Archief

Bracina 50 jaar - Aflevering 20 – 1991  

 

Gevolgen van de enquête 

Wim Aertgeerts en Herman Vranckx stellen de resultaten van de ledenbevraging voor. Daaruit blijkt dat Bracina-leden over het algemeen nog steeds pelliculefilmers zijn met toch een geleidelijke verschuiving naar video. Familiefilms en reisfilms maken 90% van de producties uit. De leden hebben het meeste vertrouwen in hun clubbestuur, iets minder in Bracina (moet dus aan worden gewerkt) en veel minder in NAB dat ze verwijten alles binnenskamers te "arrangeren". 

Een fundamenteel verschillende mening over de enquête zelf vertroebelt de verstandhouding tussen Bracina-voorzitter Ivo Van Uffelen en SCV-voorzitter Johan Leemans definitief. Daarop volgt een extra vergadering van de raad van bestuur waarin de Bracina-voorzitter een vertrouwensstemming vraagt. 11 van de 13 aanwezige bestuurders geven hem dat vertrouwen. 

 

Vergaderingen…

Wim Aertgeerts, Maurice Crabbe en Gaston De Wit worden in hun respectievelijke functies van ondervoorzitter, penningmeester en materiaalmeester herverkozen. 

Een vergadering van de werkgroep foto-film van het VAKV (Vereniging Amateuristische Kunst Vlaanderen) wordt bijgewoond door Ivo Van Uffelen en Michelle Cooreman. Daar maken we voor de eerste keer kennis met Freddy Van Vlaanderen, de man die een grote impact zal hebben op het georganiseerd filmamateuristische landschap in Vlaanderen. 

 

Video domineert bij de juniores 

De 19de provinciale wedstrijd wordt voor de derde opeenvolgende keer georganiseerd in CC De Bosuil in Jezus-Eik. Dat is op 9 maart van 14 tot 22 uur en op 10 maart van 14 tot 17 uur, gevolgd door prijsuitreiking om 18 uur. Sprekend voor de toenmalige trend: er zijn 17 juniorfilms waarvan 13 videofilms, en 13 seniorfilms waarvan 1 videofilm, waardoor dit de laatste maal zal zijn dat de wisselbeker video wordt toegekend. Na vijf edities wordt die afgeschaft, de wisselbekers juniores en seniores blijven wel behouden. 

De juryleden zijn: Rudy Van Hoorde (Oost-Vlaanderen), Lieve Cluytmans en Tony Jacobs (Antwerpen), Magda Verbist (Limburg) en Joris Smet. Laureaat bij de juniores is "De glimlach van Boeddha" (video) van Jean Diddens (SCV); bij de seniores is dat "The History of the Great Moghuls" (8 mm) van Chrétien Van Vooren (SCV). De wisselbeker video is voor SCV, de juniores wordt niet toegekend, en die van de seniores is ook voor SCV. 

 

Cursus: videocursus door Jo Dockx, verspreid over verschillende dagen

 

Bestuur: ongewijzigd

 

Samenstelling raad van bestuur: Willy Van Blaere en Robert Vercauteren (SCB), Gust Dierikx en Omer Servaes (K65), Jean-Pierre Van Cauwenberge en Marcel Van den Broeck (HFT), Maurice Crabbe en Albert Coolen (SWD), Wim Aertgeerts en Herman Vranckx (HFG), Gaston De Wit en Antoine Goossens (Locina), Paul Wouters en Georges De Waele (Damci), Johan Leemans en Georges Van Den Broeck (SCV), Gaston Bourlet (Webas), Leo Leenders en Jeannine Wyns (Hakis), Marcel Spanoghe en Louis Maes (Objectief)

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2022  Bracina   globbers joomla template