In memoriam Willy Van Blaere (1940-2019)

Op muziek van Chariots of Fire (Vangelis) startte op 14 januari de crematie van Willy Van Blaere, precies een week nadat hij het aardse leven voor het eeuwige ruilde. De laatste maanden was zijn algemene toestand snel sterk achteruitgegaan en de laatste 14 dagen zette hij nog een versnelling hoger.

 

Toch was het pas een dik jaar geleden dat Willy zijn laatste functie namelijk die van clubvoorzitter van de Koninklijke Videoclub Brussel (KVCB) neerlegde. Met hem hield de club - gesticht op 20 september 1955 - op te bestaan op 31 december 2017. Dat was zo beslist op de algemene vergadering. Willy was clubvoorzitter sinds 1996.

Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer hij bij de club gestart is. Maar hij was een van die super 8-filmers die, samen met zijn vriend Roger Vercauteren, speelfilmpjes maakte, wat toen helemaal geen evidentie was. Ik herinner mij een vrijscene in de zetel waarvan iedereen vond dat ze veel te lang duurde en de acteurs te veel kleren aan hadden.

 

Als was die ene bestuursfunctie niet genoeg, werd Willy in 1996 ook voorzitter van de provinciale vereniging BRACINA, de Brabantse Amateurcineasten en bleef dat tot 2010. Daarbovenop nam hij de taak van penningmeester op zich, van 2000 tot 2010. Je kon het al dan niet eens zijn met zijn beleid, maar hij zorgde er altijd wel voor dat de “cijfers” ten gunste van de vereniging uitkwamen.

 

In de raad van bestuur van Nederlandstalige Amateurcineasten van België, NAB in de versie 1.0, zetelde hij in de raad van bestuur als één van de drie afgevaardigden van de BRACINA. In 2001 werd hij ondervoorzitter, waardoor hij betrokken was bij de omvorming van NAB tot CvB, het Centrum voor Beeldexpressie, de voorloper van Breedbeeld. Op 27 september 2001 ondertekende hij mee de oprichtingsakte van het CvB (statuten vzw) en nam daarbij de functie van penningmeester op zich. Begin 2008 nam hij ontslag.

 

Van 2003 tot 2017 was Willy ook nog secretaris-generaal van FACINEB, de tweetalige Federatie van Amateurcineasten van België, en in die functie werkte hij mee aan de inrichting van het internationale UNICA-gebeuren in Blankenberge in 2005. In 2017 kreeg hij de UNICA-eremedaille als dank voor zijn inzet voor de “promotie van de amateurfilm en -cineast”.

 

Willy verzette veel werk achter de schermen en daar kunnen we hem alleen dankbaar voor zijn.

 

Ons oprecht medeleven met de familie.  

 

Michelle

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2019  Bracina   globbers joomla template