Bracina 50 jaar - Aflevering 49 – 2020

 

 

Van geen kwaad bewust

Zoals ieder jaar beginnen we met een algemene statutaire vergadering waarop de plannen voor het komende jaar vorm krijgen. En met nog 4473,30 euro in kas hopen we die ook te realiseren. Als enige kandidaat voor een plaatsje in het bestuur, word ik voor een termijn van 4 jaar herkozen zodat de samenstelling van het bestuur ongewijzigd blijft. Jammer genoeg geeft Lavidac haar ontslag zodat we nog met 5 clubs overblijven. 

De 47ste provinciale wedstrijd wordt voorbereid en zou doorgaan op 23 maart in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, maar georganiseerd door HFT. Dat betekent lekkere mattentaarten tijdens de pauzes! De cursus zou worden gegeven door Tony Jacobs over "sfeer scheppen met licht" op 14 november en de openbare projectie van het derde project "Seizoenen" wordt gepland in de namiddag van de studiedag op 7 november met Freddy Bellis.

 

Een nieuwe vijand

Maar dan komt een coronavirus onze kant uit: het SARS-CoV-2 virus. Op 10 maart is er een eerste dode in het land en op 24 maart gaat het land in volledige lockdown tot begin mei. Alle plannen worden opgeborgen. Ook de amateurfilmwereld ligt volledig stil. Clubvergaderingen worden afgelast of online opgezet. Vanaf mei worden versoepelingen doorgevoerd maar eind juli opnieuw verstrengd.

In september gaan de scholen open en op 29 september houdt Bracina een bestuursvergadering met de nodige veiligheidsmaatregelen in het Sint-Jozefcentrum, Leuven. Daar blijkt dat in 2020 geen openbare projectie meer mogelijk is en zelfs begin 2021 wordt geen beterschap verwacht. De cursus zou nog wel doorgaan maar de studiedag niet. Helaas wordt eind oktober een verstrengde lockdown van kracht waardoor ook de cursus en ons project "Seizoenen" moeten worden uitgesteld. Gelukkig is er begrip bij het VAF want de projectsubsidie werd al uitbetaald. 

Uit het verslag: Carl Goossens laat optekenen "corona heeft onze hobby geen goed gedaan", maar Paul Tollet weet dat het goed komt en heeft zelfs al een idee voor een volgend project, een "one shot movie"… Je kunt er dus best maar vroeg genoeg mee beginnen om alle hoofden in dezelfde richting te krijgen! 

 

Aantal clubs: 5 clubs met 41 leden

Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV)

 

Samenstelling raad van bestuur: Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Hans Lissens (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Michelle Cooreman (SCV)

 Bracina 50 jaar - Aflevering 48 – 2019

 

Nog wijzigingen in de wedstrijd

We starten het jaar met 5236,74 euro. Carl Goossens, Wim Aertgeerts en Willy Bollyn worden voor een termijn van 4 jaar herkozen als ondervoorzitter, pr en technisch raadgever. Er wordt één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Willy Van Blaere, oud-voorzitter, overleden op 7 januari. 

Er wordt geopteerd om de projecties op één dag af te handelen, de uren liggen vast. Om die op te vullen wordt geput uit een lijst van films die op de clubwedstrijd 70% of meer haalden. Een warme maaltijd is niet voorzien, alleen broodjes. Bij Bracina valt (eindelijk) ook de onderverdeling junior- senior weg! En de juryleden worden weer gekozen uit een andere provincie, drie in totaal, maar zij moeten geen verslag schrijven, alleen een quotatie geven die geheim blijft tot het einde van de wedstrijddag. Alleen de drie hoogst gequoteerde films krijgen een prijs.

 

In de praktijk

De 46ste provinciale wedstrijd wordt nog maar eens georganiseerd door SWD in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, op 26 april. Juryleden zijn Fabienne De Groote, Tony Jacobs en Toon Verlinden. Er zijn 27 films. De eerste plaats is nipt voor Marc De Donder (SWD) met "Sopredente Noroeste de Espana" (Verrassend Noordwesten van Spanje, voor wie zich afvraagt waarover dit gaat), gevolgd door Hector Vansina (Skoop) met "Een partner in de lucht" (over valken en valkeniers tot in Dubai toe), en Tony Grant en Marcel De Jonghe (Skoop) met "Spirit reborn" (over whisky in Schotland). SWD zorgt voor een natje en een droogje tijdens de prijsuitreiking en receptie. 

 

Cursus: op 12 oktober bij Locina, Achturenhuis, Leuven, nogmaals met Freddy Bellis, over bewegende camera in het kader van een nieuwe derde-project-aanvraag "Seizoenen". Deze vierde keer zal tegenvallen want de lesgever houdt het bij de "klassieke" cameravoering. 

 

Studiedag: op 9 november bij SWD in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, met als belangrijke vraag: gaan we nog verder met Bracina nu het aantal clubs en leden zienderogen slinkt...

 

Derde project voor 2020: "Seizoenen" in alle vormen en genres zou een haalbaarder thema moeten zijn (gekozen door de clubs op de studiedag 2019). De cursus kadert in dit project waarvoor een subsidie van het VAF van 1000 euro wordt toegekend. 

 

Aantal clubs: 6 clubs; K65 geeft ontslag 

Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

 

Samenstelling raad van bestuur: Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Hans Lissens (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Michelle Cooreman (SCV), Cyrille Peeters (Lavidac)

Bracina 50 jaar - Aflevering 46 – 2017

 

De grote ommekeer

Het nieuwe decreet voorziet geen basis- en structurele werkingstoelagen meer voor provinciale geledingen. Gevolg: de provinciale organisaties doen allen noodgedwongen de boeken toe. Allen? Nee, één provincie houdt stand, jawel Bracina. Dat Brabanders koppig zijn, weten jullie wel. Hoewel alle decreetverplichtingen wegvallen, behoudt Bracina een provinciale wedstrijd, cursus, (opnieuw) studiedag, opzetten van een derde project (hiervoor kan nog wel een subsidie worden toegekend)… In de raad van bestuur van het CvB legt Freddy Van Vlaanderen, de voorzitter, het zo aan boord dat geen enkele provinciale bestuurders wordt herkozen. Een aantal van hen had de bui al zien hangen en zelf ontslag genomen. De nieuwe naam van CvB wordt BreedBeeld. Met het afschaffen van de werkingstoelagen vervalt het getrapt wedstrijdsysteem club-provincie-nationaal. Iedere cineast kan zich bij BreedBeeld rechtstreeks inschrijven voor deelname aan een nationaal filmfestival, waarbij een professionele jury de films selecteert voor een Filmgala en de prijzen uitdeelt. Het eerste Filmgala in deze formule heeft plaats op zondag 10 december in CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg. 

 

Eerste Bracina-festival

We starten het werkjaar met 6921,60 euro in kas. De 45ste provinciale wedstrijd wordt vervangen door een festival, zonder juryleden, en zonder vooraankondiging van de timing. Plaats van het gebeuren is GC De Zeyp, Ganshoren (gratis via KVCB), op 25 en 26 maart. 37 films (6 juniores en 35 seniores) schreven zich in, verdeeld over de 2 wedstrijddagen. Het publiek kiest op beide dagen een "prijs van de kijker": op zaterdag is dat "Leven in Madagaskar" van Jan Olbrechts (K65) en op zondag  "Utah, the power of nature" van Marc De Donder (SWD). Negatief in de evaluatie: het ontbreekt de prijsuitreiking aan animo en er is geen receptie als afsluiter. 

 

Derde project: de voorbereiding wordt gestart voor "Met de … geraak je overal" en een subsidie moet nu aangevraagd worden bij de Vlaamse Gemeenschap (zal worden afgewezen). Daarop wordt een dossier ingediend bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) voor een project Regionale Spreiding (2018) en dat zal worden aanvaard (1008 euro). Eugy Van Gool maakt promotiefilmpje.

 

Cursus: op 21 oktober bij Locina, Achturenhuis, Leuven, met Freddy Bellis voor het vervolg "van opname tot afwerking"

 

Studiedag voor clubbesturen: op 4 november bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, evaluatie festival en toekomst

 

Aantal clubs: 9 clubs met 107 leden. Op 18 januari neemt de Heverse ontslag, en dan zijn we nog met 8 

Koninklijke VideoClub Brussel, KVCB (Ganshoren), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (KVCB),  Jan Olbrechts en Omer Servaes (K65), Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Hans Lissens (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Michelle Cooreman (SCV), Cyrille Peeters (Lavidac)

 

Overlijden van Gilbert Demul, echtgenoot van Denise De Braekeleer (afgevaardigde van HFT) op 14 oktober.

Bracina 50 jaar - Aflevering 47 – 2018

Begin van het einde… of toch niet?

Op 31 december 2017 is KVCB opgehouden te bestaan. De oudste club en een van de stichtende leden van Bracina houdt ermee op. Enkele clubleden zullen aansluiten bij andere Bracina-clubs. Willy Van Blaere, voorzitter van KVCB, houdt ook op als secretaris-generaal van Facineb en geeft de fakkel door aan Michelle Cooreman. 

Het Bracina-lidgeld is nu 20 euro/lid, maar blijft 15 euro/club. Het feit dat Bracina geen rechtenvrije muziek aanbiedt aan haar leden, maakt dat een aantal van hen kiest om voor dezelfde prijs bij het VAC aan te sluiten. Jean-Pierre Van Cauwenberge en Paul Tollet worden herkozen als voorzitter en secretaris/penningmeester voor een periode van 4 jaar. 

De pas opgerichte nieuwe vereniging nab 2.0 vzw komt zich op 3 april voorstellen. De Bracina-website doet het niet meer door failliet van de domeinbeheerder; Carl Goossens zoekt een nieuwe. 

Een wettelijk verplichte GDPR-verklaring ter bescherming van de privacy van de leden wordt opgesteld (aanpassing van de versie van Skoop) en op de website geplaatst. 

Overlijden van Chrétien Van Vooren (K65), meermaals laureaat van de provinciale wedstrijden, op 20 augustus. 

Wim Aertgeerts (Skoop) is jurylid voor België op UNICA 2018 in Oostenrijk. 

 

De liefde van de cineast gaat door de maag

Het Festival wordt na één jaar afgevoerd en weer vervangen door een wedstrijd. Die heeft plaats bij SWD in Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, op 7 en 8 april. 's Middags worden we er op zaterdag getrakteerd op een prachtig Breugels buffet en zondag op een even uitgebreid Italiaans buffet… Juryleden worden gerekruteerd in de clubs: elke club die films naar de wedstrijd stuurt, moet ook een jurylid afvaardigen, die de eigen films niet zal jureren. Er zijn 26 films, 8 fictie- en 18 non-fictiefilms. Bij de juniores (4) is Peter Haesendonck (Skoop) laureaat met "Saurav en de click click class" en bij de seniores (22) Marc De Donder (SWD) met "Een droomstad in de bergen, Sagalassos". Prijsuitreiking en receptie sluiten de zondag af. 

 

Cursus: op 20 oktober bij Locina, Achturenhuis, Leuven, met Freddy Bellis voor "decoupage" zowel voor fictie- als non-fictiefilms

 

Studiedag voor clubbesturen: op 3 november bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, met GDPR-verklaring, regelgeving rond drones…

In de namiddag projecties van de films voor ons derde project "Met de … geraak je overal". Slechts 10 films komen binnen en een enquête leert dat het thema "te moeilijk is of niet inspireerde…". Een jurylid uit elke deelnemende club en het publiek bepaalden de winnaar: "Hartkaiser Downhill" van Wim Aertgeerts (Skoop) die, dankzij de subsidie van het VAF, een FNAC-bon van 100 euro mee naar huis kon nemen.

 

Aantal clubs: 7 clubs met 66 leden, dat is een verlies van 41 leden 

Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Skoop Videogroep Leuven, Film & Videoteam Locina (Leuven), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), Landense Video-amateurcineasten, Lavidac (Landen)

 

Samenstelling raad van bestuur: Jan Olbrechts en Omer Servaes (K65), Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Hans Lissens (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Michelle Cooreman (SCV), Cyrille Peeters (Lavidac)

 

P.S. Het tweede Filmgala van Breedbeeld gala heeft opnieuw plaats in CC Zwanenberg, Heist op en Berg, op 16 december, zonder film van Bracina-leden.

Bracina 50 jaar - Aflevering 45 – 2016

 

Nog meer budgettaire maatregelen

Er wordt een statutenwijziging doorgevoerd met wijziging van de administratieve zetel en aanpassing van de term "gewone leden". Bracina-leden zijn voortaan de leden van een bij Bracina aangesloten clubs - en niet meer de clubs zelf - zonder automatisch aangesloten te zijn bij CvB. Ook aan het huishoudelijk reglement wordt gesleuteld. Het Bracina-lidgeld verandert niet (3 euro/lid en 15 euro/club). 

Bracina start het jaar met 5220 euro in kas, maar de vooruitzichten voor volgend jaar zien er niet goed uit: de provinciale organisaties zullen niet meer worden gesubsidieerd. En dus moet er worden bespaard op de provinciale wedstrijd, de grootste kostenbron: minder juryleden én minder prijzen (geen categorieprijzen meer, alleen de eerste laureaten juniores en seniores krijgen nog een prijs; de speciale prijzen blijven wel behouden). Op de studiedag worden broodjes geserveerd in plaats van een warme maaltijd. 

 

Wedstrijdresultaten

De wedstrijd en de gala worden georganiseerd door HFT, in CC De Ploter, Sint-Katharina-Lombeek, respectievelijk op 7 en 8 mei en op 22 mei. Juryleden zijn Leslie Eggermont (Wevac), en Paul Lacroix en Tony Jacobs (Provac); Tony valt in voor Alex Vervoort (sterfgeval) die zelf invalt voor Toon Verlinden (speelt mee in een film). Van de 5 meedingende juniores is Guido Kestens (Skoop) laureaat met "Parijs" en van de 35 seniores iss de eerste plaats voor Frank Noels met "Leven met vulkanen". De wisselbekers juniores en seniores gaan naar Skoop. 

De nationale CvB-wedstrijd is weerom achter gesloten deuren (8 en 9 oktober, CC De Bosuil, Jezus-Eik), gevolgd door een openbaar Filmgala en prijsuitreiking op 20 november in GS Den Bussel, Keerbergen. Twee Bracina-films worden er geprojecteerd "Proloog van een verslaving" van Wim Aertgeerts en Roger Verschoren (Skoop), en "Het spook van 't Zennegat" van Willy Verworst (SCV). Algemeen laureaat is "De meterstand" van Werner Haegeman. 

 

Cursus: op 22 oktober door Freddy Bellis over "van idee tot opname"

 

Studiedag voor clubbesturen: op 5 november bij SWD, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle

 

Aantal clubs: nog steeds 10 maar met 115 leden 

Op 6 juli neemt Webas officieel ontslag uit Bracina, en zijn we nog met 9. 

 

Bestuur: Jean-Pierre Van Cauwenberge (voorzitter), Carl Goossens (ondervoorzitter), Paul Tollet (secretaris én penningmeester), Wim Aertgeerts (public relations), Willy Bollyn (technisch raadgever), Michelle Cooreman (webmaster)

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Casy Siebens (KVCB), Jaak Van Meerbeeck en Jan Olbrechts (K65), Denise De Braekeleer en Willy Savenberg (HFT), Willy Bolle en Hans Lissens (SWD), Wim Aertgeerts en Willy Bollyn (Skoop), Carl Goossens en Lou Boghe (Locina), Jos Rinckhout en Piet Vandenpoel (SCV), André Marguillier en Bruno Van Hoof (Heverse), Cyrille Peeters (Lavidac)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2023  Bracina   globbers joomla template