In memoriam Raymond Dangez

 

Op 18 juni overleed Raymond Dangez op 85-jarige leeftijd, 16 jaar na een beroerte die hem uit de actieve amateurfilmwereld haalde. We zagen hem laatst op een nab 2.0-wedstrijd vóór corona haar intrede deed. Zijn vrienden vertellen dat hij al heel lang met een filmcamera rondliep, maar zijn beste prestatie was een film over Vincent Van Gogh die zilver haalde op de provinciale wedstrijd.

Ik leerde Raymond later kennen, toen hij penningmeester van NAB werd, dat was in 1996. In West-Vlaanderen was hij toen een gekende figuur, maar in het verre Vlaams-Brabant was de vraag "wie is diene Dangez eigenlijk?"… De volgende dag, clubwedstrijd bij de Brugse amateurcineasten, konden we hem "in het echt" ontmoeten, samen met zijn echtgenote Chris. En dat viel best mee: een vriendelijke tot charmante persoonlijkheid, kende blijkbaar iedereen, kon over alle onderwerpen meepraten, en altijd "afgeborsteld"… Met de jaren leerden we hem beter kennen, en die eerste indruk werd bevestigd. 

Met hem als penningmeester kon de vereniging op beide oren slapen. Intussen deed hij zijn andere functies verder: secretaris van de Koninklijke CinéClub Waregem (KCCW) en van de West-Vlaamse AmateurCineasten (WEVAC). Telkens volgde hij daarbij klinkende namen op: in de club Guido Withouck, in de provincie Louis Meulders, nationaal Jozef Robberecht. Nu, de zijne ernaast, zal niet verbleken… In al wat hij deed was hij consciëntieus, ordelijk en punctueel.

In 2002 was hij een van de eerste bestuurders van het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) waarbij uit de verslagen blijkt dat hij het niet kon laten om steeds pertinente vragen te stellen. Zijn vaste plaats op de WEVAC-, NAB- en CvB-filmwedstrijden was aan het onthaal. Daar kwam hij in contact met iedere deelnemer en kon er zo voor zorgen dat alle inschrijvings-, SABAM-, en andere formulieren ondertekend werden en de kosten betaald. In 2005 heeft België de internationale UNICA filmwedstrijd ingericht in Blankenberge. Er werd een werkgroep opgericht die het event één jaar lang voorbereidde. Er moesten uitstappen worden gepland, bussen gereserveerd, eetmalen voorzien, dagmenu's samengesteld… en in mijn herinnering hielp Raymond overal mee… Het werd een heel drukke, maar geslaagde week. 

Het ga je goed, Raymond, waar je ook bent, in een wereld waar reeds veel amateurcineasten je zijn voorgegaan. De amateurfilmwereld is letterlijk aan het uitsterven. 

De herinnering aan wie je was, zal evenwel voor altijd in onze gedachten blijven en dat is maar goed ook.

 

MC

Bracina 50 jaar - Aflevering 28 – 1999

Heibel, boel …

De nieuwe clubafgevaardigde van VCZ vanaf september is Ivo Van Uffelen en vermits hij trouw van elke Bracina-vergadering een schriftelijk verslag voor de clubvoorzitter maakt, geraak ik terug aan meer info. 

Zo lees ik dat Michel Wybo dd Bracina-secretaris is op dat moment. De penningmeester Maurice Crabbe ligt in de clinch met de voorzitter Willy Van Blaere: het gaat erom dat Maurice weigert de NAB-lidgelden door te storten wegens onenigheid over een subsidie waar Bracina van NAB al of niet recht zou op hebben. Maurice neemt in november ontslag en is voor 2000 niet herkiesbaar, na 12 jaar penningmeesterschap. Zijn taak wordt tot de volgende algemene vergadering overgenomen door de voorzitter.

Ook in HFG is er heibel wat resulteert in het vertrek van een aantal leden die een 14de Bracina-club vormen: de Leuvense Filmclub, met Jos Hoeyberghs aan het hoofd.

Voor haar werking heeft Bracina 12.432 BEF in kas. 

 

en onenigheid

Voor de 27ste editie van de provinciale wedstrijd trekken we voor de vierde maal naar het Recreatiecentrum Itterbeek, en wel op 24 en 25 april. SWD neemt de organisatie op zich, met de steun van het gemeentebestuur, de Cultuurraad, het OC Westrand van Dilbeek, het Recreatiecentrum Itterbeek, en de BBL. 

Juryleden zijn Roger Vounckx (Oost-Vlaanderen), Hector Poel (Limburg), Bert Tauwenberg en Raymond Cardinael (Antwerpen) en Werner Van Branteghem (West-Vlaanderen). Van de 16 juniores haalt een clubfilm van Locina "Het Leuvense stadhuis" goud. Zilver is er voor Willy Van Bamis (SCV) met "De melkweg" en brons voor Pierre Maas (SWD) met "Een trip door Frankrijk". De wisselbeker gaat naar Locina. Bij de seniores zijn er 20 films: Florent Van Opstal (SWD) haalt voor de derde maal op rij goud met "Het levende woud" en zilver met "Sula Bassana"; brons is voor een clubfilm van SWD "Zwijgen als een graf", waardoor SWD met gemak de wisselbeker seniores binnenhaalt. 

De wedstrijdsfeer wordt ontsierd door een onenigheid over de toelating tot de NAB-wedstrijd. Daarvoor is volgens het NAB-reglement 75% nodig, maar in het Bracina-reglement staat dat een film die van 4 op de 5 juryleden minimum 75% krijgt, naar de nationale wedstrijd mag doorgaan. Waarom Bracina dat in haar reglement heeft gezet, is mij ook een raadsel want het is tenslotte NAB die de voorwaarden voor haar wedstrijd hanteert. De juryleden zijn evenwel onverbiddelijk en de film "Het echte China" van Johan Leemans (SCV) kan met 74% niet naar de nationale wedstrijd. Het gevolg is dat de verhouding tussen Johan Leemans en Bracina nooit meer goed zal komen.

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Joris Salaets (ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester) en Willy Bollyn (technisch raadgever)

 

Aantal clubs: 14 clubs met 299 leden

Smalfilm- en VideoClub Brussel, VSCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilm- en videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Film- en Videogroep, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks (Okselaar) en Amateur Videasten Tienen (AVT), Heverse Film- en Videoclub (HFVC), Leuvense Filmclub

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Willy Van Blaere, Maurice Crabbe en ??

 

Conversatie in een andere wereld

 

- Hé, maatje, eindelijk man. Daar ben je. Was het zo moeilijk om de aardse wereld te verlaten? 

- Ja, zeg, je kent "ze" hé, die laat je zo gemakkelijk niet gaan. Hoe is het hier anders? 

- Je wordt het hier wel gewoon, maar het is in niets vergelijkbaar met de wereld waar we vandaan komen. Voor mensen als wij die altijd in de weer waren, is het even wennen maar stilaan komen er meer en meer filmvrienden hier terecht. En wordt het nodig om hen bezig te houden. Ik zou wel iets willen organiseren maar rekende eigenlijk op jou voor de praktische kant. 

- Ho, ho, eerst eventjes uitrusten. Het heeft een hele tijd gevergd om mij klaar te maken om afscheid te nemen en definitief te vertrekken, dat ging niet zoals bij jou waar het helemaal heel onverwachts gebeurde. Jij was trouwens altijd de man van de onverwachte dingen. Iets hebben we toch gemeen, we hebben tot de laatste dag "genoten" van het aardse leven. 

- Ja, dat kan je wel stellen. Een Duveltje ging er altijd in…

- De tijd van de Duveltjes was voor mij al lang voorbij, nu waren het vooral koffietjes…

- Allé, wat denk je, zullen we een filmwedstrijd of een -festival organiseren? Of een verhitte discussie over wie wel en wie niet in de jury kan zitten?… In afwachting dat ook onze eega's aankomen …

 

Naar aanleiding van het overlijden van Raymond Dangez op 18 juni 2022.

Met innige deelneming aan familie en vrienden.

Bracina 50 jaar - Aflevering 27 – 1998

 

Uit de bestuursverslagen

Op de algemene ledenvergadering in het Provinciaal Domein Kessel-Lo zijn Willy Van Blaere (VSCB) en Maurice Crabbe (SWD) herkiesbaar en worden als voorzitter en penningmeester ook effectief herverkozen; andere kandidaten zijn er niet. Paul Wouters en Georges De Waele (Damci) geven hun ontslag voor het einde van hun termijn van twee jaar. Ook hier geen nieuwe kandidaten. Joris Salaets (HFG) verklaart zich bereid om de taak van ondervoorzitter op zich te nemen maar naar een secretaris moet nog worden gezocht. Willy Bollyn (HFG) neemt de techniek voor zijn rekening.

De viering van 20 jaar Bracina heeft de geldreserve flink doen slinken en het motto wordt: minder uitgaven en meer inkomsten.

 

30 jaar HFG

De provinciale wedstrijd wordt uitbesteed aan de Heverleese Film- en Videogroep (HFG), ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan. Plaats van het gebeuren is CC De Borre in Bierbeek, op 4 en 5 april. De juryleden, Magda Verbist (Limburg), Werner Van Branteghem (West-Vlaanderen), Raymond Cardinael en Yvonne Verbruggen (Antwerpen) en Roger Vounckx (Oost-Vlaanderen), moeten 10 juniorfilms en 28 seniorfilms quoteren. Laureaat bij de juniores is Lucien Baes (HFG) met "St Lucia smaragd van de Cariben", tweede is Jan Borms (HFT) met "Unlimited" en derde Herman H.O. Wilms met "Het Katharisme in Occitanië". Bij de seniores wint Florent Van Opstal (SWD) met "Natuurbehoud… de moeite waard", tweede wordt Johan Leemans (SCV) met "Living on a dream" en derde Louis Pauwels (SWD) met "Ze leven in alle eenzaamheid".

De wisselbeker juniores wordt niet uitgereikt, die van de seniores is voor SCV. 

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Joris Salaets (ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester) en Willy Bollyn (technisch raadgever)

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Leo Ceuppens en Eddy Stas (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Luc De Clercq (SWD), Joris Salaets en Willy Bollyn (HFG), Theo Gillard en Fred Verbeeck (Locina), Gustaaf Swinnen(Damci), Chrétien Van Vooren en Willy Van Bamis (SCV), ?? (VCZ), Luc Peron en Johan Vervoort (Cinéoks), Emile Van Der Niepen en Georges Vanoppen (AVT), Philemon Luytens (HFVC) en Gaston Bourlet (Webas) 

 

Aantal clubs: 13

Smalfilm- en VideoClub Brussel, VSCB (Ganshoren), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilm- en videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Film- en Videogroep, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks (Okselaar) en Amateur Videasten Tienen (AVT), Heverse Film- en Videoclub (HFVC)

Bracina 50 jaar - Aflevering 26 – 1997  

 

 

Begin van het einde van NAB

In 1996 wordt de Bracina-erevoorzitter Ivo Van Uffelen, net als zijn voorganger Guido Bout, voorzitter van NAB. Hij zal dat drie jaar blijven tot in 1998. Ivo vormt de NAB-wedstrijden om tot een Festival voor gepromoveerden (de "juniores") en een Festival voor gevorderden (de "seniores"). Hij introduceert de studiedag voor clubvoorzitters en de NAB-Jeugdfilmdag, geeft de aanzet tot de NAB-Infokrant, tot beginnerscursussen op video en een Festival Camera, in 1997 voor "experimentele film en humor" en in 1998 voor familiefilm, telkens in Knokke-Heist. De immer negatieve kritiek op het NAB-beleid zijn er voor hem echter te veel aan. 

Zijn opvolger Roger Vounckx zal in 2001 de start van het Centrum voor Beeldexpressie vzw mee vorm geven om te voldoen aan het nieuwe decreet dat foto en film, verplicht samen onder beeldcultuur, in één vereniging groepeert. Hiervoor wordt NAB vzw ontbonden en krijgen de provinciale besturen in een Overlegraad Film een zuiver adviserende functie. 

 

Van het bestuursfront

Als erevoorzitter krijgt Ivo alle verslagen en dus kan ik putten uit de uitgebreide verslaggeving van de secretaris, Georges De Waele, om het vervolg te schrijven. Joris Salaets (HFG) stelt zich niet herkiesbaar als technisch raadgever en wordt vervangen door clublid Willy Bollyn. Er zijn geen kandidaten voor ondervoorzitter en secretaris zodat respectievelijk Paul Wouters en Georges De Waele in die functies worden herkozen. Gaston De Wit geeft de bestuursfakkel van Locina door en verlaat de raad van bestuur van Bracina met een geschenk voor zijn jarenlange inzet. 

Met Willy Van Blaere aan het roer als voorzitter, krijgt het Bracina-bestuur een nieuw elan. Hij zorgt er bijvoorbeeld in zijn eentje voor om twee nummers van een Bracina-Flash - hoewel op de kaft Bracina-Info staat -, een contact- en infoboekje uit te geven. 

Het Bracina-lidgeld dat gedurende 9 jaar onveranderd op 50 BEF bleef, wordt met 100% verhoogd om de kas in evenwicht te houden. De subsidie die NAB krijgt en verdeelt onder de provincies daalt immers steeds, terwijl de Bracina-wedstrijd opnieuw over 2 dagen moet worden georganiseerd. Ook Sabam beslist om de bijdrage met 100 BEF te verhogen; door de laattijdige mededeling neemt NAB de verhoging van 1997 wel voor haar rekening. 

Nog ter info: Bracina is de enige provincie die het inschrijvingsgeld van haar leden aan de nationale NAB-wedstrijden terugbetaalt.

 

Filmfenomeen uit Willebroek

Voor de derde keer op rij wordt de provinciale wedstrijd georganiseerd in Recreatiecentrum Itterbeek, en wel op 26 en 27 april (15-22 uur en 10.30-17.30 uur), gevolgd door prijsuitreiking en receptie, met taakverdeling over verschillende clubs. Voor 600 BEF kan je ter plaatse een warm middagmaal verorberen, verzorgd door toedoen van SWD. De juryleden zijn: Ronny Claus (West-Vlaanderen), Lieve Gilissen en Paul Lacroix (Antwerpen), Magda Verbist (Limburg) en Roger Vounckx (Oost-Vlaanderen). Van de 12 deelnemende juniorfilms wordt "Futuroscope" van Eugy Van Gool & Dieter Ingelaere (HFT) met een gouden medaille bekroond, "Val St.-Lambert" van Maurice Engelen (Damci) met een zilveren en "Met de glimlach van Boeddha" van Willy Bolle (SWD) met een bronzen. Van de 17 deelnemende seniorfilms staat Florent Van Opstal (SWD) die overkomt van de provincie Antwerpen en Bracina nog verschillende schitterende natuurfilms cadeau zal doen, met "Baja California" op de eerste plaats (gouden medaille) en met "The Valley of the Gods" (zilveren medaille) op de tweede plaats, en staat "Een tip van de sluier" van Johan Leemans (SCV) op de derde plaats (bronzen medaille). Met die laatste film zal hij trouwens datzelfde jaar het nationale Festival voor gevorderden winnen dat NAB organiseert in Vlaams-Brabant, namelijk in CC Den Blank in Overijse, op 18 en 19 oktober. 

De wisselbeker seniores gaat uiteindelijk naar SCV (werd eerst aan SWD toegekend door fout in berekening) en de juniores is voor Damci. 

 

Moet er nog taart zijn?

Voor haar 25-jarig bestaan organiseert Bracina opnieuw een wedstrijd voor clubfilms, ditmaal met als thema "De taart". Er doen 5 clubs mee. De juryleden zijn de voorzitters van de provinciale geledingen. De eerste prijs 5000 BEF is voor SWD met "De taart", de tweede prijs 3000 BEF is voor Locina en de derde prijs 1500 BEF voor VCZ. HFT en VSCB eindigen op de vierde plaats. De viering zelf - in zaal Atlanta in Halle op 29 november - wordt ingezet met een academische zitting, gevolgd door de themawedstrijd met als bonus een Prijs van de Kijker, en een banket en feestavond. Voor 980 BEF krijg je: Scholrandje gevuld met garnalen op Oostendse wijze, andalousische roomsoep, eendenborstfilet met honing en frambozencoulis met kroketjes, taart en koffie. En er is gezorgd voor een muzikale omlijsting door een "entertainer".

 

Cursus: Scenarioschrijven door Paul Lacroix op 11 november in CC Westrand, Dilbeek

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Paul Wouters (ondervoorzitter), Georges De Waele (secretaris en PR), Maurice Crabbe (penningmeester) en Willy Bollyn (technisch raadgever)

 

Aantal clubs: 13 clubs met 279 leden

Onveranderd, mits naamsverandering HAKIS wordt HFVC of Heverse Film- en Videoclub

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (VSCB), Leo Ceuppens en Eddy Stas (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Luc De Clercq (SWD), Joris Salaets en Willy Bollyn (HFG), Theo Gillard en Fred Verbeeck (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Chrétien Van Vooren en Willy Van Bamis (SCV), Eddy Vannerom en Willy Kennis (VCZ), Luc Peron en François Gijbels (Cinéoks), Emile Van Der Niepen en Georges Vanoppen (AVT), Philemon Luytens (HFVC) en Gaston Bourlet (Webas) 

 

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2023  Bracina   globbers joomla template