Bracina 50 jaar Aflevering 11 – 1982

 

Clubs komen en gaan

Op de eerste vergadering van 1982 dient zich een 15de lid aan: de Boortmeerbeekse Amateur Smalfilmstudio (BASS). Op 9 februari daarentegen neemt Filmclub Schaffen ontslag. Later dat jaar zullen ook Foto- en Cineclub Erps-Kwerps en SVVV afhaken. 

De vergaderingen van de raad van bestuur hebben voortaan plaats in de lokalen van Locina in Kessel-Lo (De Becker Remyplein 19) vanwege de centrale ligging. 

 

10de provinciale wedstrijd 

Mijn eerste deelname met “Bergsymfonie”, met in mijn herinnering een vrij teleurstellend resultaat B+: tekst niet goed uitgewerkt, stem te Frans klinkend, te statische beelden goed voor een diareeks, verhaal ontbreekt…

Even iets meer over de toenmalige quotaties: elk jurylid geeft onmiddellijk na de projectie aan de film een metaal, van Brons tot Goud +. Elk metaal komt overeen met een aantal eenheden: Brons 6, Brons + 8, Zilver 12, Zilver + 16, Goud 24 en Goud + 32. Er was ook vermelding 2, eervol 3 en eervol + 4 punten. De punten van de juryleden worden opgeteld, en in geval van 5 juryleden moest je minimum 10 halen voor vermelding, 13 = eervol, 17 = eervol +, 25 = Brons, 34 = Brons +, 50 = Zilver, 68 = Zilver +, 100 = Goud en 136 = Goud +. Het kan dus gebeuren dat je slechts enkele punten te kort hebt om een hoger metaal te halen. Er wordt dan nogal wat gevloekt! En veel discussies worden voor het resultatenbord gevoerd…

 

De wedstrijd zelf 

Die heeft plaats in Zaal Heliand, het Studiehuis van de Paters Jezuïeten, in Heverlee, op 27 en 28 februari. De taken worden onder verschillende clubs verdeeld: HFG techniek, HFT zaaltoegang, Locina warme bar, SVVV koude bar en pr-man Jan Defryn voor het resultatenbord. 

De juryleden voor de 34 juniorfilms zijn: Willy Van Blaere (SCB), Ivo Boon (HFG), Raymond Colling (Webas), Georges de Waele (Damci), Willy Saevenberg (HFT), Omer Servaes (K65). Een jurylid quoteert uiteraard een film van eigen club niet. Laureaat was A. Van den Borre (HFT) met een  speelfilm “Frederik”, die in mijn herinnering nog steeds prachtig is. Bij de seniores waren er 42 films die moesten worden beoordeeld door Guido Dael (Wevac), Lisette Picar (Provac), Hans Vuegen en Stinus Diepvens (Livac) en steeds met Gustaaf De Blauwer (Vakov) als juryvoorzitter. Laureaten zijn Johan Leemans (SCV) met “Schotland” (8 mm) en Jos Hoeberghs (HFG) met “Regenerator” (16 mm). 

Locina neemt de wisselbeker juniores mee naar huis en SCV die van de seniores. 

Dit jaar moest geen inschrijvingsgeld per film worden betaald, maar wie een medaille wou moest wel 150 BEF neerleggen, zo niet krijgt de cineast alleen een papieren diploma.

De proclamatie wordt gehouden op 13 maart om 19.30 uur in de gotische zaal van het Leuvens stadhuis, gevolgd door een receptie aangeboden door burgemeester en schepencollege voor het 10-jarig bestaan van Bracina. Gezellig samenzijn met dansgelegenheid is evenwel niet voorzien wegens te duur.

 

Eerste maal

Er wordt voor de eerste maal duidelijk over subsidies voor amateurs gesproken. Guido Bout komt als nationale voorzitter het nieuwe decreet en het K.B. hieromtrent uitleggen. Voor de clubs begint het verzamelen van bewijsstukken over hun activiteiten. Uiteindelijk zullen 11 Bracinaclubs met minimum 20 leden (een decreetvereiste) voldoen aan de voorwaarden om een subsidieaanvraag te doen. Ook het bestuur van de provincie Brabant steunt Bracina met een toelage. 

Alle informatie over de verschillende clubs wordt door de pr-man samengebundeld in een eerste contactboekje. 

Een eerste cursus “Wat is video en wat kunnen we ermee aanvangen?” door G. Van Binnenbeeck wordt in de lokalen van SCB in Vorst gehouden. 

 

Bestuur (1982)

Ivo Van Uffelen (voorzitter), Jos Hoeybergs (ondervoorzitter), René Piérard (secretaris), Maurice Trog (penningmeester), Gaston De Wit (technisch raadgever) en Jan Defryn (public relations)

 

Aantal clubs: 12

SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Filmclub De Muze (Muizen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Merak (MERchtemse Amateur Kineasten), de Heverleese Filmgroep, HFG (Leuven), Smalfilmclub Westrand Dilbeek (SWD), Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilmclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), Boortmeerbeekse Amateur Smalfilmstudio (BASS)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2022  Bracina   globbers joomla template