Bracina 50 jaar - Aflevering 40 – 2011

 

 

Bestuurswissel 

Willy Van Blaere neemt na 15 jaar ontslag als voorzitter en ook als penningmeester (11 jaar). Tijdens de Gala zullen Willy en zijn Elise bedankt worden met een geschenk en bloemen. Drie personen stellen hun kandidatuur voor een plaats in het bestuur: Carl Goossens (Locina), Wim Aertgeerts en Willy Bolllyn (Skoop), en worden alle drie gekozen. De bestuursfuncties worden verdeeld (zie verder). De verdeelsleutel voor de tegemoetkomingen aan de clubs en een kilometervergoeding voor de bestuurders blijven behouden. We kunnen het jaar starten met 9063,30 euro in kas. Cinéoks neemt ontslag en van AVT is er geen nieuws. 

De regeling met Sabam over de auteursrechten muziek bepaalt dat voor elke film bij de wedstrijd een ingevulde cue-sheet moet beschikbaar zijn. Bijkomend werk voor de secretaris die de verzamelde formulieren naar het CvB doorstuurt. 

Op 3 maart overlijdt Maurice Crabbe, gewezen voorzitter van SWD en penningmeester Bracina gedurende 12 jaar. 

 

Gelukkig is er e-mail

De 39ste provinciale wedstrijd was eerst gepland in de sportzaal van Boortmeerbeek in organisatie van de Heverse maar dit kan om verschillende redenen niet doorgaan. Gedurende 10 maanden gaan de e-mails heen en weer tussen het clubbestuur en het Bracina-bestuur. Uiteindelijk zal de wedstrijd doorgaan in het GC De Zeyp (Ganshoren) op 16 en 17 april, en zorgen de leden van KVCB voor de praktische kantjes. Juryleden zijn: Tony Jacobs (Antwerpen), Christiane De Milt, Etienne Gellynck en Leslie Eggermont (West-Vlaanderen), Daniël De Vetter (Oost-Vlaanderen). Zij jureren 10 junior- en 39 seniorfilms. Bij de juniores is de eerste plaats voor Jan van Reepingen (Skoop)met "Kroniek van een onderpastoor", de tweede en derde voor Jaak van Meerbeek (K65) met "Paradijs van de Himalaya" en "Het noorden van West-Bengal"; de wisselbeker is voor KVCB. Bij de seniores staat Frank Noels (SWD) op de eerste plaats met "Van regenwoud tot nevelwoud", Marc De Donder op de tweede met "Highlights of the West" en op de derde plaats met "From San Francisco to Los Angeles"; en gaat de wisselbeker naar SCV dat hiermee aan een vierde trio begint.

De Gala met interviews en prijsuitreiking staat gepland in Studio 2000, Haacht, op 29 mei. Omdat de Heverse afhaakt voor de organisatie, springen de leden van K65 in en die zorgen voor een receptie "met standing". Maar de projecties zelf werden onderbroken door een stroompanne ?? (en ik herinner mij nog dat ik moest "improviseren"…in afwachting van het herstel). Beste lezers, was dit inderdaad hier ??? want in het verslag staat er niets van in…

 

Cursus: Ronny Claus op 10 december bij Skoop (Burgemeesterstraat, Leuven) over structuur en opbouw in documentaire, reis- en scenariofilms, en continuïteit in kleur, vorm, beweging en belichting

 

Studiedag: 3 december bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle over de werking van de clubs, elke club mag zichzelf voorstellen

 

Filmforum: 3 oktober bij Locina (Achturenhuis, Leuven) met als gastsprekers Thomas Van Hoeteghem en Tomas Hendriks. Deze editie wordt hoger gewaardeerd dan vorig jaar, er is meer evenwicht tussen de sprekers, hoogstwaarschijnlijk door het aanstellen van Carl Goossens als moderator. 

 

De CvB-wedstrijd is nog eens te gast in onze provincie, op 8 +9 oktober in GC De Bosuil, Jezus-Eik, waar ook de Gala zal plaats hebben op 13 november. Genomineerden uit onze provincie zijn: Hector Vansina (Skoop) met "De vernuftige edelman" voor Klankband en Frank Noels (SWD) met "Van regenwoud tot nevelwoud" voor Fotografie. In deze laatste categorie haalt zijn medeclublid Marc De Donder de nominatie Fotografie binnen met "Highlights of the West". 

 

Aantal clubs: 12 clubs met 162 leden

Koninklijke VideoClub Brussel, KVCB (Ganshoren), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Heverse Film- en Videoclub (Heverse), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

 

Bestuur: Jean-Pierre Van Cauwenberge (voorzitter), Carl Goossens (ondervoorzitter), Paul Tollet (secretaris én penningmeester), Wim Aertgeerts (public relations), en Willy Bollyn (technisch raadgever). Michelle Cooreman blijft gecoöpteerd webmaster.

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (KVCB), Eddy Stas en Jan Olbrechts (K65), Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Raymond Appelmans (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Paul Wouters en Gustaaf Swinnen (Damci), Jos Rinckhout en Jan Rogier (SCV), Michelle Cooreman (VCZ), Frans Luytens en Johan Daenen (Heverse), Gaston Bourlet (Webas), Tony Renson en Cyriel Peeters (Lavidac)

Bracina 50 jaar - Aflevering 39 – 2010

 

Nieuwe statuten, nieuwe secretaris

De nieuwe statuten die van Bracina een vzw maken, en bijhorend huishoudelijk reglement worden goedgekeurd. Het jaar start met 9101,91 euro in kas. 

Luc De Clercq, die gedurende 7 jaar secretaris was, is ontslagnemend door ziekte. Hij zal op 4 september overlijden. Paul Tollet wordt verkozen tot nieuwe secretaris. Willy Van Blaere en Jean-Pierre Van Cauwenberge worden als voorzitter en ondervoorzitter herverkozen.

Op 15 september overlijdt ook Gaston De Wit, die van 1981 tot en met 1992 in het bestuur zetelde.  

 

Vlaams-Brabants filmfestival

Een kortfilmfestival - los van het gewone wedstrijdcircuit - dat openstaat voor "alle amateurcineasten uit Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" en eerst in november 2009 was gepland, later verschoven naar mei 2010, wordt  afgevoerd. Daar kunnen verschillende redenen voor worden aangehaald: geen  CvB-subsidie "speciale projecten", deelname beperkt tot CvB-leden wegens de Sabam-regeling voor auteursrechten muziek, en waarschijnlijk doorslaggevend dat er slechts 10 films inschrijven uit twee clubs (HFT en KVCB).  

 

38ste provinciale wedstrijd 

Deze wordt door SWD ingericht in Recreatiecentrum Itterbeek op 17 en 18 april, met middagmaal ter plaatse. Juryleden zijn Christiane De Milt, Leslie Eggermont en Pierre Decru (West-Vlaanderen), Tony Jacobs (Antwerpen) en Etienne Maes (Oost-Vlaanderen). Er zijn slechts 7 juniores maar 40 seniores. Bij de juniores staat Jan Coppye (HFT) op één met "Canyons in het zuidwesten van de VS", Lena Moonens (SWD) op twee met "De Erasmustuin in Anderlecht" en Roger Deprouw (KVCB) op drie met "Astronomie"; de wisselbeker is voor KVCB. Bij de seniores is de eerste plaats voor Johan Leemans (SCV) met "Leven en sterven in de schaduw van de Everest", de tweede voor Jeannine De Ridder (HFT) met "Leven met de doden" en de derde voor Frank Noels (SWD) met "Dagboek van een eenzame"; de wisselbeker is voor SCV. 

De Gala wordt eveneens georganiseerd door SWD in het CC Westrand, Dilbeek, op zondag 25 april: 10 films met interviews van de cineasten.

Nationaal wint Florent het nevenklassement Fotografie met "Costa Rica, ecologisch paradijs", is Marc Provost met "United colors of Yellowstone" genomineerd in hetzelfde nevenklassement. Florent is ook laureaat in de reeks Informatiefilms. 

 

Nadat hij 10 maal Bracina-laureaat werd (niemand deed het hem voor of na), heeft Florent Van Opstal Bracina verlaten. Hij zal nog wel nationaal in de prijzen vallen, maar niet meer als Bracina-lid. De afstand vanuit Willebroek is te ver en hij zal aansluiten bij de filmclub van Boom. Vandaar dat hij hier verder niet meer zal worden vermeld. 

 

Cursus: door Elie Declercq op 9 oktober in het Lokaal van Skoop (Leuven) over montage in HD, Pinnacle Studio, Smartsound, …

 

Studiedag voor clubbesturen: 20 november bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle over de organisatie van wedstrijd en gala, en toekomst van Vlaams-Brabants filmfestival

 

 

Eerste Filmforum: een initiatief van het CvB in elke provincie, waarbij een professionele cineast en een amateur over hun films komen praten. Gerrit Messiaen en Christine De Milt waren de eerste gastsprekers bij Bracina (Locina, Achturenhuis, Leuven op 13 december)

 

Het Gouden Hamertje: de organisatie omvat naast Gooik nu ook 3 andere gemeenten uit het Pajottenland, Galmaarden, Lennik en Roosdaal. "De unieke combinatie van kortfilm en erfgoed geeft deze wedstrijd een originele toets", legt André De Leener uit in Het Nieuwsblad. Uit heel Vlaanderen komen 30 inschrijvingen. De bijdrage van Bracina beperkt zich tot "technische ondersteuning, palmares en trofeeën" omdat geen financiële steun vanuit het CvB meer mogelijk is voor een terugkerend project. Op de openbare projectie op 14 november in GC Het Koetshuis, Roosdaal, wordt de winnaar bekend gemaakt: met "Het Hobos" mag  Jos Heynen een tweede bronzen beeld "Het Gouden Hamertje" van Dierik Potvlieghe mee naar Limburg nemen. 

 

Aantal clubs: 14 clubs met 216 leden

Koninklijke VideoClub Brussel, KVCB (Ganshoren), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ),  Videoclub Cinéoks (Okselaar), Amateur Videasten Tienen (AVT), Heverse Film- en Videoclub (HFVC), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter en penningmeester), Jean-Pierre Van Cauwenberge (ondervoorzitter/verantwoordelijke decreetactiviteiten), Paul Tollet (secretaris)

(aangevuld met "gedelegeerden": Willy Bollyn (techniek), Michelle Cooreman (webmaster))

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (KVCB), Jan Albrechts en Eddy Stas (K65), Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Raymond Appelmans (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Paul Wouters en Gustaaf Swinnen (Damci), Jos Rinckhout en Jan Rogier (SCV), Michelle Cooreman (VCZ), Luc Peron en Willy Golsteyn (Cinéoks), Georges Van Oppen  en Gaston Wuestenberghs (AVT), Frans Luytens en Freddy Courtois (HFVC), Gaston Bourlet (Webas), Tony Renson en Cyriel Peeters (Lavidac)

Bracina 50 jaar - Aflevering 28 – 1999

Heibel, boel …

De nieuwe clubafgevaardigde van VCZ vanaf september is Ivo Van Uffelen en vermits hij trouw van elke Bracina-vergadering een schriftelijk verslag voor de clubvoorzitter maakt, geraak ik terug aan meer info. 

Zo lees ik dat Michel Wybo dd Bracina-secretaris is op dat moment. De penningmeester Maurice Crabbe ligt in de clinch met de voorzitter Willy Van Blaere: het gaat erom dat Maurice weigert de NAB-lidgelden door te storten wegens onenigheid over een subsidie waar Bracina van NAB al of niet recht zou op hebben. Maurice neemt in november ontslag en is voor 2000 niet herkiesbaar, na 12 jaar penningmeesterschap. Zijn taak wordt tot de volgende algemene vergadering overgenomen door de voorzitter.

Ook in HFG is er heibel wat resulteert in het vertrek van een aantal leden die een 14de Bracina-club vormen: de Leuvense Filmclub, met Jos Hoeyberghs aan het hoofd.

Voor haar werking heeft Bracina 12.432 BEF in kas. 

 

en onenigheid

Voor de 27ste editie van de provinciale wedstrijd trekken we voor de vierde maal naar het Recreatiecentrum Itterbeek, en wel op 24 en 25 april. SWD neemt de organisatie op zich, met de steun van het gemeentebestuur, de Cultuurraad, het OC Westrand van Dilbeek, het Recreatiecentrum Itterbeek, en de BBL. 

Juryleden zijn Roger Vounckx (Oost-Vlaanderen), Hector Poel (Limburg), Bert Tauwenberg en Raymond Cardinael (Antwerpen) en Werner Van Branteghem (West-Vlaanderen). Van de 16 juniores haalt een clubfilm van Locina "Het Leuvense stadhuis" goud. Zilver is er voor Willy Van Bamis (SCV) met "De melkweg" en brons voor Pierre Maas (SWD) met "Een trip door Frankrijk". De wisselbeker gaat naar Locina. Bij de seniores zijn er 20 films: Florent Van Opstal (SWD) haalt voor de derde maal op rij goud met "Het levende woud" en zilver met "Sula Bassana"; brons is voor een clubfilm van SWD "Zwijgen als een graf", waardoor SWD met gemak de wisselbeker seniores binnenhaalt. 

De wedstrijdsfeer wordt ontsierd door een onenigheid over de toelating tot de NAB-wedstrijd. Daarvoor is volgens het NAB-reglement 75% nodig, maar in het Bracina-reglement staat dat een film die van 4 op de 5 juryleden minimum 75% krijgt, naar de nationale wedstrijd mag doorgaan. Waarom Bracina dat in haar reglement heeft gezet, is mij ook een raadsel want het is tenslotte NAB die de voorwaarden voor haar wedstrijd hanteert. De juryleden zijn evenwel onverbiddelijk en de film "Het echte China" van Johan Leemans (SCV) kan met 74% niet naar de nationale wedstrijd. Het gevolg is dat de verhouding tussen Johan Leemans en Bracina nooit meer goed zal komen.

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Joris Salaets (ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester) en Willy Bollyn (technisch raadgever)

 

Aantal clubs: 14 clubs met 299 leden

Smalfilm- en VideoClub Brussel, VSCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilm- en videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Film- en Videogroep, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks (Okselaar) en Amateur Videasten Tienen (AVT), Heverse Film- en Videoclub (HFVC), Leuvense Filmclub

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Willy Van Blaere, Maurice Crabbe en ??

 

In memoriam Raymond Dangez

 

Op 18 juni overleed Raymond Dangez op 85-jarige leeftijd, 16 jaar na een beroerte die hem uit de actieve amateurfilmwereld haalde. We zagen hem laatst op een nab 2.0-wedstrijd vóór corona haar intrede deed. Zijn vrienden vertellen dat hij al heel lang met een filmcamera rondliep, maar zijn beste prestatie was een film over Vincent Van Gogh die zilver haalde op de provinciale wedstrijd.

Ik leerde Raymond later kennen, toen hij penningmeester van NAB werd, dat was in 1996. In West-Vlaanderen was hij toen een gekende figuur, maar in het verre Vlaams-Brabant was de vraag "wie is diene Dangez eigenlijk?"… De volgende dag, clubwedstrijd bij de Brugse amateurcineasten, konden we hem "in het echt" ontmoeten, samen met zijn echtgenote Chris. En dat viel best mee: een vriendelijke tot charmante persoonlijkheid, kende blijkbaar iedereen, kon over alle onderwerpen meepraten, en altijd "afgeborsteld"… Met de jaren leerden we hem beter kennen, en die eerste indruk werd bevestigd. 

Met hem als penningmeester kon de vereniging op beide oren slapen. Intussen deed hij zijn andere functies verder: secretaris van de Koninklijke CinéClub Waregem (KCCW) en van de West-Vlaamse AmateurCineasten (WEVAC). Telkens volgde hij daarbij klinkende namen op: in de club Guido Withouck, in de provincie Louis Meulders, nationaal Jozef Robberecht. Nu, de zijne ernaast, zal niet verbleken… In al wat hij deed was hij consciëntieus, ordelijk en punctueel.

In 2002 was hij een van de eerste bestuurders van het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) waarbij uit de verslagen blijkt dat hij het niet kon laten om steeds pertinente vragen te stellen. Zijn vaste plaats op de WEVAC-, NAB- en CvB-filmwedstrijden was aan het onthaal. Daar kwam hij in contact met iedere deelnemer en kon er zo voor zorgen dat alle inschrijvings-, SABAM-, en andere formulieren ondertekend werden en de kosten betaald. In 2005 heeft België de internationale UNICA filmwedstrijd ingericht in Blankenberge. Er werd een werkgroep opgericht die het event één jaar lang voorbereidde. Er moesten uitstappen worden gepland, bussen gereserveerd, eetmalen voorzien, dagmenu's samengesteld… en in mijn herinnering hielp Raymond overal mee… Het werd een heel drukke, maar geslaagde week. 

Het ga je goed, Raymond, waar je ook bent, in een wereld waar reeds veel amateurcineasten je zijn voorgegaan. De amateurfilmwereld is letterlijk aan het uitsterven. 

De herinnering aan wie je was, zal evenwel voor altijd in onze gedachten blijven en dat is maar goed ook.

 

MC

Bracina 50 jaar - Aflevering 27 – 1998

 

Uit de bestuursverslagen

Op de algemene ledenvergadering in het Provinciaal Domein Kessel-Lo zijn Willy Van Blaere (VSCB) en Maurice Crabbe (SWD) herkiesbaar en worden als voorzitter en penningmeester ook effectief herverkozen; andere kandidaten zijn er niet. Paul Wouters en Georges De Waele (Damci) geven hun ontslag voor het einde van hun termijn van twee jaar. Ook hier geen nieuwe kandidaten. Joris Salaets (HFG) verklaart zich bereid om de taak van ondervoorzitter op zich te nemen maar naar een secretaris moet nog worden gezocht. Willy Bollyn (HFG) neemt de techniek voor zijn rekening.

De viering van 20 jaar Bracina heeft de geldreserve flink doen slinken en het motto wordt: minder uitgaven en meer inkomsten.

 

30 jaar HFG

De provinciale wedstrijd wordt uitbesteed aan de Heverleese Film- en Videogroep (HFG), ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan. Plaats van het gebeuren is CC De Borre in Bierbeek, op 4 en 5 april. De juryleden, Magda Verbist (Limburg), Werner Van Branteghem (West-Vlaanderen), Raymond Cardinael en Yvonne Verbruggen (Antwerpen) en Roger Vounckx (Oost-Vlaanderen), moeten 10 juniorfilms en 28 seniorfilms quoteren. Laureaat bij de juniores is Lucien Baes (HFG) met "St Lucia smaragd van de Cariben", tweede is Jan Borms (HFT) met "Unlimited" en derde Herman H.O. Wilms met "Het Katharisme in Occitanië". Bij de seniores wint Florent Van Opstal (SWD) met "Natuurbehoud… de moeite waard", tweede wordt Johan Leemans (SCV) met "Living on a dream" en derde Louis Pauwels (SWD) met "Ze leven in alle eenzaamheid".

De wisselbeker juniores wordt niet uitgereikt, die van de seniores is voor SCV. 

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Joris Salaets (ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester) en Willy Bollyn (technisch raadgever)

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Leo Ceuppens en Eddy Stas (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Luc De Clercq (SWD), Joris Salaets en Willy Bollyn (HFG), Theo Gillard en Fred Verbeeck (Locina), Gustaaf Swinnen(Damci), Chrétien Van Vooren en Willy Van Bamis (SCV), ?? (VCZ), Luc Peron en Johan Vervoort (Cinéoks), Emile Van Der Niepen en Georges Vanoppen (AVT), Philemon Luytens (HFVC) en Gaston Bourlet (Webas) 

 

Aantal clubs: 13

Smalfilm- en VideoClub Brussel, VSCB (Ganshoren), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilm- en videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Film- en Videogroep, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks (Okselaar) en Amateur Videasten Tienen (AVT), Heverse Film- en Videoclub (HFVC)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2023  Bracina   globbers joomla template