Bracina 50 jaar - Aflevering 29 – 2000

 

Vrouwelijke secretaris

Bracina kan het jaar beginnen met 11.037 BEF in kas, maar zonder secretaris en zonder penningmeester. Voor de functie van voorzitter zijn er twee kandidaten: Willy Van Blaere en Michel Wybo. De eerste haalt het met 20 stemmen tegen 5. Michel Wybo wil dan wel secretaris worden maar onder voorwaarden die door de vergadering niet kunnen worden aanvaard. Na het incident met Maurice Crabbe blijft SWD weg uit de vergaderingen van de raad van bestuur. 

HFT neemt twee taken op zich: Jean-Pierre Van Cauwenberge, voorzitter van HFT, wordt ondervoorzitter en Denise De Braekeleer verklaart zich bereid om secretaris te worden voor één jaar als test (maar dat zal blijkbaar meevallen want ze zal er nog twee jaar bijdoen!).

Om de krappe financiële situatie van Bracina te verhelpen - inkomsten heeft Bracina niet, subsidies nog niet toegekend (?) -, stelt NAB een lening voor, waar evenwel voor wordt gepast. 

In november zou NAB een bedrag van 151.620 BEF subsidies aan Bracina overmaken waardoor de financiële onzekerheid voorlopig toch van de baan is. 

 

Florent voor de vierde keer op rij

De 28ste provinciale wedstrijd is in het Cultuurcentrum Begijnhof Diest, op 29 en 30 april (10-22 uur, 10-17.15 uur), gevolgd door de prijsuitreiking om 19 uur. Inschrijven voor een warme maaltijd aan 395 BEF kan voor beide dagen. Er zijn 12 juniorfilms en 33 seniorfilms, die worden gejureerd door Urbain Appeltans en Magda Verbist (Limburg), Raymond Cardinael (Antwerpen), Werner Van Branteghem (West-Vlaanderen) en Fernand Walravens (Oost-Vlaanderen). Bij de juniores staat Pierre Maas (SWD) met "De Provence in geuren en kleuren" op één, Peter Van Londersele (SWD) met "Paradijselijke tuinen" op twee en Paul Roelens (Locina) met "Livingston achterna" op drie; de wisselbeker is voor VSCB. Bij de seniores staat Florent Van Opstal (SWD) voor de vierde maal op rij op de eerste plaats, ditmaal met "Struggle for life", William Van Londersele (SWD) met "Waar traditie en geloof samengaan" staat op twee en Jossa, Hoeyberghs en Duerinckx (Leuvense) met "Meensel-Kiezegem 44" op drie; de wisselbeker is voor SWD. 

Er wordt ook een wedstrijd gehouden voor de beste club-clip waarvoor 8 clubs een filmpje insturen: winnaar is de Leuvense Filmclub, gevolgd door HFT en VSCB (andere deelnemende clubs zijn: VCZ, SWD, Locina, Cineoks en Damci). 

Om naar de NAB-filmwedstrijd te mogen is 70% vereist (zowel voor juniores als voor seniores), of van 4 juryleden minstens 70% behaald hebben (tot vorig jaar was dat 75%). 

 

Lidgelden voor volgend jaar: 

NAB 475 BEF

Bracina: 150 BEF

Aansluiting van club bij Bracina: 1000 BEF (administratieve kosten)

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter en penningmeester), Jean-Pierre Van Cauwenberge (ondervoorzitter/verantwoordelijke decreetactiviteiten), Denise De Braekeleer (secretaris) en Willy Bollyn (technisch raadgever)

 

Aantal clubs: 14 onveranderd

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en René Piérard (SCB), Leo Ceuppens en Eddy Stas (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), - (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (HFG), Theo Gillard en Carl Goossens (Locina), Gustaaf Swinnen en Albert Goeleven (Damci), Chrétien Van Vooren en Willy Van Bamis (SCV), Ivo Van Uffelen (VCZ), Luc Peron en Patrick Frederickx (Cinéoks), Georges Vanoppen en Pierre Vanroelen (AVT), Jozef De Mulder en Philemon Luytens (HFVC), - (Webas), Piet Van Mol en Lucien Baes (Leuvense Filmclub)

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Willy Van Blaere, Jean-Pierre Van Cauwenberge en Wim Aertgeerts

In memoriam Raymond Dangez

 

Op 18 juni overleed Raymond Dangez op 85-jarige leeftijd, 16 jaar na een beroerte die hem uit de actieve amateurfilmwereld haalde. We zagen hem laatst op een nab 2.0-wedstrijd vóór corona haar intrede deed. Zijn vrienden vertellen dat hij al heel lang met een filmcamera rondliep, maar zijn beste prestatie was een film over Vincent Van Gogh die zilver haalde op de provinciale wedstrijd.

Ik leerde Raymond later kennen, toen hij penningmeester van NAB werd, dat was in 1996. In West-Vlaanderen was hij toen een gekende figuur, maar in het verre Vlaams-Brabant was de vraag "wie is diene Dangez eigenlijk?"… De volgende dag, clubwedstrijd bij de Brugse amateurcineasten, konden we hem "in het echt" ontmoeten, samen met zijn echtgenote Chris. En dat viel best mee: een vriendelijke tot charmante persoonlijkheid, kende blijkbaar iedereen, kon over alle onderwerpen meepraten, en altijd "afgeborsteld"… Met de jaren leerden we hem beter kennen, en die eerste indruk werd bevestigd. 

Met hem als penningmeester kon de vereniging op beide oren slapen. Intussen deed hij zijn andere functies verder: secretaris van de Koninklijke CinéClub Waregem (KCCW) en van de West-Vlaamse AmateurCineasten (WEVAC). Telkens volgde hij daarbij klinkende namen op: in de club Guido Withouck, in de provincie Louis Meulders, nationaal Jozef Robberecht. Nu, de zijne ernaast, zal niet verbleken… In al wat hij deed was hij consciëntieus, ordelijk en punctueel.

In 2002 was hij een van de eerste bestuurders van het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) waarbij uit de verslagen blijkt dat hij het niet kon laten om steeds pertinente vragen te stellen. Zijn vaste plaats op de WEVAC-, NAB- en CvB-filmwedstrijden was aan het onthaal. Daar kwam hij in contact met iedere deelnemer en kon er zo voor zorgen dat alle inschrijvings-, SABAM-, en andere formulieren ondertekend werden en de kosten betaald. In 2005 heeft België de internationale UNICA filmwedstrijd ingericht in Blankenberge. Er werd een werkgroep opgericht die het event één jaar lang voorbereidde. Er moesten uitstappen worden gepland, bussen gereserveerd, eetmalen voorzien, dagmenu's samengesteld… en in mijn herinnering hielp Raymond overal mee… Het werd een heel drukke, maar geslaagde week. 

Het ga je goed, Raymond, waar je ook bent, in een wereld waar reeds veel amateurcineasten je zijn voorgegaan. De amateurfilmwereld is letterlijk aan het uitsterven. 

De herinnering aan wie je was, zal evenwel voor altijd in onze gedachten blijven en dat is maar goed ook.

 

MC

Bracina 50 jaar - Aflevering 27 – 1998

 

Uit de bestuursverslagen

Op de algemene ledenvergadering in het Provinciaal Domein Kessel-Lo zijn Willy Van Blaere (VSCB) en Maurice Crabbe (SWD) herkiesbaar en worden als voorzitter en penningmeester ook effectief herverkozen; andere kandidaten zijn er niet. Paul Wouters en Georges De Waele (Damci) geven hun ontslag voor het einde van hun termijn van twee jaar. Ook hier geen nieuwe kandidaten. Joris Salaets (HFG) verklaart zich bereid om de taak van ondervoorzitter op zich te nemen maar naar een secretaris moet nog worden gezocht. Willy Bollyn (HFG) neemt de techniek voor zijn rekening.

De viering van 20 jaar Bracina heeft de geldreserve flink doen slinken en het motto wordt: minder uitgaven en meer inkomsten.

 

30 jaar HFG

De provinciale wedstrijd wordt uitbesteed aan de Heverleese Film- en Videogroep (HFG), ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan. Plaats van het gebeuren is CC De Borre in Bierbeek, op 4 en 5 april. De juryleden, Magda Verbist (Limburg), Werner Van Branteghem (West-Vlaanderen), Raymond Cardinael en Yvonne Verbruggen (Antwerpen) en Roger Vounckx (Oost-Vlaanderen), moeten 10 juniorfilms en 28 seniorfilms quoteren. Laureaat bij de juniores is Lucien Baes (HFG) met "St Lucia smaragd van de Cariben", tweede is Jan Borms (HFT) met "Unlimited" en derde Herman H.O. Wilms met "Het Katharisme in Occitanië". Bij de seniores wint Florent Van Opstal (SWD) met "Natuurbehoud… de moeite waard", tweede wordt Johan Leemans (SCV) met "Living on a dream" en derde Louis Pauwels (SWD) met "Ze leven in alle eenzaamheid".

De wisselbeker juniores wordt niet uitgereikt, die van de seniores is voor SCV. 

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Joris Salaets (ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester) en Willy Bollyn (technisch raadgever)

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Leo Ceuppens en Eddy Stas (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Willy Savenberg (HFT), Maurice Crabbe en Luc De Clercq (SWD), Joris Salaets en Willy Bollyn (HFG), Theo Gillard en Fred Verbeeck (Locina), Gustaaf Swinnen(Damci), Chrétien Van Vooren en Willy Van Bamis (SCV), ?? (VCZ), Luc Peron en Johan Vervoort (Cinéoks), Emile Van Der Niepen en Georges Vanoppen (AVT), Philemon Luytens (HFVC) en Gaston Bourlet (Webas) 

 

Aantal clubs: 13

Smalfilm- en VideoClub Brussel, VSCB (Ganshoren), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilm- en videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Film- en Videogroep, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks (Okselaar) en Amateur Videasten Tienen (AVT), Heverse Film- en Videoclub (HFVC)

Bracina 50 jaar - Aflevering 28 – 1999

Heibel, boel …

De nieuwe clubafgevaardigde van VCZ vanaf september is Ivo Van Uffelen en vermits hij trouw van elke Bracina-vergadering een schriftelijk verslag voor de clubvoorzitter maakt, geraak ik terug aan meer info. 

Zo lees ik dat Michel Wybo dd Bracina-secretaris is op dat moment. De penningmeester Maurice Crabbe ligt in de clinch met de voorzitter Willy Van Blaere: het gaat erom dat Maurice weigert de NAB-lidgelden door te storten wegens onenigheid over een subsidie waar Bracina van NAB al of niet recht zou op hebben. Maurice neemt in november ontslag en is voor 2000 niet herkiesbaar, na 12 jaar penningmeesterschap. Zijn taak wordt tot de volgende algemene vergadering overgenomen door de voorzitter.

Ook in HFG is er heibel wat resulteert in het vertrek van een aantal leden die een 14de Bracina-club vormen: de Leuvense Filmclub, met Jos Hoeyberghs aan het hoofd.

Voor haar werking heeft Bracina 12.432 BEF in kas. 

 

en onenigheid

Voor de 27ste editie van de provinciale wedstrijd trekken we voor de vierde maal naar het Recreatiecentrum Itterbeek, en wel op 24 en 25 april. SWD neemt de organisatie op zich, met de steun van het gemeentebestuur, de Cultuurraad, het OC Westrand van Dilbeek, het Recreatiecentrum Itterbeek, en de BBL. 

Juryleden zijn Roger Vounckx (Oost-Vlaanderen), Hector Poel (Limburg), Bert Tauwenberg en Raymond Cardinael (Antwerpen) en Werner Van Branteghem (West-Vlaanderen). Van de 16 juniores haalt een clubfilm van Locina "Het Leuvense stadhuis" goud. Zilver is er voor Willy Van Bamis (SCV) met "De melkweg" en brons voor Pierre Maas (SWD) met "Een trip door Frankrijk". De wisselbeker gaat naar Locina. Bij de seniores zijn er 20 films: Florent Van Opstal (SWD) haalt voor de derde maal op rij goud met "Het levende woud" en zilver met "Sula Bassana"; brons is voor een clubfilm van SWD "Zwijgen als een graf", waardoor SWD met gemak de wisselbeker seniores binnenhaalt. 

De wedstrijdsfeer wordt ontsierd door een onenigheid over de toelating tot de NAB-wedstrijd. Daarvoor is volgens het NAB-reglement 75% nodig, maar in het Bracina-reglement staat dat een film die van 4 op de 5 juryleden minimum 75% krijgt, naar de nationale wedstrijd mag doorgaan. Waarom Bracina dat in haar reglement heeft gezet, is mij ook een raadsel want het is tenslotte NAB die de voorwaarden voor haar wedstrijd hanteert. De juryleden zijn evenwel onverbiddelijk en de film "Het echte China" van Johan Leemans (SCV) kan met 74% niet naar de nationale wedstrijd. Het gevolg is dat de verhouding tussen Johan Leemans en Bracina nooit meer goed zal komen.

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Joris Salaets (ondervoorzitter), Maurice Crabbe (penningmeester) en Willy Bollyn (technisch raadgever)

 

Aantal clubs: 14 clubs met 299 leden

Smalfilm- en VideoClub Brussel, VSCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilm- en videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Film- en Videogroep, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks (Okselaar) en Amateur Videasten Tienen (AVT), Heverse Film- en Videoclub (HFVC), Leuvense Filmclub

 

Bracina-afgevaardigden naar raad van bestuur NAB: Willy Van Blaere, Maurice Crabbe en ??

 

Conversatie in een andere wereld

 

- Hé, maatje, eindelijk man. Daar ben je. Was het zo moeilijk om de aardse wereld te verlaten? 

- Ja, zeg, je kent "ze" hé, die laat je zo gemakkelijk niet gaan. Hoe is het hier anders? 

- Je wordt het hier wel gewoon, maar het is in niets vergelijkbaar met de wereld waar we vandaan komen. Voor mensen als wij die altijd in de weer waren, is het even wennen maar stilaan komen er meer en meer filmvrienden hier terecht. En wordt het nodig om hen bezig te houden. Ik zou wel iets willen organiseren maar rekende eigenlijk op jou voor de praktische kant. 

- Ho, ho, eerst eventjes uitrusten. Het heeft een hele tijd gevergd om mij klaar te maken om afscheid te nemen en definitief te vertrekken, dat ging niet zoals bij jou waar het helemaal heel onverwachts gebeurde. Jij was trouwens altijd de man van de onverwachte dingen. Iets hebben we toch gemeen, we hebben tot de laatste dag "genoten" van het aardse leven. 

- Ja, dat kan je wel stellen. Een Duveltje ging er altijd in…

- De tijd van de Duveltjes was voor mij al lang voorbij, nu waren het vooral koffietjes…

- Allé, wat denk je, zullen we een filmwedstrijd of een -festival organiseren? Of een verhitte discussie over wie wel en wie niet in de jury kan zitten?… In afwachting dat ook onze eega's aankomen …

 

Naar aanleiding van het overlijden van Raymond Dangez op 18 juni 2022.

Met innige deelneming aan familie en vrienden.

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2022  Bracina   globbers joomla template