Bracina 50 jaar - Aflevering 27 – 1998

 

Uit de bestuursverslagen

Op de algemene ledenvergadering in het Provinciaal Domein Kessel-Lo zijn Willy Van Blaere (VSCB) en Maurice Crabbe (SWD) herkiesbaar en worden als voorzitter en penningmeester ook effectief herverkozen; andere kandidaten zijn er niet. Paul Wouters en Georges De Waele (Damci) geven hun ontslag voor het einde van hun termijn van twee jaar. Ook hier geen nieuwe kandidaten. Joris Salaets (HFG) verklaart zich bereid om de taak van ondervoorzitter op zich te nemen maar naar een secretaris moet nog worden gezocht. Willy Bollyn (HFG) neemt de techniek voor zijn rekening.

De viering van 20 jaar Bracina heeft de geldreserve flink doen slinken en het motto wordt: minder uitgaven en meer inkomsten.

 

30 jaar HFG

De provinciale wedstrijd wordt uitbesteed aan de Heverleese Film- en Videogroep (HFG), ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan. Plaats van het gebeuren is CC De Borre in Bierbeek, op 4 en 5 april. De juryleden, Magda Verbist (Limburg), Werner Van Branteghem (West-Vlaanderen), Raymond Cardinael en Yvonne Verbruggen (Antwerpen) en Roger Vounckx (Oost-Vlaanderen), moeten 10 juniorfilms en 28 seniorfilms quoteren. Laureaat bij de juniores is Lucien Baes (HFG) met "St Lucia smaragd van de Cariben", tweede is Jan Borms (HFT) met "Unlimited" en derde Herman H.O. Wilms met "Het Katharisme in Occitanië". Bij de seniores wint Florent Van Opstal (SWD) met "Natuurbehoud… de moeite waard", tweede wordt Johan Leemans (SCV) met "Living on a dream" en derde Louis Pauwels (SWD) met "Ze leven in alle eenzaamheid".

De wisselbeker juniores wordt niet uitgereikt, die van de seniores is voor SCV. 

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Joris Salaets (ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester) en Willy Bollyn (technisch raadgever)

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Leo Ceuppens en Eddy Stas (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Luc De Clercq (SWD), Joris Salaets en Willy Bollyn (HFG), Theo Gillard en Fred Verbeeck (Locina), Gustaaf Swinnen(Damci), Chrétien Van Vooren en Willy Van Bamis (SCV), ?? (VCZ), Luc Peron en Johan Vervoort (Cinéoks), Emile Van Der Niepen en Georges Vanoppen (AVT), Philemon Luytens (HFVC) en Gaston Bourlet (Webas) 

 

Aantal clubs: 13

Smalfilm- en VideoClub Brussel, VSCB (Ganshoren), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilm- en videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Film- en Videogroep, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks (Okselaar) en Amateur Videasten Tienen (AVT), Heverse Film- en Videoclub (HFVC)

Conversatie in een andere wereld

 

- Hé, maatje, eindelijk man. Daar ben je. Was het zo moeilijk om de aardse wereld te verlaten? 

- Ja, zeg, je kent "ze" hé, die laat je zo gemakkelijk niet gaan. Hoe is het hier anders? 

- Je wordt het hier wel gewoon, maar het is in niets vergelijkbaar met de wereld waar we vandaan komen. Voor mensen als wij die altijd in de weer waren, is het even wennen maar stilaan komen er meer en meer filmvrienden hier terecht. En wordt het nodig om hen bezig te houden. Ik zou wel iets willen organiseren maar rekende eigenlijk op jou voor de praktische kant. 

- Ho, ho, eerst eventjes uitrusten. Het heeft een hele tijd gevergd om mij klaar te maken om afscheid te nemen en definitief te vertrekken, dat ging niet zoals bij jou waar het helemaal heel onverwachts gebeurde. Jij was trouwens altijd de man van de onverwachte dingen. Iets hebben we toch gemeen, we hebben tot de laatste dag "genoten" van het aardse leven. 

- Ja, dat kan je wel stellen. Een Duveltje ging er altijd in…

- De tijd van de Duveltjes was voor mij al lang voorbij, nu waren het vooral koffietjes…

- Allé, wat denk je, zullen we een filmwedstrijd of een -festival organiseren? Of een verhitte discussie over wie wel en wie niet in de jury kan zitten?… In afwachting dat ook onze eega's aankomen …

 

Naar aanleiding van het overlijden van Raymond Dangez op 18 juni 2022.

Met innige deelneming aan familie en vrienden.

Bracina 50 jaar - Aflevering 25 – 1996

 

 

Oproep

Meer dan een programmaboekje heb ik niet… Kan iemand mij helpen met een jaarverslag? Een samenstelling van de raad van bestuur en het bestuur? Onthoudenswaardige feiten ?? waarvoor dank bij voorbaat!!!!! Mij mailen kan door hier te klikken.

 

Uit de uitnodiging voor de algemene vergadering van 1996, leid ik wel af dat Willy Van Blaere (SCB) voorzitter is geworden, Paul Wouters (Damci) ondervoorzitter en Georges De Waele (Damci) secretaris, ergens in 1995 (?). De laatste twee zijn herkiesbaar, evenals Joris Salaets, en allen worden herkozen in hun functie.

Smalfilmclub Brussel (SCB) is opnieuw in rouw. Na Guido Bout, is een andere clubpersoonlijkheid overleden: Jaap Schallenberg. De Nederlander, 76 jaar, was 13 jaar lid van SCB, hoofdredacteur van "het esseebeeke", het clubblad van SCB. Zijn pen kon scherp zijn, zijn opmerkingsvermogen groot en als hij het niet eens was, dan wist iedereen het. 

Het kasverslag leert 179.810 BEF inkomsten en 224.630 BEF uitgaven, of een tekort van 44.829 BEF, dat zonder probleem uit de reserve kan worden gehaald (op 1 januari 1996 bedraagt dat 183.216 BEF). 

 

24ste provinciale wedstrijd

We zijn opnieuw te gast in het Recreatiecentrum Itterbeek op 30 en 31 maart. Juryleden van deze editie zijn Willy Cocken (Antwerpen), Frieda Schotte en Ronny Claus (West-Vlaanderen), Roger Vounckx en Betty Boeckaert (Oost-Vlaanderen). 

17 juniores en 19 seniores komen aan de beurt. Laureaten zijn "PIT" (J) van Bruno Van Rompaey  (HFG), en een ex-aequo met 80 punten (zilver+) "Stairwell to heaven" (S) van Liliane Heylen & Wim Aertgeerts (HFG) en "Draad" (S) van Gaston Slaets (SCV).

Wisselbeker seniores SCV en juniores VCZ.

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Paul Wouters (ondervoorzitter), Georges De Waele (secretaris en PR), Maurice Crabbe (penningmeester) en Joris Salaets (technisch raadgever)

 

Aantal clubs: 13 met 266 leden

Aantal clubs: 13 met 266 leden

Smalfilm- en VideoClub Brussel, VSCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilm- en videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Film- en Videogroep, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks (Okselaar) en Amateur Videasten Tienen (AVT), Haachtse Film- en Videoclub (HAKIS)

Merk op dat verschillende clubs in hun naam "videoclub" hebben toegevoegd, maar alleen bij SCB zijn ook de initialen veranderd in VSCB.

Bracina 50 jaar - Aflevering 26 – 1997  

 

 

Begin van het einde van NAB

In 1996 wordt de Bracina-erevoorzitter Ivo Van Uffelen, net als zijn voorganger Guido Bout, voorzitter van NAB. Hij zal dat drie jaar blijven tot in 1998. Ivo vormt de NAB-wedstrijden om tot een Festival voor gepromoveerden (de "juniores") en een Festival voor gevorderden (de "seniores"). Hij introduceert de studiedag voor clubvoorzitters en de NAB-Jeugdfilmdag, geeft de aanzet tot de NAB-Infokrant, tot beginnerscursussen op video en een Festival Camera, in 1997 voor "experimentele film en humor" en in 1998 voor familiefilm, telkens in Knokke-Heist. De immer negatieve kritiek op het NAB-beleid zijn er voor hem echter te veel aan. 

Zijn opvolger Roger Vounckx zal in 2001 de start van het Centrum voor Beeldexpressie vzw mee vorm geven om te voldoen aan het nieuwe decreet dat foto en film, verplicht samen onder beeldcultuur, in één vereniging groepeert. Hiervoor wordt NAB vzw ontbonden en krijgen de provinciale besturen in een Overlegraad Film een zuiver adviserende functie. 

 

Van het bestuursfront

Als erevoorzitter krijgt Ivo alle verslagen en dus kan ik putten uit de uitgebreide verslaggeving van de secretaris, Georges De Waele, om het vervolg te schrijven. Joris Salaets (HFG) stelt zich niet herkiesbaar als technisch raadgever en wordt vervangen door clublid Willy Bollyn. Er zijn geen kandidaten voor ondervoorzitter en secretaris zodat respectievelijk Paul Wouters en Georges De Waele in die functies worden herkozen. Gaston De Wit geeft de bestuursfakkel van Locina door en verlaat de raad van bestuur van Bracina met een geschenk voor zijn jarenlange inzet. 

Met Willy Van Blaere aan het roer als voorzitter, krijgt het Bracina-bestuur een nieuw elan. Hij zorgt er bijvoorbeeld in zijn eentje voor om twee nummers van een Bracina-Flash - hoewel op de kaft Bracina-Info staat -, een contact- en infoboekje uit te geven. 

Het Bracina-lidgeld dat gedurende 9 jaar onveranderd op 50 BEF bleef, wordt met 100% verhoogd om de kas in evenwicht te houden. De subsidie die NAB krijgt en verdeelt onder de provincies daalt immers steeds, terwijl de Bracina-wedstrijd opnieuw over 2 dagen moet worden georganiseerd. Ook Sabam beslist om de bijdrage met 100 BEF te verhogen; door de laattijdige mededeling neemt NAB de verhoging van 1997 wel voor haar rekening. 

Nog ter info: Bracina is de enige provincie die het inschrijvingsgeld van haar leden aan de nationale NAB-wedstrijden terugbetaalt.

 

Filmfenomeen uit Willebroek

Voor de derde keer op rij wordt de provinciale wedstrijd georganiseerd in Recreatiecentrum Itterbeek, en wel op 26 en 27 april (15-22 uur en 10.30-17.30 uur), gevolgd door prijsuitreiking en receptie, met taakverdeling over verschillende clubs. Voor 600 BEF kan je ter plaatse een warm middagmaal verorberen, verzorgd door toedoen van SWD. De juryleden zijn: Ronny Claus (West-Vlaanderen), Lieve Gilissen en Paul Lacroix (Antwerpen), Magda Verbist (Limburg) en Roger Vounckx (Oost-Vlaanderen). Van de 12 deelnemende juniorfilms wordt "Futuroscope" van Eugy Van Gool & Dieter Ingelaere (HFT) met een gouden medaille bekroond, "Val St.-Lambert" van Maurice Engelen (Damci) met een zilveren en "Met de glimlach van Boeddha" van Willy Bolle (SWD) met een bronzen. Van de 17 deelnemende seniorfilms staat Florent Van Opstal (SWD) die overkomt van de provincie Antwerpen en Bracina nog verschillende schitterende natuurfilms cadeau zal doen, met "Baja California" op de eerste plaats (gouden medaille) en met "The Valley of the Gods" (zilveren medaille) op de tweede plaats, en staat "Een tip van de sluier" van Johan Leemans (SCV) op de derde plaats (bronzen medaille). Met die laatste film zal hij trouwens datzelfde jaar het nationale Festival voor gevorderden winnen dat NAB organiseert in Vlaams-Brabant, namelijk in CC Den Blank in Overijse, op 18 en 19 oktober. 

De wisselbeker seniores gaat uiteindelijk naar SCV (werd eerst aan SWD toegekend door fout in berekening) en de juniores is voor Damci. 

 

Moet er nog taart zijn?

Voor haar 25-jarig bestaan organiseert Bracina opnieuw een wedstrijd voor clubfilms, ditmaal met als thema "De taart". Er doen 5 clubs mee. De juryleden zijn de voorzitters van de provinciale geledingen. De eerste prijs 5000 BEF is voor SWD met "De taart", de tweede prijs 3000 BEF is voor Locina en de derde prijs 1500 BEF voor VCZ. HFT en VSCB eindigen op de vierde plaats. De viering zelf - in zaal Atlanta in Halle op 29 november - wordt ingezet met een academische zitting, gevolgd door de themawedstrijd met als bonus een Prijs van de Kijker, en een banket en feestavond. Voor 980 BEF krijg je: Scholrandje gevuld met garnalen op Oostendse wijze, andalousische roomsoep, eendenborstfilet met honing en frambozencoulis met kroketjes, taart en koffie. En er is gezorgd voor een muzikale omlijsting door een "entertainer".

 

Cursus: Scenarioschrijven door Paul Lacroix op 11 november in CC Westrand, Dilbeek

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Paul Wouters (ondervoorzitter), Georges De Waele (secretaris en PR), Maurice Crabbe (penningmeester) en Willy Bollyn (technisch raadgever)

 

Aantal clubs: 13 clubs met 279 leden

Onveranderd, mits naamsverandering HAKIS wordt HFVC of Heverse Film- en Videoclub

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (VSCB), Leo Ceuppens en Eddy Stas (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Luc De Clercq (SWD), Joris Salaets en Willy Bollyn (HFG), Theo Gillard en Fred Verbeeck (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Chrétien Van Vooren en Willy Van Bamis (SCV), Eddy Vannerom en Willy Kennis (VCZ), Luc Peron en François Gijbels (Cinéoks), Emile Van Der Niepen en Georges Vanoppen (AVT), Philemon Luytens (HFVC) en Gaston Bourlet (Webas) 

 

Jouw mening over Project 2023  

 

 

We zien het alsmaar vaker in films en op tv: de camera staat niet meer stil. Kleine bijna onmerkbare pans of zooms, of integendeel, snelle wipes met onscherp beeld om van de ene scene naar de andere te gaan. Amateurfilmers zijn er niet steeds fan van. Dat komt omdat deze bewegingen niet evident zijn en niet altijd gemakkelijk uit te voeren, … want een schokkerig, hobbelend, wazig beeld willen we niet bereiken. 

 

Bracina reikt amateurfilmers daarom een cursus aan om met eenvoudige middelen toch supergave en supercoole bewegingen in uw films te krijgen. De cursus "bewegende beelden" zou in december 2022 in Leuven plaats hebben en gegeven worden door cameraman Bram Claus (zie onderaan). 

 

Om het geleerde in de praktijk om te zetten, met de tips van de lesgever, zou Bracina graag opnieuw een subsidie-aanvraag indienen bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). En over welk project dat zou zijn, willen we graag je mening.

 

De uitdaging zou zijn om een film (beperkt in de tijd) met "bewegende beelden" te maken. Het onderwerp zelf is vrij te kiezen. 

 

Zijn er die nog meer willen? Bracina probeert al 50 jaar haar leden originele films te laten maken! Dan mag de uitdaging toch nog wat groter zijn. Dus voor de durvers: Maak een one-shotfilm met bewegende beelden!

 

Vragen: 

1. Vind je dat Bracina nog een project moet opzetten in 2023?

 

2. Zou je deelnemen aan een wedstrijd voor films met bewegende beelden? 

 

3. Zou je naar de Bracina-cursus komen rond bewegende beelden in december 2022?

 

4. Neem je de uitdaging aan om een one-shotfilm met bewegende beelden te maken?

 

5. Ben je eerder voorstander van een project met een klassiek thema? Zo ja, heb je een voorstel?

 

Antwoorden doorgeven aan de clubafgevaardigde die ze dan zal bundelen (of rechtstreeks doorsturen naar de secretaris). Op de volgende Bracina-vergadering worden de resultaten besproken. Einddatum is 30 juni 2022. 

------

 

Over Bram Claus: 

Bram is de zoon van de ons allen gekende Rony Claus, die op wedstrijden en festivals altijd schitterende films toont, en lid is van Film- en Videoclub Impuls Kortrijk. De appel is dus niet ver van de boom gevallen. 

Bram is vanaf zijn 12 jaar al lid van Impuls. Gestopt door tijdsgebrek omdat hij na zijn studies aan de filmschool Narafi fulltime als EFP camera begonnen is bij productiehuis Woestijnvis (filmen 'op locatie'). Intussen is hij reeds 14 jaar actief in de sector. Naast camerawerk is hij evenzeer geïnteresseerd in licht, alle soorten cameragrip als kraan, steadycam/gimbals, drones, …

Hij heeft meegewerkt aan programma’s als: Man bijt hond - God en klein pierke - De rechtbank - De ideale wereld - De slimste mens - Hotel römantiek - De Mol - De containercup - Topdokters

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2024  Bracina   globbers joomla template