderen), Daniël De Vetter (Oost-Vlaanderen). Zij jureren 10 junior- en 39 seniorfilms. Bij de juniores is de eerste plaats voor Jan van Reepingen (Skoop)met "Kroniek van een onderpastoor", de tweede en derde voor Jaak van Meerbeek (K65) met "Paradijs van de Himalaya" en "Het noorden van West-Bengal"; de wisselbeker is voor KVCB. Bij de seniores staat Frank Noels (SWD) op de eerste plaats met "Van regenwoud tot nevelwoud", Marc De Donder op de tweede met "Highlights of the West" en op de derde plaats met "From San Francisco to Los Angeles"; en gaat de wisselbeker naar SCV dat hiermee aan een vierde trio begint.

De Gala met interviews en prijsuitreiking staat gepland in Studio 2000, Haacht, op 29 mei. Omdat de Heverse afhaakt voor de organisatie, springen de leden van K65 in en die zorgen voor een receptie "met standing". Maar de projecties zelf werden onderbroken door een stroompanne ?? (en ik herinner mij nog dat ik moest "improviseren"…in afwachting van het herstel). Beste lezers, was dit inderdaad hier ??? want in het verslag staat er niets van in…

 

Cursus: Ronny Claus op 10 december bij Skoop (Burgemeesterstraat, Leuven) over structuur en opbouw in documentaire, reis- en scenariofilms, en continuïteit in kleur, vorm, beweging en belichting

 

Studiedag: 3 december bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle over de werking van de clubs, elke club mag zichzelf voorstellen

 

Filmforum: 3 oktober bij Locina (Achturenhuis, Leuven) met als gastsprekers Thomas Van Hoeteghem en Tomas Hendriks. Deze editie wordt hoger gewaardeerd dan vorig jaar, er is meer evenwicht tussen de sprekers, hoogstwaarschijnlijk door het aanstellen van Carl Goossens als moderator. 

 

De CvB-wedstrijd is nog eens te gast in onze provincie, op 8 +9 oktober in GC De Bosuil, Jezus-Eik, waar ook de Gala zal plaats hebben op 13 november. Genomineerden uit onze provincie zijn: Hector Vansina (Skoop) met "De vernuftige edelman" voor Klankband en Frank Noels (SWD) met "Van regenwoud tot nevelwoud" voor Fotografie. In deze laatste categorie haalt zijn medeclublid Marc De Donder de nominatie Fotografie binnen met "Highlights of the West". 

 

Aantal clubs: 12 clubs met 162 leden

Koninklijke VideoClub Brussel, KVCB (Ganshoren), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Heverse Film- en Videoclub (Heverse), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

 

Bestuur: Jean-Pierre Van Cauwenberge (voorzitter), Carl Goossens (ondervoorzitter), Paul Tollet (secretaris én penningmeester), Wim Aertgeerts (public relations), en Willy Bollyn (technisch raadgever). Michelle Cooreman blijft gecoöpteerd webmaster.

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (KVCB), Eddy Stas en Jan Olbrechts (K65), Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Raymond Appelmans (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Paul Wouters en Gustaaf Swinnen (Damci), Jos Rinckhout en Jan Rogier (SCV), Michelle Cooreman (VCZ), Frans Luytens en Johan Daenen (Heverse), Gaston Bourlet (Webas), Tony Renson en Cyriel Peeters (Lavidac)

Bracina 50 jaar - Aflevering 41 – 2012

 

Bracina is 40 nu

Voor haar 40ste verjaardag schrijft Bracina een wedstrijd voor éénminuutfilms uit. Slechts 5 films schrijven in, waaronder 3 van Locina. Winnaar wordt een clubfilm van Skoop "Pik-nick". De films worden geprojecteerd op de provinciale wedstrijd en beoordeeld door dezelfde jury. Daarvoor worden we verwelkomd in CC De Borre in Bierbeek, door Skoop Videogroep Leuven en Locina, op 21 en 22 april. De juryleden, Etienne Herinckx en Walter De Cock (Limburg), Betty Bouckaert (Oost-Vlaanderen), Tony Jacobs (Antwerpen) en Guy Ballet (onafhankelijke), beoordelen ook 6 juniorfilms en 47 seniorfilms. Bij de juniores eindigt Marie-Jeanne Loyez (HFT) met "A city that never sleeps" als eerst geklasseerde, gevolgd door Remy Boon (Skoop) met "Begijnhof Diest" en Roger Deprouw (KVCB) met "Tarascon in feest". Bij de seniores ziet de top 3 er zo uit: "Confession" van Gaston Slaets (SCV), "Hombrez de maiz" van Jeannine de Ridder (HFT) en "Het rode eiland" van Liliane Suykens (K65). Beide wisselbekers vliegen nog eens definitief de deur uit omdat ze telkens driemaal op rij werden gewonnen: bij de juniores door KVCB (wat een primeur is!) en bij de seniores door SCV (voor de 4de maal!!).

De Gala heeft plaats op zondag 12 mei vanaf 14 uur in CC De Ploter, Sint-Katharina-Lombeek, de stek van HFT. Er zijn een overzicht van 40 jaar activiteit en interviews van de cineasten van wie de film wordt geprojecteerd. Daarna is er de prijsuitreiking en de namiddag wordt afgesloten door een feestmaal (54 ingeschrevenen) en DJ Casy Siebens. Elke club krijgt een dvd met een compilatie van de vertoonde films. 

De CvB-wedstrijd is in Sint-Truiden, CC De Bogaard, op 6, 7 en 8 mei waar 10 Bracina-films aan deelnemen. Onder de laureaten, genomineerd voor Sociaal aspect "Confession" van Gaston Slaets, voor Fotografie "Het mysterieuze paradijs" van Liliane Suykens en voor Klankband "Het rode eiland" eveneens van Liliane Suykens. De algemene laureaat is Ronny Claus met "Spiegels". 

 

Filmforum: 22 oktober bij Locina (Achturenhuis, Leuven) over documentaire film met Hubert De Wulf en Michael Palmaers, met Carl als moderator

 

Cursus: er waren al 60 inschrijvingen maar Guy Ballet meldt zich ziek en kan de cursus niet geven; een vervanger kan niet worden gevonden en de cursus verschuift naar 2013.

 

Studiedag: 1 december bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Uriks-Kapelle. Onderwerpen: forum op de Bracina-website door Carl en presentatie van ons 'derde 'project (volgens het convenant) "Water" door Jean-Pierre. Maar wat eten we? Tomatensoep met balletjes, wok van kip met Thaise groenten, groene curry en kokosmelk, gebak, voor 16,50 euro aangeboden door Bracina.

 

Aantal clubs: 11 clubs met 153 leden

Koninklijke VideoClub Brussel, KVCB (Ganshoren), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Heverse Film- en Videoclub (Heverse), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

(Damci was het hele jaar verontschuldigd en wordt daarom niet meer meegeteld)

 

Bestuur: ongewijzigd 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (KVCB), Eddy Stas en Jan Olbrechts (K65), Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Raymond Appelmans (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Jos Rinckhout en Jan Rogier (SCV), Michelle Cooreman (VCZ), Frans Luytens en Johan Daenen (Heverse), Gaston Bourlet (Webas), Tony Renson en Cyriel Peeters (Lavidac)

Bracina 50 jaar - Aflevering 39 – 2010

 

Nieuwe statuten, nieuwe secretaris

De nieuwe statuten die van Bracina een vzw maken, en bijhorend huishoudelijk reglement worden goedgekeurd. Het jaar start met 9101,91 euro in kas. 

Luc De Clercq, die gedurende 7 jaar secretaris was, is ontslagnemend door ziekte. Hij zal op 4 september overlijden. Paul Tollet wordt verkozen tot nieuwe secretaris. Willy Van Blaere en Jean-Pierre Van Cauwenberge worden als voorzitter en ondervoorzitter herverkozen.

Op 15 september overlijdt ook Gaston De Wit, die van 1981 tot en met 1992 in het bestuur zetelde.  

 

Vlaams-Brabants filmfestival

Een kortfilmfestival - los van het gewone wedstrijdcircuit - dat openstaat voor "alle amateurcineasten uit Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" en eerst in november 2009 was gepland, later verschoven naar mei 2010, wordt  afgevoerd. Daar kunnen verschillende redenen voor worden aangehaald: geen  CvB-subsidie "speciale projecten", deelname beperkt tot CvB-leden wegens de Sabam-regeling voor auteursrechten muziek, en waarschijnlijk doorslaggevend dat er slechts 10 films inschrijven uit twee clubs (HFT en KVCB).  

 

38ste provinciale wedstrijd 

Deze wordt door SWD ingericht in Recreatiecentrum Itterbeek op 17 en 18 april, met middagmaal ter plaatse. Juryleden zijn Christiane De Milt, Leslie Eggermont en Pierre Decru (West-Vlaanderen), Tony Jacobs (Antwerpen) en Etienne Maes (Oost-Vlaanderen). Er zijn slechts 7 juniores maar 40 seniores. Bij de juniores staat Jan Coppye (HFT) op één met "Canyons in het zuidwesten van de VS", Lena Moonens (SWD) op twee met "De Erasmustuin in Anderlecht" en Roger Deprouw (KVCB) op drie met "Astronomie"; de wisselbeker is voor KVCB. Bij de seniores is de eerste plaats voor Johan Leemans (SCV) met "Leven en sterven in de schaduw van de Everest", de tweede voor Jeannine De Ridder (HFT) met "Leven met de doden" en de derde voor Frank Noels (SWD) met "Dagboek van een eenzame"; de wisselbeker is voor SCV. 

De Gala wordt eveneens georganiseerd door SWD in het CC Westrand, Dilbeek, op zondag 25 april: 10 films met interviews van de cineasten.

Nationaal wint Florent het nevenklassement Fotografie met "Costa Rica, ecologisch paradijs", is Marc Provost met "United colors of Yellowstone" genomineerd in hetzelfde nevenklassement. Florent is ook laureaat in de reeks Informatiefilms. 

 

Nadat hij 10 maal Bracina-laureaat werd (niemand deed het hem voor of na), heeft Florent Van Opstal Bracina verlaten. Hij zal nog wel nationaal in de prijzen vallen, maar niet meer als Bracina-lid. De afstand vanuit Willebroek is te ver en hij zal aansluiten bij de filmclub van Boom. Vandaar dat hij hier verder niet meer zal worden vermeld. 

 

Cursus: door Elie Declercq op 9 oktober in het Lokaal van Skoop (Leuven) over montage in HD, Pinnacle Studio, Smartsound, …

 

Studiedag voor clubbesturen: 20 november bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle over de organisatie van wedstrijd en gala, en toekomst van Vlaams-Brabants filmfestival

 

 

Eerste Filmforum: een initiatief van het CvB in elke provincie, waarbij een professionele cineast en een amateur over hun films komen praten. Gerrit Messiaen en Christine De Milt waren de eerste gastsprekers bij Bracina (Locina, Achturenhuis, Leuven op 13 december)

 

Het Gouden Hamertje: de organisatie omvat naast Gooik nu ook 3 andere gemeenten uit het Pajottenland, Galmaarden, Lennik en Roosdaal. "De unieke combinatie van kortfilm en erfgoed geeft deze wedstrijd een originele toets", legt André De Leener uit in Het Nieuwsblad. Uit heel Vlaanderen komen 30 inschrijvingen. De bijdrage van Bracina beperkt zich tot "technische ondersteuning, palmares en trofeeën" omdat geen financiële steun vanuit het CvB meer mogelijk is voor een terugkerend project. Op de openbare projectie op 14 november in GC Het Koetshuis, Roosdaal, wordt de winnaar bekend gemaakt: met "Het Hobos" mag  Jos Heynen een tweede bronzen beeld "Het Gouden Hamertje" van Dierik Potvlieghe mee naar Limburg nemen. 

 

Aantal clubs: 14 clubs met 216 leden

Koninklijke VideoClub Brussel, KVCB (Ganshoren), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ),  Videoclub Cinéoks (Okselaar), Amateur Videasten Tienen (AVT), Heverse Film- en Videoclub (HFVC), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter en penningmeester), Jean-Pierre Van Cauwenberge (ondervoorzitter/verantwoordelijke decreetactiviteiten), Paul Tollet (secretaris)

(aangevuld met "gedelegeerden": Willy Bollyn (techniek), Michelle Cooreman (webmaster))

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (KVCB), Jan Albrechts en Eddy Stas (K65), Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Raymond Appelmans (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Paul Wouters en Gustaaf Swinnen (Damci), Jos Rinckhout en Jan Rogier (SCV), Michelle Cooreman (VCZ), Luc Peron en Willy Golsteyn (Cinéoks), Georges Van Oppen  en Gaston Wuestenberghs (AVT), Frans Luytens en Freddy Courtois (HFVC), Gaston Bourlet (Webas), Tony Renson en Cyriel Peeters (Lavidac)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2023  Bracina   globbers joomla template