Bracina 50 jaar - Aflevering 25 – 1996

 

 

Oproep

Meer dan een programmaboekje heb ik niet… Kan iemand mij helpen met een jaarverslag? Een samenstelling van de raad van bestuur en het bestuur? Onthoudenswaardige feiten ?? waarvoor dank bij voorbaat!!!!! Mij mailen kan door hier te klikken.

 

Uit de uitnodiging voor de algemene vergadering van 1996, leid ik wel af dat Willy Van Blaere (SCB) voorzitter is geworden, Paul Wouters (Damci) ondervoorzitter en Georges De Waele (Damci) secretaris, ergens in 1995 (?). De laatste twee zijn herkiesbaar, evenals Joris Salaets, en allen worden herkozen in hun functie.

Smalfilmclub Brussel (SCB) is opnieuw in rouw. Na Guido Bout, is een andere clubpersoonlijkheid overleden: Jaap Schallenberg. De Nederlander, 76 jaar, was 13 jaar lid van SCB, hoofdredacteur van "het esseebeeke", het clubblad van SCB. Zijn pen kon scherp zijn, zijn opmerkingsvermogen groot en als hij het niet eens was, dan wist iedereen het. 

Het kasverslag leert 179.810 BEF inkomsten en 224.630 BEF uitgaven, of een tekort van 44.829 BEF, dat zonder probleem uit de reserve kan worden gehaald (op 1 januari 1996 bedraagt dat 183.216 BEF). 

 

24ste provinciale wedstrijd

We zijn opnieuw te gast in het Recreatiecentrum Itterbeek op 30 en 31 maart. Juryleden van deze editie zijn Willy Cocken (Antwerpen), Frieda Schotte en Ronny Claus (West-Vlaanderen), Roger Vounckx en Betty Boeckaert (Oost-Vlaanderen). 

17 juniores en 19 seniores komen aan de beurt. Laureaten zijn "PIT" (J) van Bruno Van Rompaey  (HFG), en een ex-aequo met 80 punten (zilver+) "Stairwell to heaven" (S) van Liliane Heylen & Wim Aertgeerts (HFG) en "Draad" (S) van Gaston Slaets (SCV).

Wisselbeker seniores SCV en juniores VCZ.

 

Bestuur: Willy Van Blaere (voorzitter), Paul Wouters (ondervoorzitter), Georges De Waele (secretaris en PR), Maurice Crabbe (penningmeester) en Joris Salaets (technisch raadgever)

 

Aantal clubs: 13 met 266 leden

Aantal clubs: 13 met 266 leden

Smalfilm- en VideoClub Brussel, VSCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Hobby Film Ternat, HFT (Ternat), Smalfilm- en videoclub Westrand Dilbeek (SWD), Heverleese Film- en Videogroep, Film & Videoteam Locina (Leuven), Damci (Diest), Smalfilm- en Videoclub Vilvoorde (SCV), WEst-Brusselse AmateurSmalfilmers (Webas), VideoClub Zennevallei (VCZ), Videoclub Cinéoks (Okselaar) en Amateur Videasten Tienen (AVT), Haachtse Film- en Videoclub (HAKIS)

Merk op dat verschillende clubs in hun naam "videoclub" hebben toegevoegd, maar alleen bij SCB zijn ook de initialen veranderd in VSCB.

Jouw mening over Project 2023  

 

 

We zien het alsmaar vaker in films en op tv: de camera staat niet meer stil. Kleine bijna onmerkbare pans of zooms, of integendeel, snelle wipes met onscherp beeld om van de ene scene naar de andere te gaan. Amateurfilmers zijn er niet steeds fan van. Dat komt omdat deze bewegingen niet evident zijn en niet altijd gemakkelijk uit te voeren, … want een schokkerig, hobbelend, wazig beeld willen we niet bereiken. 

 

Bracina reikt amateurfilmers daarom een cursus aan om met eenvoudige middelen toch supergave en supercoole bewegingen in uw films te krijgen. De cursus "bewegende beelden" zou in december 2022 in Leuven plaats hebben en gegeven worden door cameraman Bram Claus (zie onderaan). 

 

Om het geleerde in de praktijk om te zetten, met de tips van de lesgever, zou Bracina graag opnieuw een subsidie-aanvraag indienen bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). En over welk project dat zou zijn, willen we graag je mening.

 

De uitdaging zou zijn om een film (beperkt in de tijd) met "bewegende beelden" te maken. Het onderwerp zelf is vrij te kiezen. 

 

Zijn er die nog meer willen? Bracina probeert al 50 jaar haar leden originele films te laten maken! Dan mag de uitdaging toch nog wat groter zijn. Dus voor de durvers: Maak een one-shotfilm met bewegende beelden!

 

Vragen: 

1. Vind je dat Bracina nog een project moet opzetten in 2023?

 

2. Zou je deelnemen aan een wedstrijd voor films met bewegende beelden? 

 

3. Zou je naar de Bracina-cursus komen rond bewegende beelden in december 2022?

 

4. Neem je de uitdaging aan om een one-shotfilm met bewegende beelden te maken?

 

5. Ben je eerder voorstander van een project met een klassiek thema? Zo ja, heb je een voorstel?

 

Antwoorden doorgeven aan de clubafgevaardigde die ze dan zal bundelen (of rechtstreeks doorsturen naar de secretaris). Op de volgende Bracina-vergadering worden de resultaten besproken. Einddatum is 30 juni 2022. 

------

 

Over Bram Claus: 

Bram is de zoon van de ons allen gekende Rony Claus, die op wedstrijden en festivals altijd schitterende films toont, en lid is van Film- en Videoclub Impuls Kortrijk. De appel is dus niet ver van de boom gevallen. 

Bram is vanaf zijn 12 jaar al lid van Impuls. Gestopt door tijdsgebrek omdat hij na zijn studies aan de filmschool Narafi fulltime als EFP camera begonnen is bij productiehuis Woestijnvis (filmen 'op locatie'). Intussen is hij reeds 14 jaar actief in de sector. Naast camerawerk is hij evenzeer geïnteresseerd in licht, alle soorten cameragrip als kraan, steadycam/gimbals, drones, …

Hij heeft meegewerkt aan programma’s als: Man bijt hond - God en klein pierke - De rechtbank - De ideale wereld - De slimste mens - Hotel römantiek - De Mol - De containercup - Topdokters

Provinciale wedstrijd 2022 blijft online

Het bestuur van Bracina heeft beslist om de provinciale wedstrijd opnieuw online te houden, net als vorig jaar. De hoofdreden: het vinden van een beschikbare én betaalbare zaal is een probleem aan het worden. Dus wordt geopteerd voor een virtuele wedstrijd met openbare Galaprojectie. 

Inschrijvingen voor de wedstrijd worden ingewacht bij de secretaris vóór 25 april 2022, een mailtje volstaat, er komt geen inschrijvingsformulier. De secretaris zal de clubs hierover nog inlichten. De films moeten op YouTube staan vanaf 30 april tot en met het einde van de wedstrijd op 31 mei. 

De links om de films te bekijken zullen aan de clubs en aan de juryleden worden bezorgd en zullen beschikbaar zijn gedurende het hele verloop van de wedstrijd, namelijk van 3 tot en met 31 mei 2022. Potentiële juryleden worden momenteel aangeschreven.

De Galaprojectie en prijsuitreiking is gepland op 5 november 2022, van 14 tot 18 uur, volgens het zelfde principe als vorig jaar: aantal films tot de projectietijd is opgebruikt, de films worden geprojecteerd in willekeurige volgorde die niet op voorhand wordt bekend gemaakt. Er zijn drie laureaten die een prijs ontvangen. Locatie: Kasteel La Motte in Sint-Ulriks-Kapelle. Organisatie: Hobby Film Ternat voor Bracina.  

 

Start Bracina-wedstrijd online

Vanaf vandaag 3 mei - en dat nog tot 31 mei - kan je de films die deelnemen aan de provinciale wedstrijd van Bracina online bekijken. Aan de cineasten zelf werd gevraagd hun film online te zetten - iedereen gebruikte hiervoor YouTube - al dan niet verborgen voor het grote publiek. 

Om de films te bekijken, klik je op de link onderaan en daarna klik je door op de link die bij de film staat die je wilt zien. Er zijn dertien deelnemende films uit 3 filmclubs: 4 van HFT (Ternat), 3 van Skoop (Leuven) en dus 6 van SWD (Dilbeek). In totaal is dat meer dan twee uur film kijken. De langste film duurt 19.50 min en de kortste 2.14 min. Welk soort films het zijn, moet je zelf ontdekken, maar de meeste zijn documentaire/reisfilms. 

Tegelijkertijd zullen drie juryleden van buiten Vlaams-Brabant de films beoordelen. Dit zijn dit jaar: Jean-Paul Grauwels, Magda Weyn en Fabienne De Groote. Ze zullen niet alleen een procentuele quotatie geven maar ook positieve punten en verbeterpunten aangeven. Om het resultaat te kennen, zal je nog moeten wachten tot 5 november. Die dag is een Galavertoning gepland van een aantal van de beste films, die dan eindelijk op applaus zullen kunnen worden onthaald, en zullen ook de prijzen worden uitgereikt. Er zijn een eerste, een tweede en een derde prijs. 

Nu reeds een dikke proficiat aan alle deelnemers en moge de beste winnen !

 

 

BRACINA_inschrijvingen_wedstrijd_2022-05-03

 

De geschiedenis van Bracina 50 jaar (1)

Eind 2022 zal Bracina 50 jaar bestaan. Om deze "gouden" viering alle luister te geven, zullen jullie hier in precies 50 afleveringen de volledige geschiedenis van de provinciale vereniging kunnen lezen. 

Indien jullie fouten ontdekken, of specifieke anecdotes hebben bij een bepaald jaar/evenement, graag hier laten weten. 

Aflevering 1 - 1972

De stichting

Lang voor de provincie Brabant werd opgesplitst in Waals- en Vlaams-Brabant, op 1 januari 1995, was het de nationale filmfederatie Facineb, of Federatie van de Amateur-Cineasten van België/Fédération des Amateurs Cinéastes de Belgique, opgericht op 13 januari 1941, die achter de organisatie van de provinciale wedstrijden stond. In Brabant was er Ebcina (Entente brabançonne des Cinéastes Amateurs) bestond uit 12 Franstalige en één Nederlandstalige club SmalfilmClub Brussel (SCB). Alle administratieve aangelegenheden gebeurden in het Frans tot de statuten werden gewijzigd door de inzet van de toenmalige voorzitter van SCB, Guido Bout. Drie club stemden nog tegen volledige tweetaligheid, maar ze werd wel een feit. Als tegenpool van de Franstalige voorzitter, werd Guido Bout ondervoorzitter van Ebcina. 

Het verhaal gaat dat vijf leden van SCB zich ingeschreven hadden voor de Ebcina-wedstrijd van 1972. Guido Bout kon de voorbereidende vergadering niet bijwonen door een operatie van Luce, zijn echtgenote. Toen de SCB-leden het programma eentalig Frans toegestuurd kregen, weigerden ze deel te nemen aan de provinciale wedstrijd. In de statuten van Facineb was er geen reden om een Nederlandstalige Brabantse provinciale groepering te verbieden. Guido Bout begon te lobbyen. 

30 oktober 1972

Drie mannen aan een tafel: Guido Bout (SCB), Gust Dierikx en Julien Keymolen (Keerpunt 65, Keerbergen) richten, samen met leden van filmclub De Muze uit Muizen, de BRAbantse CINeasten Amateurs op, afgekort BRACINA, in Muizen. De pas opgerichte Hobby Film Ternat, een zusterclub van SCB, sluit zich aan. De clubwedstrijd van SCB had dat jaar dus de waarde van een provinciale wedstrijd. 

Bestuur : Guido Bout (voorzitter), Gust Dierikx (ondervoorzitter), Luc De Cnop (secretaris, penningmeester), R. Maeremans (commissaris)

Aantal clubs 4 : SmalfilmClub Brussel, SCB (Vorst), Foto- en cineclub Keerpunt 65 (Keerbergen), Filmclub De Muze (Muizen) en Hobby Film Ternat, HFT (Ternat)

 

P.S. De afleveringen 2 tot 24 zijn te vinden in de rubriek Archief. 

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla

Blue Flower

2023  Bracina   globbers joomla template